Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHOR

Sekolah Kluster Kecemerlangan

PERANCANGAN STRATEGIK , PELAN OPERASI ,


PELAN TAKTIKAL
BOLA KERANJANG
SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHOR
2016 ~ 2018

SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHOR


Sekolah Kluster Kecemerlangan
PELAN OPERASI SEKOLAH 2016
BIDANG KOKURIKULUM
STRATEGI 5
: MEMASTIKAN KESEIMBANGAN PENCAPAIAN KESENIAN, AKADEMIK, SAHSIAH DAN KOKURIKULUM
ISU STRATEGIK 1 : Pengurusan latihan dan kemahiran murid dalam permainan bola keranjang lemah
MATLAMAT STRATEGIK 1: Pencapaian prestasi permainan bola keranjang yang cemerlang
ANJAKAN TRANSFORMASI: 2, 10
ASPIRASI SISTEM
: Kualiti, Kecekapan
ASPIRASI MURID
: Pengetahuan, kemahiran berfikir,berdisiplin
NAMA PROGRAM

LATIHAN ASAS TEORI PERMAINAN BOLA KERANJANG

OBJEKTIF PROGRAM

% Peningkatan pengetahuan asas teori permainan meningkat untuk semua ahli kelab bola keranjang

BIL

HURAIAN AKTIVITI/PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KOS/SUMBER

Mesyuarat AJK

S/U, PSU Sukan dan

tiada kos

-Penetapan masa pelaksanaan

Semua guru

-Agihan tugas
2

Pemilihan dan pembahagian

S/U sukan Penyelaras,guru tingkatan dan

murid

Semua guru

Taklimat latihan

S/U, PSU Penyelaras dan ketua2 unit

tiada kos

Latihan

S/U,PSU Penyelaras,Ketua2 unit dan Jurulatih

tiada kos

Pertandingan peringkat dalaman, PPD Dan

S/U,PSU,Penyelaras, K/U dan JU

negeri

tiada kos

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKAN SUSULAN

CATATAN/PELAN KONTIGENSI

STRATEGI 5
: MEMASTIKAN KESEIMBANGAN PENCAPAIAN KESENIAN, AKADEMIK, SAHSIAH DAN KOKURIKULUM
ISU STRATEGIK 1 : Pengurusan latihan dan kemahiran murid dalam permainan bola keranjang lemah
MATLAMAT STRATEGIK 1: Pencapaian prestasi permainan bola keranjang yang cemerlang
ANJAKAN TRANSFORMASI: 2, 10
ASPIRASI SISTEM
: Kualiti, Kecekapan
ASPIRASI MURID
: Pengetahuan, kemahiran berfikir,berdisiplin
NAMA PROGRAM

LATIHAN PERMAINAN BOLA KERANJANG

OBJEKTIF PROGRAM

% penguasaan teknik teknik kemahiran bola keranjang dengan bantuan jurulatih yang berpengalaman

BIL

TANGGUNGJAWAB

KOS/SUMBER

S/U, PSU Sukan dan

peralatan latihan : RM50

HURAIAN AKTIVITI/PROSES KERJA


Latihan daya tahan kardiovaskular

Semua guru

Pemilihan dan pembahagian

S/U sukan Penyelaras,guru tingkatan dan

murid

Semua guru

Taklimat latihan

S/U, PSU Penyelaras dan ketua2 unit

tiada kos

Latihan

S/U,PSU Penyelaras,Ketua2 unit dan ju

bayaran jurulatih luar : RM240

Pertandingan peringkat dalaman, PPD Dan

S/U,PSU,Penyelaras, K/U dan JU

negeri

tiada kos

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKAN SUSULAN

CATATAN/PELAN KONTIGENSI

STRATEGI 5
: MEMASTIKAN KESEIMBANGAN PENCAPAIAN KESENIAN, AKADEMIK, SAHSIAH DAN KOKURIKULUM
ISU STRATEGIK 1 : Pengurusan latihan dan kemahiran murid dalam permainan bola keranjang lemah
MATLAMAT STRATEGIK 1: Pencapaian prestasi permainan bola keranjang yang cemerlang
ANJAKAN TRANSFORMASI: 2, 10
ASPIRASI SISTEM
: Kualiti, Kecekapan
ASPIRASI MURID
: Pengetahuan, kemahiran berfikir,berdisiplin
NAMA PROGRAM

Perlawanan persahabatan dengan sekolah daerah Pasir Gudang

OBJEKTIF PROGRAM

% peningkatan motivasi murid dengan menyertai pertandingan luar

BIL

HURAIAN AKTIVITI/PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

KOS/SUMBER

Mesyuarat AJK

S/U, PSU Sukan dan

tiada kos

-Penetapan masa pelaksanaan

Semua guru

PENILAIAN PROGRAM

TINDAKAN SUSULAN

CATATAN/PELAN KONTIGENSI

-Agihan tugas
2

Pemilihan dan pembahagian

S/U sukan Penyelaras,guru tingkatan dan

murid

Semua guru

Taklimat latihan

S/U, PSU Penyelaras dan ketua2 unit

Latihan

S/U,PSU Penyelaras,Ketua2 unit dan ju

Pertandingan peringkat dalaman, PPD Dan


negeri

S/U,PSU,Penyelaras, K/U dan JU

jurulatih membuat penilaian murid

makanan & minuman: RM5 x 30 :

perlawanan persahabatan dengan

RM150

sekolah daerah pasir gudang dan


perlawanan peringkat Daerah.

SEKOLAH SENI MALAYSIA JOHOR


Sekolah Kluster Kecemerlangan
PELAN STRATEGIK KELAB BOLA KERANJANG 2016~ 2018
BIDANG KOKURIKULUM
STRATEGI 5
: MEMASTIKAN KESEIMBANGAN PENCAPAIAN KESENIAN, AKADEMIK, SAHSIAH DAN KOKURIKULUM
ISU STRATEGIK 1
: Pengurusan latihan dan kemahiran murid dalam permainan bola keranjang lemah
MATLAMAT STRATEGIK 1 : Prestasi murid dalam kemahiran asas permainan bola keranjang meningkat.
ANJAKAN TRANSFORMASI : 3, 10
ASPIRASI SISTEM
: Kualiti, Kecekapan
ASPIRASI MURID
: Pengetahuan, Kemahiran berfikir dan disiplin
PETUNJUK PRESTASI
BIL

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

(KPI)
1

SASARAN

UTAMA

KRA 2:

Pada akhir 2018, murid berjaya

Murid menguasai teknik asas

Prestasi murid dalam permainan

menguasai asas kemahiran bola

bola keranjang dengan baik

bola keranjang meningkat

keranjang

TOV

2016

2017

2018

ST1. Program latihan bermula awal tahun


Tiada kursus asas

Murid faham dan tahu

Penyertaan di

Penyertaan di

dijalankan

asas kemahiran bola

peringkat sekolah

peringkat daerah

keranjang

keranjang bagi melatih murid

keranjang

secara berkala di sekolah

ST2. Menggunakan khidmat dan jurulatih yang


berpengalaman

Melantik jurulatih utama bola


Kekerapan latihan bola

INISIATIF/STRATEGI

ST3. Mendapat penyertaan di peringkat

Tiada jurulatih bola


keranjang

Penyertaan di peringkat

Penyertaan di

sekolah

peringkat daerah

sekolah dan daerah


Mendapat tempat
ketiga

ST4. Mendapat sokongan padu dari pihak


pentadbiran serta warga sekolah

Murid mencapai prestasi yang


tinggi dalam permainan bola

Melepasi tahap

keranjang

penyertaan

saringan

Penyertaan murid dalam

Tiada penyertaan dalam

Mendapat tempat

pertandingan bola keranjang

pertandingan

ketiga

PELAN TINDAKAN
1.0

Pernyataan Misi

: Mempunyai kecergasan jasmani, rohani dan emosi

2.0

Pernyataan Objektif :

3.0

Aktiviti

2.1 menguasai teknik dan asas teori bola keranjang dengan baik

: Latihan Mingguan

Tempoh Masa
Bi
l

Aktiviti

Sumber

Pengurus

Mengadakan mesyuarat
Agung untuk
1

1.1 memilih AJK bola


keranjang
1.2 mendaftarkan
peserta
Menentukan tempat untuk
menjalankan latihan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator
Kejayaan
1
0

Guru
Penasihat

Pelajar dapat
menguasai
teori asas bola
keranjang

Melaksanakan kursus
teori asas bola
keranjang mingguan

Guna
Tenaga: 2
orang guru
penasihat

Menilai pengetahuan
asas bola keranjang
murid

1 orang
jurulatih
berkemahira
n

X X X X X X X X X

1
2

L
Kewangan:
Peruntukan
sukan

1
1

Petunjuk R : Rancang

L : Laksana

PELAN TINDAKAN
1.0

Pernyataan Misi

: Mempunyai kecergasan jasmani, rohani dan emosi

2.0

Pernyataan Objektif :

2.1 Meningkatkan tahap kecergasan dan kemahiran pemain bola keranjang


2.2 Kekerapan latihan permainan bola keranjang

3.0

Aktiviti

: Latihan Kecergasan

Tempoh Masa
Bil

Aktiviti

Sumber

Pengurus

R
1

Mengadakan latihan
kecergasan daya tahan
kadiovaskular

2 3

4 5

7 8

1
0

Guru
Penasihat

Pemilihan pemain bola


keranjang yang
berpotensi cergas
3

L
Guna
Tenaga: 2
orang guru
penasihat

1 Jurulatih
Sukan

1
2

permainan bola
keranjang
dengan
bantuan
jurulatih yang
berpengalama
n

2
Menjalankan ujian
kecergasan

1
1

Pelajar dapat
menguasai
teknik-teknik

L
Kewangan:
Peruntukan
sukan

Indikator
Kejayaan

Petunjuk R : Rancang
Laksana

PELAN TINDAKAN
1.0

Pernyataan Misi

: Mempunyai kecergasan jasmani, rohani dan emosi

2.0

Pernyataan Objektif :

2.1 Mengambil bahagian dalam peringkat daerah


2.2 Membina semangat kesukanan yang tinggi

3.0

Aktiviti

: Penyertaan Pertandingan Peringkat Daerah Pasir Gudang

L:

Tempoh Masa
Bil

Aktiviti

Sumber

Pengurus

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R
1

Mengadakan motivasi
2

Menyertai pertandingan

Kewangan:
Peruntukan
sukan

Guna
Tenaga: 2
orang guru
penasihat

X X

X X

L
R

Perlawanan persahabatan
dengan sekolah dalam
daerah

X X

Guru
Penasihat

1 orang
jurulatih luar

1
0

1
1

1
2

X X

Latihan intensif

Indikator
Kejayaan

X X

Pelajar dapat
menunjukkan
pencapaian
yang tinggi
melalui
perlawanan
persahabatan
serta
pertandingan
peringkat
daerah

Petunjuk R : Rancang
Laksana

L:

Anda mungkin juga menyukai