Anda di halaman 1dari 1

SEMAKAN SYARAT KELAYAKAN KE PROGRAM DIPLOMA IPTA BAGI CALON LEPASAN SPM SESI JULAI - http://www.selangkah.uitm.edu.

my/ipta

Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Sistem ini dibangunkan oleh :


Jabatan Pengajian Tinggi
Kementerian Pengajian Tinggi
Aras 1, Blok E9 Parcel E, Presint 1
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
KOD PROGRAM KOD PROGRAM KOD PROGRAM
UNIVERSITI DARUL IMAN (UDM) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)
MAKLUMAT CALON
D2031 DIP. SAINS KEJURURAWATAN T2270 DIP. PENGURUSAN TEKNOLOGI Y0010 ASASI SAINS HAYAT
NO KP 920923025620
D2032 DIP. RADIOGRAFI T2271 DIP. PENG TEK.(PERAKAUNAN) Y0020 ASASI SAINS FIZIKAL
NAMA SAFIYYAH BT ZAINUDDIN
D2033 DIP. TEK. MAKMAL PERUBATAN T2300 DIP. SENIBINA # Y0030 ASASI SAINS KESIHATAN BERSEKUTU
D2150 DIP. TESL T2310 DIP. UKUR TANAH Y0031 ASASI KEJURURAWATAN EMAIL piyah_92@yahoo.com.my
D2210 DIP. PERAKAUNAN T2320 DIP. PENG. HARTA TANAH Y0060 ASASI FARMASI
D2221 DIP. PENG. BANK T2330 DIP. UKUR BAHAN Y0070 ASASI PERGIGIAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM
D2222 DIP. PENG. INSURAN T2340 DIP. PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH Y0080 ASASI PERUBATAN TAHUN SPM 2009
D2223 DIP. KEWANGAN T2410 DIP. KEJ. AWAM Y0140 ASASI SAINS KEMANUSIAAN 1. BAHASA MELAYU 1A/A+/A
D2224 DIP. PEMASARAN T2421 DIP. KEJ. ELEKTRIK (KUASA) Y0150 ASASI BAHASA INGGERIS 2. BAHASA INGGERIS 3B/B+
D2225 DIP. PERDAGANGAN ANTARABANGSA T2422 DIP. KEJ. ELEKTRIK (PERHUBUNGAN) Y0151 ASASI BAHASA ARAB 3. PENDIDIKAN ISLAM 1A/A+/A
D2231 DIP. PENG. SUMBER MANUSIA T2423 DIP. KEJ. ELEKTRIK (MEKATRONIK) Y0200 ASASI EKONOMI & SAINS PENG.
4. SEJARAH 1A/A+/A
D2405 DIP. REKABENTUK PERINDUSTRIAN T2425 DIP. KEJ. ELEKTRONIK Y0300 ASASI SENI BINA DAN REKABENTUK ALAM SEKITAR
5. MATEMATIK 1A/A+/A
D2432 DIP. TEK. PEMBUATAN T2430 DIP. KEJ. MEKANIKAL Y0400 ASASI KEJ. DAN SAINS KOMPUTER
6. MATEMATIK TAMBAHAN 3B/B+
D2600 DIP. UNDANG-UNDANG T2431 DIP. KEJ. MEKANIKAL (AERONAUTIK) Y0600 ASASI UNDANG-UNDANG
7. FIZIK 3B/B+
D2701 DIP. PENG. ISLAM (SYARIAH) T2811 DIP. SAINS KOMPUTER (TEK. MAKLUMAT) Y0707 ASASI ILMU PENGETAHUAN BERTERASKAN WAHYU
8. KIMIA 3B/B+
D2702 DIP. PENG. ISLAM (USULUDDIN) T2812 DIP. SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
9. BIOLOGI 4B/B
D2703 DIP. PENG. ISLAM (KESUSASTERAAN ARAB) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) Q0070 TAHMIDI PERGIGIAN
10. TASAWWUR ISLAM 2A/A-
D2704 DIP. PENG. ISLAM (DAKWAH) P0050 ASASI SAINS PERTANIAN Q0080 TAHMIDI PERUBATAN
D2705 DIP. PENG. ISLAM (AL QURAN & AL SUNNAH) P2050 DIP. PERTANIAN Q0210 TAHMIDI PERAKAUNAN DAN MUAMALAT
D2706 DIP. PENG. ISLAM (PENTAD ISLAM) P2051 DIP. PERIKANAN Q0601 TAHMIDI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG MAKLUMAT TAMBAHAN
D2801 DIP. TEK. MAKLUMAT P2052 DIP. PERHUTANAN Q0800 TAHMIDI SAINS DAN TEK. ALIRAN : SAINS/TEKNIKAL
D2802 DIP. TEK. MAKLUMAT (MULTIMEDIA) P2053 DIP. KESIHATAN HAIWAN & PETERNAKAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) BIL. PROGRAM LAYAK DIPOHON : 80
UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN (UTHM) P2055 DIP. PENG. PERLADANGAN MAKANAN J2410 DIP. KEJ. AWAM BIL. TIDAK LAYAK DIPOHON : 23
B2401 DIP. KEJ. AWAM SERTA TEKNOLOGI P2056 DIP. PERNIAGAAN TANI J2425 DIP. KEJ. ELEKTRIK (ELEKTRONIK INDUSTRI)
B2402 DIP. KEJ. ELEKTRIK SERTA TEKNOLOGI P2450 DIP. KEJURUTERAAN PERTANIAN J2430 DIP. KEJ. MEKANIKAL
PETUNJUK
B2403 DIP. KEJ. MEKANIKAL SERTA TEKNOLOGI UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) J2441 DIP. KEJ. KIMIA (LOGI PROSES)
LAYAK SYARAT KHAS
B2410 DIP. KEJ. AWAM R2404 DIP. KEJ. KOMPUTER J2810 DIP. SAINS KOMPUTER
TIDAK MELEPASI SYARAT
B2420 DIP. KEJ. ELEKTRIK R2420 DIP. KEJ. ELEKTRIK UNIVERSITI PERTAHANAN MALAYSIA (UPNM)
B2430 DIP. KEJ. MEKANIKAL R2423 DIP. KEJ. MEKATRONIK Z0080 ASASI PERUBATAN PERTAHANAN # MINIMUM PROGRAM
B2801 DIP. TEK. MAKLUMAT R2427 DIP. KEJ. MIKROELEKTRONIK Z0220 ASASI PENG. SUMBER PERTAHANAN # DIP. DIPLOMA
UNIVERSITI MALAYA (UM) R2432 DIP. KEJ. PEMBUATAN Z0440 ASASI KEJ. PERTAHANAN # KEJ. KEJURUTERAAN
M0010 ASASI SAINS HAYAT R2433 DIP. KEJ. METALURGI Z0880 ASASI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN# PENG. PENGAJIAN
M0020 ASASI SAINS FIZIKAL UNIVERSITI PERGURUAN SULTAN IDRIS (UPSI) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA (UTEM) # PROGRAM BERTEMUDUGA
M0300 ASASI ALAM BINA A2520 DIP. PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK # C2420 DIP. KEJ. ELEKTRIK * Semua program pengajian di UiTM
M0700 ASASI PENDIDIKAN ISLAM UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) C2425 DIP. KEJ. ELEKTRONIK Asasi UIAM, Asasi Sains UM dan Asasi
M0701 ASASI SYARIAH G2051 DIP. PERIKANAN C2430 DIP. KEJ. MEKANIKAL UNIMAS terbuka kepada Bumiputera sahaja.
M0702 ASASI USULUDDIN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS) C2432 DIP. KEJ. PEMBUATAN
M0709 ASASI PENG. ISLAM DENGAN SAINS W0010 ASASI SAINS HAYAT C2801 DIP. TEK. MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
W0020 ASASI SAINS FIZIKAL

Penafian:
* Terbuka kepada Warganegara Malaysia Sahaja.
* Sistem ini menyemak syarat khas skademik sahaja dan sebagai panduan sahaja serta tertakluk kepada perubahan. Pemilihan adalah berdasarkan sistem meritokrasi
* Panduan ini hanya untuk pengambilan Julai yang diselaraskan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP JPT) sahaja.