Anda di halaman 1dari 6

Bab 1: Teknologi Pendidikan

b. Aplikasi media, sistem, pdekatan & teknik2 ke arah pcapaian

1. Konsep Teknologi
a. Techne = kemahiran (bhsa Yunani)
b. Keupayaan dlm mgunakn pgetahuan sma ada pgetahuan

c.

saintifik/pgetahuan lain scra sistematik shgga terbit 1 amalan


c.

yg praktikal bg sstu mlaksanakan sstu tugas. (Gabraith, 1967)


Pgetahuan saintifik = hmpunan ilmu & pgetahuan yg telah

diuji & dnyatakan dlm btk 1 set prinsip am.


d. Pgetahuan lain tsusun bmksud pgetahuan yg xtbukti scra
saintifik ttp mjadi amalan krna dterima bdsarkn pgalaman &
pgamatan manusia.
e. Teknologi bkn smata-mata alat & mesin shja. Ia mrngkumi
f.

proses & idea. (Heinich, Molenda & Rusell)


Teknologi ialah proses, kaedah & idea bg mmastikan
pggunaan sstu ilmu & alat/ bahan itu mcapai kjayaan.

2. Konsep Pengajaran
a. Pgajaran sbg myampaikn mklumat, mmindahkan mklumat,
mdorong pbljrn & mbina manusia yg lbh baik. (Wah Zah Ali,
2000)
b. Utk mlahirkan pmbelajaran bkualiti & mbebaskan manusia
drpd ikatan pandangan yg smpit & tbatas.
3. Konsep TP
a. Stu proses yg kompleks & bsepadu yg mlibatkn manusia,
idea, peralatan & organisasi utk mganalisis masalah2 srta
mereka bentuk, menilai & mguruskn pyelesaian kpd mslah
dlm keadaan dmna proses pmbelajaran itu adalah bmatlamat
& tkawal. (Association for Educational Communication &
Technology, AECT 1979)

pdp yg bkesan. (Bahagian TP KPM, 1991)


Tp mgandungi 3 sub-bidang iaitu media pgajaran, reka

bentuk pgajaran & tknologi prestasi (Reiser, 2001)


4. Domain-domain TP, 1977
a. Tp adalah teori & amalan ttg mereka bentuk, mbangun,
mguna & mgurus & mnilai proses srta sumber utk pmbljrn
(AECT, 1994)
b. Fungsi pgurusan pgajaran
Pgrusan organisasi
Pgrusan kakitangan
c. Fungsi pgembangan pgajaran
Pyelidikan
Reka bentuk
Pnerbitan
Pnilaian
Pgunaan
Pmilihan logistik
pgedaran
d. Fungsi sumber pbelajaran
mesej
manusia
bahan
peralatan
teknik
seting
5. Peranan dan kpentingan TP dlm pdp murid
a. Pmbelajaran kendiri
Pmbljrn dpt dlaksnakan wlaupun tiada guru.
Pkmbangan & prestasi akademik pljr tdak bgntung pd guru.
b. Meningkatkan kberkesanan pmbelajaran
Mbntu guru mympaikan isi kndungan pljrn.

Pnerangan guru lbh jelas & mudah apbila guru dibantu


plbagai bahan & peralatan yg mampu mterjemahkan mksud
c.

yg jelas kpd murid.


Peluang bljr kpd semua
Mbuka peluang bljr kpd sesiapa wlaupun tnpa sek. / guru.
Mgubah sist. Proses pmbljrn konvensional kpd sstu sistm.
Yg lbh tbuka & bebas.
Pljr dpt bljr dgn cara jarak jauh.

Bab 2: Reka Bentuk Pengajaran


1. Pengertian
a. Sstu proses sstematik utk mereka bentuk, mbangun,
melaksana & mnilai pgajaran. (Dick & Reiser, 1989)
b. Pkara asas dlm semua model RP:
Tentu kperluan pelajr
Tentu matlamat & objektif
Mbina prosedur pnilaian
Mereka bentuk & memilih strategi pyampaian
Cuba/ laksana sist pengajaran
Nilai kseluruhan sistem
c. Model RP dibhgi kpd: Model Berorientasikn Bd, Model

a. Mhasilkn pgajaran bksan


b. Pgjran bkesan mbolehkn pljr mperoleh kemahiran, pgetahuan
& sikap yg dharapkn (Model Dick & Reiser)
c. Dgemari pljr jka pgajaran bksan
d. Pgjran teliti & lengkap bantu wujudkn keyakinan, kpercayaan
& hormat pljr kpd pgajar.
3. Model-model reka bentuk pengajaran (Addie & Assure)
a. Model ASSURE
Tujuan: myediakn pandunag merancang & mgendalikan
pgajaran yg memerlukn pgunaan media.
Bfokus kpd perancangan pgajaran dlm situasi bd & bukan
merangkumi stu skop RP yg luas.
A analyse learner (analisi pljr)
- Ciri2 umum pljr spt stail pbljrn
- Latar blkg sosio=ekonomi
- Rekod pljr
- Interaksi dgn pljr
S state objective
- Fokus ttg pgetahuan, kemahiran & sikap yg baru utk
dpelajari
S select method, media & material
- Mnntukn kaedah sesuai dgn tugasan pmbljrn
- Mmilih kaedah yg sesuai utk mlaksanakn kaedah yg

Berorientasikn Produk, MB Sistem. (Gustafon, 1991).


d. MB bd skala kecil yg ttumpu kpd perancangan bg satu msa
pgajaran cth: model Assure & Model Dick & Reiser

dplih cth: kaedah simulasi, demonstrasi, latihan,


-

xdgalakkn guru mbina pbahan pgajaran ttp skdar hanya


memilih bahan shja utk jimat msa (Yusuf Hashim, 1998)
e. MB produk mlibatkn pmbinaan bahan utk jangka panjang
oleh 1 pasukan rka bentuk pgjrn utk sstu kursus besas spt
f.

PJJ Cth: Model Leshin, Pollock & Reigeluth (1990).


MB sistem = MB produk cth: Model Dick & Carey, Model

Diamond, Model Seels & Glasgow.


2. Peranan dan kpentingan

latih tubi
Memilih, mgubahsuai / mereka bentuk media yg telah
dtentukn.
Mgambil kira
Objtkf
Pljr
Kos
Kpakaran teknikal
Peralatan
Fasiliti
masa

Pmilian mp berasaskn kriteria brikut:


Sepadan dgn kurikulum
Maklumat tepat & tkini
Bahasa yg jelas & tepat
Mnrik minat & mcetuskn motivasi pljr
Mgalakn plibatan pljr
Mpunya tknikal kualiti yg baik
Tdpt bukti kberkesanannya
Bebas drpd bias
Mpunyai buku panduan yg lengkap
U utilise media & materials (gunakan media & bahan)
- Langkah pgunaan media yg baik
Pribiu bahan
Sediakn peralatan/ bahan
Sediakn psekitaran
Sediakn plrj
Sediakn pgalaman pbljrn
R require learner participation ( dorong plibatan plrj)
- Lbatkn dgn aktvt mbuat latiha, pbincangan, latih tubi,
-

kuiz / projek
Beri kegiatan pgukuhan slps pgajaran

E evaluate & revise ( nilai & semak)


- Penilaian = proses mbuat ptimbangan nilai ttg sstu
-

pkara
Penilaian dbuat sblm, smasa & slps pgajaran
Pnilaian dbhgikn kpd 2 iaitu formatif & sumatif
Pnilaian mlibatkn aspek:
Mnilai pcapaian pljr
Pmbljr yg dhasilkn
Menilai media & kaedah
Kualiti media
Pgunaan guru
Pgunaan murid
Cth penilaia : soal selidik, senarai semak, pbincangan

kelas, temubual dgn stp individu & pmerhatian


b. Model ADDIE

Analisis reka bentuk pmbangunan implementasi


penilaian
Analisis
- Tujuan media dbangunkn
- Matlamat, objektif pggajaran
- Isi kandungan yg dperlukn
- Pdekatan / kaedah/ strategi / teknik pgajaran yg akan
dgunakan
Tmpoh masa
Kos
Kekangan yg mungkin tmbul
Analisis pelajar
Latar blkg
Pgetahuan sedia ada
Kadar pmbljrn
Kemahiran asas
Kbolehan btutur
Sikap
Gaya bljr
Reka bentuk
- Mjelaskn pandangan kseluruhan
-

mgenai

rupa

bentuk , struktur, isi kandungan, pdekatan pgajaran,


-

teori pbljrn, jenis media & tknologi yg akn tlibat


Mrekabentuk grafik, media, aktiviti, latihan & ujian/

penilaian
Mgaplikasikn prinsip rekabentuk visual

Pmbangunan
- Dokumentasi teknikal & panduan
- Pnilaian formatif dlaksanakn pd peringkar ini utk
kenalpasti sbrg kelemahan yg mungkin wujud.
Implementasi
- Latihan pgguna tmasuk guru & pljr
- Hasil projek dpsembahkan utk uji kberksanan sera
melihat masalah yg xdsedari

Pnilaian
- Pnilaian formatif dlakukan pd stp langkah ADDIE

j.

MP = segala sstu yg dpt dgunakan utk myalurkn pesanan drp


pgirim kpd penerima

dpt

merangsang fikiran,

perasaan, phatian, minat serta phatian pljr & strusnya tjadinya

objektif pmbangunan
Pnilain sumatif memastikan objektif pgajaran dpt

proses pmbljrn.

dicapai oleh pljr

2. Fungsi media dalam pdp


a. Pgajaran bsama pngajar
i. Mp digunakn utk mbantu pgajar mlaksanakan pgajarannya
scra langsung.
ii. Kberkesanan media

1. Konsep
a. Media saluran komunikasi, mrujuk kpd apa shja yg mbawa

ini

bgantung

kpd

pgajaran kendiri
iii. Mp ini dipakej dgn smpurna tujuan, objktif, cara mgunak &

bahan bcetak, komputer & pngajar.


b. Media dgunakan utk mbantu proses komunikasi (Heinich et al,

menilai pcapaian sndiri telah dterangkn dgn jelas.


iv. Bukan utk mggantikn peranan guru ttp mbantu guru mjadi

2002)
Media = sbrg cara fizikal yg mbolehkan mesej pgajaran

pgurus yg lbh cekap & kreatif, bkn sbg pyampai mklumat

dsmpaikan. (Reiser & Gagne, 1983)


d. Media dbhgikn kpd 3 iaitu mesej, bentuk mesej & saluran

pkataan, lisan, gambar, objek, simbol


g. Saluran mesej = peralatan fizikal yg bbentuk elektrik/

konteks

b. Pgajaran tanpa bgantung kpd pengajar


i. Mp boleh dgunakan tnpa kehadiran pgajar
ii. Pljr dibimbing oleh pereka media & pgajaran dikenali sbg

maklumat drpd pyampai kpd penerima. Cth: tv, radio, gambar,

mesej. (Torkelson, 1972)


e. Mesej = isi kandungan bbntuk mberitahu, menaikkan smgat.
f. Bentuk mesej = bkaitan dgn bgmana mesej itu dsimpan cth :

dlm

bgaimana pgajar itu mgunakn media tsebut.

Bab 3: Media Pengajaran

c.

shingga

utk pastikan media dhasilkn menepati khendak &

smta-mata
c.

Folio bermedia
i. Folio = koleksi kerja pljr yg mnunjukkn pkembangan sstu
peristiwa & proses dlm 1 tmpoh wktu
ii. Pbinaan folio mbina kbolehan pljr utk memahami, merumus

mekanikal yg mbolehkan mesej yg dpersmbahkan kpd pelajr

& mbentang hasil fikiran mereka.


iii. Pmbelajran dikenali sbg pmbljrn dgn media yg berupaya

cth : tv, projektor & radio.


h. Media pgajaran jika media itu mbawa mesej ttg pgajaran,

mempuk pmikiran kreatif pljr.


iv. Pljr perlu mganalisis, mdptkn & mtaksir maklumat, myusun

i.

maka media itu digelar sbg media pgajaran (Heinich, 2002)


Didefinisikan sbg audio visual & bhn2 yg bkaitan dgnnya yg
bfungsi dlm plaksanaan sstu pgajaran. (Kemp & Smellie, 1994)

maklumat yg ada & myampaikan maklumat itu kpd org lain.


d. Pgajaran tematik
i. Bfokus kpd sstu tajuk yg dpilih / dtentukn oleh guru.

ii. Ia bmula dgn pkongsian pgalaman yg dprolehi drpd


tayangan video, lawatan / dgr ceramah.
iii. Ia diikuti dgn pkongsian kepakaran dmana pljr prlu
bkerjasma mgmpul data & mklumat, mganalisis data tsebut
& akhirnya mgariskn ksmpulan.
iv. Sstu laporan dhasilkn & dibentang utk dkonsi oleh semua
pljr.
v. Cth : sejarah sukan olimpik, sejarah tempatan.
e. Pdidikan jarak jauh
i. Pjj mjadi tapak bg myediakn peluang bljr plbgai bidang ilmu
kpd semua org
ii. Media yg dgunakan mrangkumi media cetak & elektronik.
iii. Telekonferensi mbolehkan pljr dr pelbagai tmpat btemu &
bbincangn scra maya.
iv. Ruangan bbual, papan buletin, listserv turut myokong
komunikasi pbjrn jenis ini.
f.

d. Pyampaian pljr bmula drpd pgalaman enaktif, pgalaman ikonik


& pgalaman simbolik. (Brunner , 1996)

Pdidikan bg pelajar istimewa


i. Bguna kpd pljr yg kurang upaya
ii. Pljr pintar jga dkenali pljr istmewa
iii. Mp mbolehkn mereka mmpuk kepntaran yg ada spt
mnerokai sstu tajuk & mpsmbahkan dptan kpd kelas.

3. Jenis-jenis & klasifikasi media


a. Media dsusun drpd konkrit kpd abstrak.( Model Hoban &
Zissman, 1937)
b. Pljr boleh memanfaatkn aktviti pmbljrn yg abstrak asalkn
mereka telah mpunyai banyak mklumat konkrit yg boleh
dgunakan bg mtaksir konsep yg abstrak tsebut.(Edgar Gale,
c.

1946)
Kon Pengalaman Dale satu model yg prktikal bg mganalisis
ciri2 mp & bgaiman ia boleh dmanfaatkn.

e. Mdia dpt dklasfikasikn kpd 6 kategori bdasarkn rangsangan


fizikal yg dhasilkn oleh stp media. (Gagne & Briggs, 1974)
i. Pkataan yg diucapkn
ii. Bunyi slain drpf pkataan yg diucapkn
iii. Pkataan bcetak
iv. Gmbr pegun

v. Gambar bgerak
vi. Smpel sbenar
f. Pmilihan mp:
i. Bfokus kpd pmilihan format/ bntuk media
ii. Sst media mp dplih berasaskn potensinya melaksnakn
objktif pmbljrn dgn bkesan.
iii. Prinsip mp:
- Keseimbangan ant soal kpentingan media & kbrksanan
kos
iv. Faktor mpgaruhi pmilihan mp & pgunaan mp
- Isi pljrn, objktif, kaedah, pljr
v. Langkah2 pyediaan mp
- Cetuskn idea
- Nyatakan objektif
- Analisis pljr
- Kumpul & susun bagan
- Tukarkn idea ke dlm bntuk visual
- Rancangkn plibatan pljr
- Semak perancangan

Penerbitan