Anda di halaman 1dari 1

26. Apakah keperluan asas bagi tumbuhan untuk hidup subur?

A. Air, udara dan tanah


B. Air, baja dan cahaya matahari
C. Air, udara dan air
D. Air, udara dan cahaya matahari
27. Rajah di bawah menunjukkan keadaan sepasu pokok dalam satu penyiasatan.
Apakah yang akan berlaku pada pokok itu selepas 3 hari?
A. Pokok itu layu
B. Pokok itu hidup subur
C. Daun-daun pokok itu menjadi kekuningan
D. Daun pokok itu bertambah banyak
28. Susun gambar-gambar di atas mengikut urutan yang betul untuk menunjukkan
tumbesaran tumbuhan.
A. 2 3 4 1
B. 4 1 2 3
C. 3 4 2 1
D. 2 1 4 3
29. Berdasarkan gambar di atas, pilih pernyataan yang sesuai dengan keadaaan pokok
itu.
A. Pokok akan mati kerana tidak mendapat cahaya matahari
B. Pokok akan mati kerana tidak medapat udara
C. Pokok akan mati kerana tidak mendapat air.
D. Pokok akan mati kerana tidak mendapat ruang yang cukup
30. Apakah yang akan berlaku sekiranya pokok di dalam pasu dibalut dengan plastik
hitam?
A. Pokok akan mati
B. Pokok hidup dengan subur
C. Daun pada pokok akan bertamba
D. Pokok akan bergerak ke tempat lain.