Anda di halaman 1dari 11

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan TIngkatan 2

Nama: _________________________________ Tingkatan: _______

Kertas ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan.


Mengapakah kita tidak digalakkan terlalu fanatik terhadap individu yang lain?
1.

A Kerana sikap tersebut menunjukkan kelemahan kita.


B Kerana sikap tersebut dapat menimbulkan pergaduhan.
C Kerana perbuatan tersebut akan menyebabkan kita lupa diri.
D Kerana sikap tersebut akan membuatkan individu itu bangga diri.

2. Antara pernyataan yang berikut, manakah faktor yang menyumbang kepada


kejayaan seseorang?

A Mempunyai keazaman yang tinggi.


B Mempunyai keterampilan yang menarik.
C Mempunyai kebolehan mengelirukan orang lain.
D Mempunyai kebolehan menarik perhatian orang lain.

3. Apakah nilai murni yang perlu dimiliki oleh seseorang individu untuk berjaya
mencapai matlamatnya?

A sabar
B peramah
C murah hati
D bertolak ansur

4. Apakah asas yang perlu dilaksanakan untuk mencapai kecemerlangan diri?

A bakat dan kebolehan


B menetapkan matlamat
C perkembangan mental
D perancangan yang sempurna

5. Susan dilahirkan dalam keluarga yang


kaya. Namun, dia tidak pernah berbangga
diri di hadapan rakan-rakannya. Dia selalu
menolong rakan yang susah. Susan juga
tidak lokek berkongsi ilmu kepada rakan-
rakannya. Dia berpendapat kelebihan yang
dimilikinya itu bukan miliknya seorang
tetapi perlu dikongsi dengan mereka yang
memerlukan.
Apakah pengajaran yang dapat diperoleh daripada petikan tersebut?

A Orang yang berusaha pasti berjaya.


B Orang kaya mudah mendapat kawan.
C Tidak mengamalkan sikap meninggi diri.
D Kekayaan yang dimiliki tidak perlu dikongsi.

6. Antara berikut, yang manakah bukan menunjukkan seseorang itu mempunyai sifat
yang terpuji?

A Amir merawat anak kucing yang tercedera.


B Zizi menolong menyiram pokok bunga jirannya semasa ketiadaan jirannya itu.
C Mei Mei mengajak Swee Lan makan bekalan dibawa dari rumah bersama-sama.
D Halim tidak mempedulikan seorang wanita yang menjerit meminta tolong kerana
diragut.

7. Apakah keburukan seseorang yang tidak sabar dan cepat mengalah apabila
melakukan sesuatu pekerjaan?

A Dia akan dicaci.


B Dia akan mengalami kegagalan.
C Dia akan dijauhi rakan-rakannya.
D Dia tidak dipercayai oleh orang lain.

8. Pilih pernyataan yang benar.

I Orang yang berfikiran positif jarang bergaul dengan orang lain.


II Kita mestilah mematuhi peraturan yang ditetapkan.
III Sentiasa memohon maaf apabila melakukan kesalahan.
IV Membiarkan orang lain mempergunakan kita untuk kepentingan sendiri.

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

9. Antara berikut yang manakah menunjukkan kita menghormati warga tua?

I Mengucapkan salam apabila berjumpa dengan mereka.


II Memberikan tempat duduk kepada mereka semasa di dalam pengangkutan
awam.
III Menghantar mereka ke rumah kebajikan untuk orang-orang tua.
IV Menegur mereka dengan bahasa yang kasar apabila mereka melakukan
kesalahan.

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

10. Bagaimanakah hendak mengenali individu yang berwawasan?

A Seseorang itu pandai berkomunikasi.


B Seseorang itu pandai menguruskan diri.
C Seseorang itu berketerampilan menarik.
D Seseorang itu mempunyai matlamat dalam hidupnya.

11. Apakah dasar bagi membentuk sebuah masyarakat?

A Keluarga
B Guru-guru
C Rakan-rakan
D Jiran tetangga

12. Amalan bermuafakat dan perpaduan amat penting dalam sesebuah keluarga kerana

A mudah untuk mencapai kemewahan.


B akan melahirkan anak-anak yang bijak pandai.
C akan melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera.
D akan melahirkan anak-anak yang berfikiran negative.

13. Kebahagiaan dalam sesebuah keluarga dapat dilahirkan dengan cara yang berikut,
kecuali

A mengambil berat kebajikan ahli keluarga.


B bertanya khabar antara satu dengan yang lain.
C memberi wang yang banyak kepada ahli keluarga.
D menyediakan keperluan yang mencukupi untuk ahli keluarga.

14. Pilih pernyataan yang tidak benar.

A Menghormati pendapat ahli keluarga.


B Menjaga kelakuan walau di mana kita berada.
C Mematuhi setiap nasihat yang diberikan oleh ibu bapa.
D Hanya ibu bapa bertanggungjawab menjaga kebajikan ahli keluarga.

15. Pernyataan berikut merupakan punca remaja terlibat dalam aktiviti tidak bermoral,
kecuali

A kurang didikan agama.


B ibu bapa sering meninggalkan anak-anak.
C mendapat kasih sayang yang secukupnya.
D ibu bapa tidak mengambil tahu masalah anak-anak.

16. Antara berikut, manakah bukan kebaikan yang akan diperoleh oleh keluarga yang
selalu mengadakan aktiviti rekreasi bersama-sama?

A membazir wang dan masa.


B melahirkan perasaan kasih sayang.
C mengukuhkan ikatan kekeluargaan.
D melahirkan kemesraan antara ahli keluarga.

17. Gaya hidup sihat dapat diamalkan bersama keluarga melalui

A tidak mengambil berat pemakanan ahli keluarga.


B tidak mengendahkan ahli keluarga yang merokok.
C sentiasa mengadakan aktiviti senaman bersama-sama.
D tidak menasihati ahli keluarga yang sering pulang lewat malam.

18. Perlakuan yang manakah dapat memberi perlakuan yang positif terhadap hubungan
kekeluargaan?

A mengongkong kebebasan anak-anak.


B memaksa anak-anak melakukan kerja rumah.
C mengambil tahu kegiatan harian anak-anak.
D menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan tanpa usul periksa.

19. Anak-anak Puan Rahimah telah mengadakan sambutan Hari Ibu untuknya. Puan
Rahimah berasa terharu dengan majlis tersebut. Pada pendapat anda, mengapakah
Puan Rahimah berperasaan demikian?

A Dia berasa dirinya dihargai oleh anak-anaknya.


B Dia dapat menunjuk-nunjuk di hadapan kawan-kawannya.
C Dia berasakan dirinya tidak dihargai oleh anak-anaknya.
D Anak-anak telah menghabiskan banyak wang untuk mengadakan majlis tersebut.

20. Anak-anak perlu mendapat nasihat daripada ibu bapa apabila menghadapi masalah.
Pada pendapat kamu,mengapakah kita perlu mendapatkan nasihat daripada mereka?

A idea ibu bapa lebih bernas.


B untuk mengambil hati ibu bapa.
C ibu bapa mempunyai lebih banyak pengalaman.
D supaya ibu bapa berasa bangga kerana tidak diketepikan.

21. Pilih pernyataan yang salah dalam membentuk keluarga harmoni.

A Saling bekerjasama melakukan kerja-kerja rumah.


B Saling menziarahi kaum keluarga yang tinggal berasingan.
C Memberi hadiah yang mahal-mahal kepada ahli keluarga.
D Mengambil tahu masalah yang dihadapi ahli keluarga.

22. Berikut ialah cara-cara untuk menjalinkan hubungan yang mesra antara anggota
keluarga, kecuali

A bertanya khabar
B tolong-menolong
C tinggal berasingan
D hormat-menghormati

23. Cara-cara seseorang itu menghargai anggota keluarga ialah

A sentiasa mengingkari nasihat mereka.


B sentiasa membantah pendapat mereka.
C sentiasa membelikan mereka hadiah yang mahal.
D sentiasa mengucapkan kata-kata sayang kepada mereka.

24. Apakah yang perlu kita lakukan terhadap ibu bapa kita yang sudah tua?

A Menjaga dan melayan mereka dengan baik.


B Mengajar mereka untuk menjaga diri sendiri.
C Menghantar mereka ke pusat penjagaan orang-orang tua.
D Menasihati mereka agar tidak menyusahkan kita.

25. Mengapakah kita perlu mengamalkan sikap bersopan santun apabila berbicara
dengan ahli keluarga kita?

A Untuk menjaga hubungan agar sentiasa baik.


B Untuk membolehkan mereka menyayangi kita.
C Untuk memudahkan mereka memahami percakapan kita.
D Untuk memudahkan kita meminta pertolongan daripada mereka.

26. Apakah yang dapat kamu peroleh daripada sebuah keluarga yang harmoni?

A Dapat melahirkan masyarakat yang cendikiawan.


B Dapat melahirkan masyarakat yang porak-peranda.
C Dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia.
D Dapat melahirkan masyarakat yang mementingkan diri.

27. Anda tidak bersetuju dengan pendapat salah seorang ahli keluarga anda. Apakah
yang patut anda lakukan?

A Mentertawakannya kerana pendapatnya tidak boleh digunakan.


B Memberitahunya bahawa pendapatnya tidak boleh digunakan.
C Mengejeknya kerana tidak dapat memberi pendapat yang bernas.
D Menyatakan pendapat anda dengan baik dan tidak menolak pendapatnya mentah-
mentah.

28. Antara berikut merupakan kebaikan membincangkan masalah yang dihadapi


bersama-sama, kecuali

A tidak perlu banyak berfikir.


B masalah lebih mudah diselesaikan.
C hubungan akan menjadi lebih erat.
D mengurangkan bebanan yang ditanggung.

29. Yang manakah antara berikut bukan tanggungjawab ibu?

A Mendidik anak-anak hingga berjaya.


B Menguruskan keperluan anak-anak.
C Menguruskan hal berkaitan rumah tangga.
D Menyediakan tempat tinggal yang selesa kepada ahli keluarga.

30. Setiap keluarga yang hidup bahagia akan menikmati perkara-perkara berikut.

I Hidup yang tenang.


II Tidak dikelilingi masalah.
III Tidak disenangi oleh orang lain.
IV Wujud perasaan malu antara satu dengan yang lain.

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

31. Menghormati hak orang lain bermaksud

A mengikut arahan orang lain


B memberi bantuan kepada orang lain
C memberi penghargaan kepada orang lain
D menerima dan memahami kepentingan orang lain

32. Antara perayaan berikut, yang manakah tidak disambut oleh umat Islam?

A Hari Raya Haji


B Maulidur Rasul
C Hari Raya Puasa
D Pesta Kuih Bulan

33. Hak-hak individu merangkumi perkara-perkara berikut, kecuali


A hak untuk bersuara
B hak untuk bergerak
C hak untuk mengkritik
D hak untuk menjatuhkan orang lain

34. Apakah peranan SUHAKAM kepada masyarakat?

A Membantu ibu-ibu tunggal


B Membanteras masalah jenayah
C Membantu golongan kurang upaya
D Memperjuangkan hak asasi manusia

35. Seseorang itu dikatakan menghormati hak orang lain apabila dia

A tidak menolong orang lain


B tidak melakukan kesalahan
C tidak mengganggu orang lain
D tidak mengambil tahu hal orang lain

36. Semangat kejiranan yang diamalkan oleh masyarakat adalah untuk mewujudkan
__________.

A persaingan
B perbalahan
C keharmonian
D pertelingkahan

37. Penyataan berikut menunjukkan kebebasan beragama, kecuali

A setiap orang bebas mengkritik agama kaum lain


B setiap orang bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing
C setiap orang bebas menghadiri upaca keagamaan masing-masing
D setiap orang bebas mengajar agama kepada penganut dalam kalangan agama
masing-masing

38. Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan bersuara?

A Bebas melakukan jenayah


B Bebas mempertikaikan pemerintahan negara
C Bebas mengeluarkan pendapat tentang isu agama
D Bebas memberi pendapat tentang pentadbiran negara demi kebaikan

39. Mengapakah setiap orang perlu mengelakkan diskriminasi antara kaum?

A Untuk melahirkan masyarakat yang kucar-kacir


B Untuk melahirkan masyarakat yang cendikiawan
C Untuk melahirkan masyarakat yang tahu banyak bahasa
D Untuk mengelakkan perasaan tidak puas hati antara kaum

40. Antara berikut yang manakah menunjukkan perbuatan tidak menghormati hak orang
lain?

A Menegur jiran yang baru pulang dari pejabat


B Mendengar radio dengan kuat pada lewat malam
C Mengunjungi jiran yang berlainan agama pada hari perayaan
D Menghubungi polis kerana ada sesuatu yang mencurigakan di rumah jiran
sewaktu ketiadaan jiran di rumah

41. Apakah faktor yang mendorong berlakunya kegiatan lumba haram dalam kalangan
remaja?

I Kurang didikan agama


II Lesen motosikal senang diperoleh
III Pengaruh daripada rakan-rakan
IV Mengisi masa lapang

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D I, III dan IV

42. Yang manakah antara berikut bukan perbuatan mencabuli hak orang lain?

A Meragut
B Mendera
C Membuli
D Mengemis

43. Antara berikut ialah hak-hak yang dimiliki oleh seseorang, kecuali

A menentukan pilihan
B membuat keputusan
C memarahi orang lain
D mengeluarkan pendapat

44. Pilih penyataan yang tepat tentang maklumat di bawah.

A Hindu : Hari Easter


B Kristian : Hari Wesak
C Buddha : Good Friday
D Islam : Awal Muharam
45. Berapakah usia warganegara yang dibenarkan membuat keputusan sendiri?

A 15 tahun
B 18 tahun
C 21 tahun
D 25 tahun

46. Apakah yang dimaksudkan dengan semangat kekitaan?

A Semangat mementingkan diri sendiri


B Semangat cinta akan bangsa dan negara
C Semangat menghargai kaum masing-masing
D Semangat saling menghormati antara satu dengan yang lain

47. Mengapakah kita perlu mangamalkan semangat kekitaan?

A Untuk melahirkan masyarakat yang pintar


B Untuk melahirkan masyarakat yang huru-hara
C Untuk melahirkan masyarakat yang senang-lenang
D Untuk melahirkan masyarakat yang tidak berprasangka

48. Antara berikut cara memupuk perpaduan, kecuali

A bekerjasama
B berprasangka
C bertolak ansur
D hormat-menghormati

49. Apakah kesan kepada negara sekiranya keamanan dapat dicapai?

A Rakyat akan bertambah


B Negara akan sentiasa diancam oleh kuasa luar
C Ekonomi negara dapat berkembang dengan pesat
D Negara tidak akan mengalami kekurangan tenaga buruh

50. Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan?

A Keadaan masyarakat yang kucar-kacir


B Kebebasan seseorang membuat keputusan
C Gabungan kelompok masyarakat tanpa mengira kaum
D Kebolehan masyarakat hidup dalam kaum yang berbeza

51. Kementerian Kebajikan Masyarakat memainkan peranan

A memberi perlindungan kepada golongan tertentu


B menyediakan kemudahan kepada masyarakat
C membanteras masalah sosial dalam kalangan remaja
D membuat penyelidikan untuk membanteras masalah sosial

52. Bagaimanakah Kementerian Kebajikan Masyarakat melaksanakan dasarnya?

A Mencegah jenayah di kawasan awam


B Memastikan keselamatan dan keamanan orang awam
C Menangkap kumpulan remaja yang terlibat dalam masalah sosial
D Memupuk semangat bantu-membantu dalam kalangan masyarakat

53. Antara yang berikut ialah badan-badan yang bertanggungjawab terhadap


keselamatan, kecuali

A pihak polis
B rukun tetangga
C Persatuan Pengguna
D pasukan Bomba dan Penyelamat

54. Pihak manakah yang bertanggungjawab terhadap pengawasan kejiranan?

A Rukun tetangga
B Anggota tentera
C Bomba dan Penyelamat
D Persatuan Bulan Sabit Merah

55. Yang manakah antara berikut bukan gejala sosial?

A Vandalisme
B Gengsterisme
C Lumba haram
D Pengganguran

56. Rukun tetangga berada di bawah naungan

A Jabatan Perpaduan Negara


B Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaya
C Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat
D Kementerian Perusahan dan Perhubungan Sosial

57. Apakah peranan masyarakat dalam menjaga keamanan negara?

A Menyertai kem Khidmat Negara


B Membantu pihak polis menangkap penjenayah
C Menyertai pasukan keselamatan secara sukarela
D Memberi maklumat kepada polis tentang kejadian jenayah
58. Bilakah Agensi Dadah Kebangsaan ditubuhkan?

A 17 Februari 1990
B 18 Oktober 1991
C 17 Februari 1996
D 19 November 1997

59. Mengapakah peranan anggota keselamatan sangat penting kepada masyarakat?

A Untuk menghapuskan kemiskinan


B Untuk membolehkan masyarakat bebas bergerak
C Untuk menjaga keharmonian masyarakat dan negara
D Untuk memberi bantuan semasa berlaku bencana alam

60. Yang manakah antara berikut berkaitan dengan program yang dianjurkan oleh
Jabatan Kebajikan Masyarakat?

A Sayangi Nyawa
B Satu Kampung Satu Produk
C Katakan Tak Nak kepada Rokok
D Program Pembangunan Rakyat Termiskin

Disediakan Oleh Disemak Oleh

______________ ______________
(Chia (Azree b. Ahmad)