Anda di halaman 1dari 1

STRATEGI PEDAGOGItrategies) 2001

1. Pembelajaran Akses Kendiri 1. Self Access Learning


2. Belajar Cara Belajar 2. Learning How To Learn

3. Penggunaan Teknologi Maklumat 3. Using ICT in Teaching & Learning

& Komunikasi dalam P&P 4. Futuristic Study

4. Pengajaran Berasaskan Masa


5. Thinking Skills
Depan 6. Constructivism
5. Kemahiran Berfikir dalam P&P
7. Contextualism
6. Pembelajaran Secara
8. Mastery Learning
Konstuktivisme
9. Multiple Intelligence
7. Pembelajaran Secara Kontekstual

8. Pembelajaran Masteri

9. Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai

Dalam P&P

05/24/10