Anda di halaman 1dari 2

MINIT MESYUARAT PANITIA MUZIK BIL 2/2016

SK ULU BAWAN
TARIKH

: 26 MEI 2016

MASA

: 10.00 PAGI 11.00 PAGI

TEMPAT

: BILIK INSPIRASI

KEHADIRAN:
1. EN. PETER TINGOM (GB)
2. MDM KONG SIU FONG (PK 1)
3. EN MOHAMAD ZULHAZLY BIN MOHAMAD HAIDZAR
4. EN MOHAMAD AUNI BIN ISMAIL
1.0 UCAPAN ALUAN GURU BESAR
1.1 Guru Besar mengalu-alukan kedatangan semua guru ke mesyuarat
Panitia Muzik 2/2016.
1.2 Guru Besar juga meminta semua guru bersama-sama mencapai misi dan
visi kerajaan Negeri Sarawak, daerah dan juga sekolah.
2.0 UCAPAN ALU-ALUAN DARI PENOLONG KANAN 1
2.1 Puan Kong Siu Fong mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama
yang diberikan sepanjang penggal pertama tahun 2016.
2.2 Beliau berharap agar semua guru dapat meningkatkan prestasi bagi
subjek muzik pada penggal ke dua tahun 2016.
3.0 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
3.1 Minit mesyuarat yang lalu telah dicadangkan oleh En Mohamad Auni dan
disokong oleh En Mohamad Zulhazly.
4.0 SENARAI AKTIVITI BAGI PENGGAL KE DUA TAHUN 2016
4.1 Berikut adalah cadangan aktiviti yang akan dijalankan pada penggal ke
dua tahun 2016.
Aktiviti

Tindakan

a) Nyanyian solo

En. Mohamad Zulhazly

b) Bintang Kecil

En. Mohamad Auni

5.0 KEPUTUSAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN SEJARAH


Ketua panitia meminta semua guru dalam panitia muzik untuk memberikan
markah ujian dan peperiksaan daripada setiap kelas kepada setiausaha panitia
muzik.
6.0 HAL-HAL LAIN
6.1 Semua guru diingatkan untuk memberikan kerjasama penuh dalam
menjayakan program yang telah dirancang.
6.2 Guru mata pelajaran muzik digalakkan untuk menguasai sekurangkurangnya satu kemahiran alat muzik.

7.0 PENUTUP
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 11.00 pagi.

Disediakan oleh,

_____________________________
(EN MOHAMAD AUNI BIN ISMAIL)
Setiausaha Panitia Muzik,
SK Ulu Bawan, Kanowit.