Anda di halaman 1dari 3

Program Panitia Pendidikan Moral

SJK(C) Chong Hwa Rengit, 83100 Batu Pahat, Johor


1. Nama Program: Projek 2014
2. Bidang: Pendidikan Moral
3. Matlamat: 3.1 Menggalakkan murid-murid menjaga kebersihan diri dan sekolah.
3.2 Memupuk semangat kerjasama di kalangan murid.
3.3 Memupuk nilai sopan santun di kalangan murid.
3.4 Meningkatkan prestasi mata pelajaran.
4. Objektif: Pada akhir program dijangka sekolah dapat:
4.1 Memupuk semangat kerjasama di kalangan murid.
4.2 Meningkatkan kesedaran murid-murid terhadap kepentingan kebersihan.
4.3 Meningkatkan kebersihan sekolah.
4.4 Sentiasa menjaga nama baik sekolah.
5. Sasaran: Semua murid-murid darjah 1-6.
6. Jangka masa: Sepanjang tahun.
7. Aktiviti: 7.1 Taklimat kepada guru Pendidikan Moral.
7.2 Penubuhan jawatankuasa.
7.3 Aktiviti membasuh tangan.
7.4 Pertandingan bercerita Pendidikan Moral.
7.5 Kempen membersihkan kelas dan kawasan sekolah.
8. Strategi: 8.1 Penubuhan jawatankuasa.
8.2 Mesyuarat guru panitia.
8.3 Pertandingan bercerita Pendidikan Moral.
8.4 Menggalakkan murid-murid mengambil bahagian dalam aktiviti
membersihkan sekolah.
8.5 Penilaian bulanan dan penggal.
9. Jawatankuasa dan tugasnya:
9.1 Penasihat: Guru Besar.
9.2 Pengerusi: Guru Penolong Kanan.
9.3 Ketua Program: Ketua Panitia Pendidikan Moral.
9.4 Pencatat: Setiausaha Panitia Pendidikan Moral.
9.5 Ahli Jawatankuasa Program: Semua guru Pendidikan Moral.

10. Kewangan:
Bil
1.
2.
3.
4.
5.

Aktiviti
Taklimat
Pertandingan mewarna Pendidikan Moral
Aktiviti membasuh tangan
Kempen membersihkan sekolah
Penilaian bulanan dan penggal

Peruntukan
RM 80.00
RM 80.00
RM 90.00
RM 50.00
RM 40.00

11. Sumber: Sumber kewangan dan sumber bahan.


12. Jadual Program:
Bil
Aktiviti
1 Taklimat kepada
guru Pendidikan
Moral.
2

4
5

Objektif
Berbincang
tentang tugasan
dan aktiviti yang
perlu dijalankan.
Pertandingan
Menggalakkan
mewarna
murid-murid
Pendidikan Moral. mengambil
bahagian dalam
pertandingan.
Kempen menjaga
Menggalakkan
kebersikan sekolah. murid mengambil
berat tentang
kebersihan
sekolah.
Aktiviti membasuh Menggalakkan
tangan.
murid menjaga
kebersihan diri.
Ujian bulanan dan
Menilai
penggal.
keputusan
pencapaian murid
dalam Pendidikan
Moral.

Sasaran
Semua guru
Pendidikan
Moral.

Peruntukan
RM 30.00

Pelaksanaan
Januari-April

Semua
murid darjah
1-6.

RM 80.00

Februari

Semua
murid darjah
1-6.

RM 50.00

Sepanjang
tahun

Semua
murid darjah
1-6.
Semua
murid darjah
1-6.

RM 90.00

FebuariNovember

RM 90.00

Sekali tiaptiap penggal.

13. Pemantauan: Guru Besar, Guru Penolong Kanan dan Ketua Panitia.
14. Sistem penilaian & Indikator Pencapaian:
14.1 Antara aspek yang dinilai:
14.1.1 Kejayaan murid untuk mencapai peratus kelulusan yang diprogramkan.
14.1.2 Peningkatan semangat kerjasama di kalangan murid-murid.

15. Penilaian: Keputusan murid dinilai melalui:


15.1 Pemerhatian harian.
15.2 Ujian semasa dan penggal.
16. Sistem Penilaian & Indikator Pencapaian:
16.1 Indikator Pencapaian
Bil

Aktiviti

A
Bil

B
%

Bil

C
%

Bil

A+B+C

Jumlah
Murid

17. Jangkaan: Akan mencapai memuaskan.


18. Jadual Pelaksanaan:
Jan
Taklimat
kepada guru
Pendidikan
Moral.

Penubuhan
Jawatankuasa.

Mesyuarat guru
panitia.

Feb

Mac

April

Mei

Jun Julai

Ogos

Sept

Okt

Menghasilkan
sukatan
pelajaran.

Pertandingan
mewarna.

Aktiviti
membersihkan
sekolah.

Kempen
membasuhkan
tangan.

Nov

Dis