Strategi P&P Pendidikan Pemulihan

Bilik Seminar , Pusat Sumber ,IPTAA 16/07/08

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Murid Ujian Kenal pasti Masalah Objektif Pendekatan dan teknik Bahan / Alat P&P Kelas Kumpulan Individu Mengesan Kemajuan Merekod Hasil Analisis Balik kelas biasa Kelas pemulihan khas Perancangan Ambil kira

Pengajaran

secara

Penilaian

untuk kuasai belum

Kerja Susulan

Ujian Diagnostik
Definisi:  “… mengumpul maklumat yang dapat membantu dalam merancang program pendidikan untuk meningkatkan tahap pencapaian pelajaran seseorang murid”. Lerner (1971)

“… pengumpulan maklumat yang lengkap dan tepat mengenai seseorang murid bertujuan untuk menyediakan rancangan pengajaran yang berkesan. Diagnosis mestilah lengkap, berterusan dan sepatutnya menuju ke arah peningkatan p&p yang berkesan. Savage & Mooney (1979)

Ujian Diagnostik
Definisi:

“… mengenal pasti ketidakupayaan seseorang murid dari segi pengamatan, psikomotor, kognitif atau psikolinguistik yang dijangka akan menyebabkan gangguan penguasaan sesuatu kemahiran”. Salvia & Ysseldyke (1978) “…mengenal pasti sebab-sebab kenapa seseorang murid gagal menguasai kemahiran sasaran. Proses ini melibatkan faktor-faktor gaya belajar, penggunaan peneguhan dan punca di mana bermulanya gangguan pembelajaran”. Langone (1991)

Ujian Diagnostik
  

Pembinaan Ujian Senarai kemahiran JSU / JPU

Ujian Diagnostik
Senarai kemahiran:
1. Mengenal abjad 1.1 Abjad kecil secara turutan 1.2 Abjad kecil secara rawak 1.3 Abjad besar secara turutan 1.4 Abjad besar secara rawak 1.5 Abjad kecil dengan gambar 1.6 Abjad kecil dengan abjad besar 2. Mengenal suku kata 2.1 v 2.2 kv 2.3 kvk 2.4 kvkk

Senarai kemahiran:

Ujian Diagnostik
: : : : : : : : : : : : : : : ubi, ibu, baju, gigi kereta, petola bas, zip ikan, epal kasut, perut pintu, garpu cincin, cermin gong, tong abang, udang parang, terung nangka, tangga bintang, kambing songkok, songket longkang, kangkung

3. Mengenal perkataan 3.1 v+kv 3.2 kv+kv 3.3 kv+kv+kv 3.4 kvk 3.5 v+kvk 3.6 kv+kvk 3.7 kvk+kv 3.8 kvk+kvk 3.9 kvkk 3.10 v+kvkk 3.11 kv+kvkk 3.12 kvkk+kv 3.13 kvk+kvkk 3.14 kvkk+kvk 3.15 kvkk+kvkk

Ujian Diagnostik
Senarai kemahiran:
4. Mengenal rangkai kata 4.1 rangkai kata mudah 4.2 rangkai kata 5. Membina ayat 5.1 ayat mudah 5.2 ayat kompleks 6. Bacaan & Pemahaman 6.1 Petikan mudah – perkataan kv+kv- terkawal 6.2 Petikan kompleks : batu bata, titi kayu : bakul rotan, kasut

kulit

Kemahiran: Mengenal perkataan kv+kv Suaikan perkataan dengan gambar

guli buku mata meja jari topi
Analisis kesalahan:

Kemahiran: Mengenal perkataan kv+kv Bulatkan perkataan yang sesuai dengan gambar

buku muka gaji kopi gari meja
Analisis kesalahan:

buka mata gula topi jari maju

baka mula guli tepi gigi malu

Kemahiran: Mengenal perkataan kv+kv Tulis perkataan yang sesuai dengan gambar

mata

Analisis kesalahan:

Ujian Diagnostik Matematik
Senarai kemahiran:
1. Pranombor
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 warna bentuk saiz banyak/ sedikit lebih/kurang sama banyak/ tidak sama banyak

2. Nombor
2.1 2.2 2.3 2.4 mengenal mengenal mengenal mengenal nombor nombor nombor nombor 1–9 10 - 30 31 - 50 51 - 100

Senarai kemahiran:
3. Operasi Tambah
3.1 konsep tambah 3.2 operasi tambah 3.3 operasi tambah 3.4 operasi tambah 3.5 operasi tambah 3.6 operasi tambah mengumpul semula 3.7 operasi tambah mengumpul semula 3.8 operasi tambah mengumpul semula 3.9 operasi tambah mengumpul semula

Ujian Diagnostik Matematik
secara ayat 1d + 1d dalam secara lazim 1d + 1d dalam secara ayat 1d + 1d dalam secara lazim 1d + 1d dalam secara ayat 2d + 1d dalam secara lazim 2d + 1d dalam secara ayat 2d + 1d dalam secara lazim 2d + 1d dalam lingkungan 9 lingkungan 9 lingkungan 18 lingkungan 18 lingkungan 30 tanpa lingkungan 30 tanpa lingkungan 30 dengan lingkungan 30 dengan

Rancangan Pengajaran Individu
Definisi:

“Satu program bertulis yang memerlukan penyediaan secara individu kepada pelajar yang memerlukan pendekatan khas”.
Gearheart, 1985.

Rancangan Pengajaran Individu
Definisi:

“… dari segi pelaksanaan, RPI adalah sebuah kontrak tentang perkhidmatan yang perlu disediakan untuk seseorang murid”.
Hallahan & Kauffman, 1997.

Rancangan Pengajaran Individu
Kesimpulan Definisi
APA ? Satu dokumen bertulis SIAPA ? Guru pemulihan / murid BILA ? Diawal penempatan dan semakan semula KENAPA? Menilai pencapaian BAGAIMANA? Dirancang berdasarkan analisis Ujian Diagnostik

Rancangan Pengajaran Individu
KANDUNGAN RPI

   

Tahap pencapaian semasa Matlamat jangka panjang (6 bulan) Objektif jangka pendek Strategi P&P yang disediakan Prosedur penilaian

Rancangan Pengajaran Individu II
Nama murid:_________________________ Tahun:__________ Tahap pencapaian semasa: _______________________________ _____________________________________________________ Matlamat: _____________________________________________ _____________________________________________________ Tarikh dicalonkan:______________ Tarikh Objektif P&P Strategi P&P Penilaian Catatan

Rancangan Pengajaran Individu III
Nama murid:_________________________ Tahun:__________ Mata pelajaran: ___________________________________ Tahap pencapaian semasa: _______________________________ _____________________________________________________ Matlamat: _____________________________________________ _____________________________________________________ Tarikh dicalonkan:______________ Bil. Objektif P&P Pendekatan/Kaedah/A Catatan: Penilaian/ Kem. ktiviti Tarikh

Penyediaan Hasil Pembelajaran
Panduan: S – specific/ khusus M A R T – measurable/ boleh diukur - attainable/ boleh dicapai - reasonable/ munasabah - time frame/ ruang masa

Contoh: Pada akhir p&p murid dapat 1. mengeja dan membatang sekurang-kurangnya 8 daripada 10 perkataan kv+kv dengan betul. 2. menulis sekurang-kurangnya 8 daripada 10 perkataan kv+kv dengan betul berdasarkan gambar.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Nama :__________________________________ Hari : _____________ Masa: _____________

Mata pelajaran : ___________________________ Tarikh: _____________ Kelas : _____________ Kemahiran

:____________________________

Penggabungjalinan isi kandungan : _________________________________________ _________________________________________ Penyerapan Nilai : __________________________ __________________________ Kemahiran Berfikir:__________________________ __________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN I
Kumpulan 1 Nama murid Pen. Sedia ada Hasil P&P Pada akhir p&p Murid dapat: Bahan Sumber Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup Aktiviti kesediaan murid Pengajaran secara kelas Latihan bertulis Pengukuhan Pengajaran secara kumpulan Latihan bertulis Peng. individu Kumpulan 2 Kumpulan 3

Penutup kognitif & sosial

dan
Kumpulan Langkah

Pembelajaran
Kumpulan Lambat

Pengajaran Berkumpulan Model I
Kumpulan Cepat Kumpulan Sederhana

Langkah 1

Interaksi secara kelas Aktiviti bertulis Aktiviti Pengukuhan Interaksi secara berkumpulan Aktiviti Bertulis Interaksi Individu

Langkah 2

Langkah 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Kumpulan 1 Nama murid Pen. Sedia ada Hasil Pembelajaran Pada akhir p&p murid dapat: Bahan Sumber Set Induksi Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Penutup Pengajaran Latihan Bertulis Pengukuhan Aktiviti kesediaan murid Pengukuhan Pengajaran Latihan bertulis Latihan bertulis Pengukuhan Pengajaran Kumpulan 2 Kumpulan 3

Penutup Kognitif & sosial

dan Pembelajaran
Pengajaran Berkumpulan Model II
Kumpulan Langkah

Kumpulan Cepat

Kumpulan Sederhana

Kumpulan Lambat

Langkah 1

Interaksi Pengajaran

Aktiviti Pengukuhan

Aktiviti bertulis
Pengukuhan

Langkah 2

Aktiviti bertulis Aktiviti Pengayaan

Interaksi Pengajaran Aktiviti Bertulis

Aktiviti

Langkah 3

Interaksi Pengajaran