Anda di halaman 1dari 1

BORANG SOAL SELIDIK GEOGRAFI PT3 2015

TAJUK:KEGIATAN EKONOMI DI BATU 13 , PEKAN JITRA , JITRA

1.

NAMA:

2.

UMUR:

3.

PEKERJAAN:

4.

ALAMAT:

5.

APAKAH JENIS SEKTOR PEKERJAAN ANDA?

i.PERTANIAN

ii.PENDIDIKAN

iii.PERNIAGAAN

Iv.PERKHIDMATAN

6.
BERIKAN CADANGAN UNTUK PENDUDUK DI BATU 13 , PEKAN JITRA
MENINGKATKAN PENDAPATAN MEREKA?
i.MEMBUKA HOMESTAY

( )

ii.MENJALANKAN PERNIAGAAN ONLINE

( )

iii.BERNIAGA DI PASAR MALAM

( )

iv.MENGAMBIL UPAH MENJAHIT

( )

7.
BERIKAN PENDAPAT ANDA TENTANG POTENSI KEGIATAN EKONOMI DI BATU 13
, PEKAN JITRA PADA MASA HADAPAN ?
i.MENJADI KAWASAN PERINDUSTRIAN YANG MAJU

( )

ii.PUSAT MEMPROSES BAHAN MENTAH

( )

iii.MENJADI PUSAT PENTERNAKAN

( )

iv.PUSAT PERNIAGAAN

( )

Anda mungkin juga menyukai