Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN TAKLIMAT

PELAKSANAAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


(PBPPP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2016
KodSekolah

: JBA 6034

Nama dan Alamat Sekolah

: SK Kampong Jawa , 82100 Ayer Baloi, Pontian, Johor

No. Tel. Pejabat

: 07-6933394

Tarikh Taklimat

: 3 Mei 2016

Masa

: 2.00 petang 4.00 petang

Tempat

: War Room SK Kampong Jawa

Penceramah

: Pn Yahtimi Sipin (GB)


Pn Norrashidah Musuroh (GPK1)

Jumlah Kehadiran

: 12 orang

1. Perkara yang ditaklimatkan


Slot
1
Slot
2
Slot
3
Slot
4
Slot
5
Slot
6

Latar Belakang PBPPP


Pendedahan kepada latar belakang PBPPP dari segi onjektif , rasional dan
matlamat. Guru-guru menonton video yang ditunjukkan oleh Guru Besar
Peranan dan Tugas
Guru-guru didedahkan kepada peranan, tugas fungsi dan syarat-syarat serta garis
panduan berkenaan jawatankuasa PBPPP
Syarat-syarat
Guru-guru dijelaskan tentang siapa PYD dan PPP , syarat kelayakan PYD dari aspek
tempoh perjawatan, hubungan kerja antara PPP-PYD.
Instrumen Penilaian
Guru-guru diperjelas tentang dua instrument dalam PBPPP iaitu generic dan
fungsional. Guru-guru juga dimaklumkan tentang Borang Keberhasilan
Simulasi Borang Keberhasilan
Guru-guru diberikan contoh borang keberhasilan dan didedahkan bagaimana
penilaian skor markah diberikan.
Sesi soal jawab
En Zuami bertanya tentang penilaian terhadap Pn Noraishah Nazeri yang telah
berpindah sekolah pada bulan April yang lalu. GB memaklumkan bahawa penilaian
harus melibatkan perkhidmatan selama sekurang-kurangnya 6 bulan . Justeru,

kemungkinan Noraishah harus dinilai di SK Kampong Jawa untuk tempoh 6 bulan


pertama dan di sekolah baharu pada 6 bulan kedua . Apa pun, penilaian kedua
adalah yang paling penting kerana itu adalah skor akhir.

2. Dokumentasi bergambar

Penceramah dan peserta mengaminkan

Sebahagian peserta lelaki

bacaan doa

Peserta wanita

Peserta khusyuk mendengar taklimat

Taklimat ditamatkan pada jam 3.59 petang.Terima kasih


Yang benar,