Gambar anda disini

Nama Alamat Tetap Alamat Semasa H/p E – Mail

: : : : : Letakkan no yang senang dihubungi Email yang biasa digunakan

MAKLUMAT PERIBADI No IC Umur Tarikh Lahir Tempat Lahir Agama Jantina Status Perkahwinan : : : : : : : Bangsa Kewarganegaraan Kesihatan Tinggi Berat Lesen Memandu Kenderaan Sendiri : : : : : : :

LATARBELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan tertinggi
Level Major Institusi Tarikh konvokesyen CGPA : : : : :

: Diploma ke, ijazah ke, master ke - isikan Bidang pembelajaran anda, isikan – kejuruteraan ke, IT ke, atau sebgainya Uitm ke, UTM ke (taip nama penuh institusi tersebut) Bila anda konvo? Letakkan yang sebenarnya :

Pendidikan Ke-2 tertinggi

Level Major Institusi Tarikh konvokesyen CGPA

: : : : : :

Pendidikan Ke-3 tertinggi

Level Major Institusi Tarikh konvokesyen CGPA

: : : : : :

Pendidikan ke-4 tertinggi

Level Major Institusi Tarikh konvokesyen CGPA PROJEK AKHIR TAHUN Thesis Major Scope

: : : : :

: : :

Nama projek anda Bidang. Contoh kejuruteraan awam, bisnes dan sebagainya Skop projek anda (ikut pengkhususan). Contoh dalam kejuruteraan awam – struktur bangunan

Projek – projek lain : Namakan projek – projek lain yang ada dibuat sepanjang pembelajaran jika jika ada √ Senaraikan pengalaman ada bekerja anda sebelum ini di ruangan ini √ √ √ √ √ Kemahiran Program : Senaraikan seberapa banyak kemahiran yang anda miliki yang berkaitan Komputer/Perisian dengan apa yang anda belajar dan juga kawatan yang dipohon √

Bahasa Yang Dikuasai

:

Bahasa melayu dan Inggeris adalah wajib, dan anda juga boleh masukkan bahasa lain jika ada

KEMAHIRAN PENGALAMAN KERJA : tahun bekerja : Apakah minat anda? Senaraikan 2-5 minat anda : : : Senaraikan pencapaian anda di sini tidak kira dari segi akademik mahupun : kokurikulum : Aktiviti AKTIVITI DAN PECAPAIAN

Minat Pencapaian Tahun pencapaian anda disini

:

Kriteria Positif RUJUKAN :

:

Tuliskan apa-apa yang bagus tentang diri anda

Berikan dalam 2 hingga ke 3 senarai rujukan. Anda boleh letakkan bekas pensyarah anda, guru anda, mahupun bekas majikan anda. Jika boleh dapatkan alamat tempat kerja mereka, dan juga no h/p mereka

Copyright © kerjakerajaan.com