Anda di halaman 1dari 2

Bahagian B

[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]
Gambar di bawah menunjukkan peraturan yang perlu dipatuhi ketika kita menggunakan kemudahan
awam.
Tulis ulasan tentang peraturan yang perlu dipatuhi ketika kita menggunakan kemudahan awam dalam
bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

PATUHI PERATURAN, JAMINAN KESELAMATAN