Anda di halaman 1dari 7

Inventori Belajar

Berikut senarai 25 item yang berkaitan


dengan tabiat belajar. Fikirkan dengan
mendalam bagi setiap item. Jika item itu
amat tidak bertepatan dengan diri anda,
bulatkan nombor di ruangan sebelah kiri (A).
Jika item itu amat bertepatan dengan diri
anda, bulatkan nombor di sebelah kanan (C).
Sekiranya tabiat belajar anda antara dua
pilihan tersebut, bulatkan nombor yang
ditengah (B). Jumlahkan semua nombor
yang sudah dibulatkan bagi mendapatkan
skor anda.
Inventori Belajar
A B C
Bil. Item Amat tidak Amat
bertepatan bertepatan
dengan dengan
saya saya
1 Oleh kerana saya tidak suka kepada 1 2 3
mata pelajaran tertentu, saya tidak
akan mempelajarinya.

2 Saya cuba gunakan apa yang sudah 3 2 1


dipelajari daripada suatu mata
pelajaran lain.
3 Saya lebih suka menonton telivisyen 1 2 3
walaupun saya tahu saya sepatutnya
belajar .
4 Saya dapati sukar untuk belajar 1 2 3
dengan baik.
5 Saya akan mencari beberapa orang 1 2 3
kawan apabila tiba waktu belajar.
Inventori Belajar
A B C
Bil. Item Amat Amat
tidak bertepatan
bertepata dengan saya
n dengan
saya
6 Saya suka belajar ditempat sunyi . 3 2 1

7 Saya suka berkhayal apabila 1 2 3


hendak memulakan pelajaran.

8 Saya mengambil masa yang lama 1 2 3


untuk mula belajar .

9 Saya dapati sukar memberikan 1 2 3


tumpuan semasa belajar .

10 Saya memerlukan `mood` yang 1 2 3


baik untuk belajar.
Pengurusan Masa
A B C
Bil Item Amat tidak Amat
bertepatan bertepatan
dengan dengan
saya saya

11 Saya tidak dapat belajar jika 1 2 3


terikat dengan masa yang sudah
ditetapkan bagi menyiapkan
tugasan.
12 Saya banyak menghabiskan masa 1 2 3
pada perkara-perkara yang tidak
penting.
13 Saya selalu mendapati masa 1 2 3
belajar tidak mencukupi.
14 Saya pastikan saya tahu masa 3 2 1
tugasan perlu dihantar.
15 Saya menyiapkan tugasan yang 3 2 1
penting terlebih dahulu.
Membaca dan mengambil Nota
A B C
Bil Item Amat tidak Amat
bertepatan bertepatan
dengan dengan
saya saya
16 Saya cuba menyimpulkan apa 3 2 1
yang sudah saya pelajari

17 Saya menghadapi masalah 1 2 3


semasa membaca semua bahan
pelajaran
18 Saya menyusun nota-nota 3 2 1
dengan rapi

19 Saya dapati sukar mencatat 1 2 3


nota di dalam kelas

20 Saya cuba membaca semua isi 1 2 3


pelajaran dengan seberapa
segera yang boleh
Peperiksaan
A B C
Bil Item Amat tidak Amat
bertepatan bertepatan
dengan dengan
saya saya
21 Saya berasa takut dan sering 1 2 3
tidak dapat menjawab soalan
dengan baik.
22 Saya fikirkan dan merancang 3 2 1
sebelum menjawab soalan.

23 Saya menyiapkan lebih awal 1 2 3


dan menghantar kertas
jawapan sebelum masa tamat.
24 Saya merancang pembahagian 3 2 1
masa bagi setiap soalan
sebelum saya mula menjawab.
25 Saya cuba menjawab setiap 3 2 1
soalan berdasarkan nota-nota
yang saya sediakan .
TAHAP BELAJAR SAYA
Interpretasi
Skor Tahap belajar
25 – 30 Tabiat belajar cemerlang. Anda pasti
memperolehi keputusan peperiksaan yang
cemerlang, insya-Allah. Kekalkan tabiat anda
itu
31 – 40 Tabiat belajar baik . Tumpukan pada mana
-mana aspek yang lemah.

41 – 50 Tabiat belajar sederhana. Masih ada ruang dan


masa untuk memperbaiki tabiat belajar anda.

51 – 75 Tabiat belajar lemah. Perlu berusaha dengan


lebih gigih untuk memperbaiki dan
mempertingkatkan tabiat belajar supaya anda
tidak kecewa