Anda di halaman 1dari 10

Bahasa Melayu Tahun 5

Kertas 1
40 Minit

Jawab Semua Soalan


Soalan 1 berdasarkan Gambar 1 Soalan 4 berdasarkan gambar 2

Gambar 2

4 Azizah menerima_________poskad
Gambar 1
daripada sahabat penanya.

1 Pekerja-pekerja itu sedang


A sebaris C sepucuk
__________ jalan raya.
B sehelai D sekeping

A menebas C menembak
B memagar D melebarkan
Soalan 5 berdasarkan Gambar 3

2 Guru besar sedang berucap di


perhimpunan itu. _________
Menasihati murid-murid agar belajar
bersungguh-sungguh.

A Dia C Mereka
B Beliau D Baginda

Gambar 3
3 _________ bermain di kawasan
lombong itu. 5 Sahazwan ___________ bola ke pintu
gol pihak lawan.
A Jemput C Jangan
B Tolong D Silakan A dicari C membawa
B tersepak D menendang

1
6 Taman permainan itu disediakan 10 Walaupun sudah meningkat usianya
_______ pihak kerajaan tempatan. tetapi perangainya masih _______.

A dan C kerana A terbawa-bawa


B oleh D dengan B kehitam-hitaman
C kebesar-besaran
D kebudak-budakan
Soalan 7 berdasarkan gambar 4

11 Universiti merupakan pusat ______


para cendekiawan dan ahli fikir.

A lahirkan C diperlahirkan
B melahirkan D dilahir

Soalan 12 hingga 14 berdasarkan


Gambar 5
Gambar 4

7 Nazri berjaya menghabiskan dua puluh


________ sate dalam pertandingan
makan sate itu.

A ulas C cucuk
B rawan D batang

8 Fizwan __________ basikal dengan


pantas.
Gambar 5

A mengayuh C menghentak
12 ________, cantiknya pemandangan di
B menghayun D menghentam
tepi tasik itu!

A Ah C Wahai
9 “_________ harap penyakit ibu akan
B Hoi D Amboi
cepat sembuh,” kata Hanif dengan nada
yang sedih.

13 Kakak sedang minum air dari bekas


A Dia C Kami
________ yang dibawanya dari rumah.
B Saya D Mereka

A air paip C air telaga


B air botol D air

2
14 ________ kawasan tasik itu dikelilingi Soalan 18
oleh pokok bunga. Pilih perkataan berlawan bagi perkataan
yang bergaris.
A Semua C Seluruh
B Sebahagian D Segala 18 Pak Nap terfikir-fikir sama ada dia
perlu turun ke laut ataupun tidak
kerana laut kelihatan bergelora
15 Salmi menjadi marah _______ ketika itu.
diberitahu tentang kejadian itu.
A baik
A serta C hingga B aman
B kalau D apabila C tenang

Soalan 16 Soalan 19 berdasarkan gambar dibawah.


Pilih peribahasa yang paling sesuai untuk
diisikan ke dalam tempat kosong dalam
ayat di bawah.

16 “Leman, kemaskan meja ini betul-betul.


Buat kerja macam _______ sahaja!”
tengking emak kepada Leman yang
pemalas itu.

A kera kena belacan


B tikus membaiki labu Gambar 6
C pahat dengan penukul 19 Apakah simpulan bahasa yang
D melepaskan batuk di tangga berkaitan
dengan situasi dalam gambar.

Soalan 17 A Putih mata C Gelap mata


Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang B Gatal mata D Rambang mata
bergaris.

17 Setiap pelajar mestilah menghindari


perbuatan yang melanggar undang-
undang sekolah.

A menjauhi
B mengawal
C Mengawasi

3
Soalan 20 berdasarkan Gambar 7 22 I Dari pagi ke petang dia tidak
Pilih ayat Tanya yang betul bagi jawapan balik ke rumah.
yang diberikan. II Ceramah tentang Kem Musim Cuti
itu disukai oleh murid-murid.
III Wak Leman membajak sawah
dengan menggunakan traktor.
IV Mereka telah sampai petang ini.

A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C II, III, dan IV sahaja
D I, II, III, dan IV

Gambar 7 Soalan 23
Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya
20 A Di manakah para peserta boleh yang diberikan.
mengadakan perkhemahan?
B Berapa ramaikah peserta yang 23 Apakah yang disampaikan oleh guru
akan mengikuti perkhemahan itu? besar dalam perhimpunan itu?
C mampukah para peserta membayar
harga bagi sewaan tapak A Guru besar merupakan pemimpin
perkhemahan itu? yang menjadi ikutan kepada murid-
D Berapakah luas tapak murid.
perkhemahan itu? B Guru besar mengharapkan semua
pelajar berusaha dengan
bersungguh-sungguh kerana UPSR
Soalan 21 hingga soalan 22 semakin hampir.
Pilih ayat yang betul C Guru besar telah berusaha untuk
mendisiplinkan pelajar-pelajar.
D Guru besar dan pelajar sama-sama
21 A Sementara menunggu keputusan mencari jalan bagaimana untuk
SPM, Aida bekerja sambilan di meningkatkan prestasi akademik.
sebuah kedai pakaian.
B Dengan menangis teresak-esak
Kamalia menerangkan kejadian
tersebut kepada polis.
C Saniah hanya mendapat tempat
kedua tatkala adiknya pula johan
keseluruhan dalam acara itu.
D Lantaran hubungan kekeluargaan
antara mereka telah terputus,
namun mereka tetap mengurus
syarikat itu bersama-sama.

4
Soalan 24 dan soalan 25
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat Soalan 26 hingga soalan 27
yang diberikan. Pilih ayat-ayat yang menggunakan
perkataan bergaris dengan betul.
24 “Saya mencadangkan Izzat menjadi
pengerusi baru bagi persatuan 26 I Gula dan garam larut di dalam air.
ini,”kata Zakuan. II Abang mengulang kaji
pelajarannya
A Zakuan meminta Izzat menjadi hingga larut malam.
pengerusi baru bagi persatuan III Sakitnya bertambah larut sejak
mereka. belakangan ini.
B Zakuan melantik Izzat menjadi IV Daun-daun itu perlu dilarut
pengerusi baru bagi persatuan terlebih dahulu sebelum dianyam.
mereka. A I dan II sahaja
C Zakuan mengusul agar persatuan itu B I, II, dan III sahaja
melantik Izzat sebagai pengerusi C II, III, dan IV sahaja
baru. D I, II, III, dan IV
D Zakuan memberitahu bahawa Izzat
patut menjadi pengerusi baru untuk
persatuan mereka. 27 I Diam Pak Kamal ialah di pondok
usang itu.
II Sudah sepuluh tahun mereka diam
25 Persatuan Ibu bapa dan guru Sekolah di kampung itu.
kebangsaan Hamzah menyumbangkan III Firdaus diam saja apabila disoal
lima puluh ribu ringgit untuk oleh gurunya.
pembinaan surau tersebut IV “Tolong diam sebentar,” kata Ali
kepada rakan-rakannya.
A Persatuan Guru di Sekolah
Kebangsaan Hamzah A I dan II sahaja
menyumbangkan lima puluh ribu B II dan III sahaja
ringgit kepada ibu bapa untuk C II, III, dan IV sahaja
membina surau tersebut. D I, II, III, dan IV
B Persatuan Ibu Bapa dan Guru telah
berjaya membina surau di Sekolah Soalan 28 hingga soalan 30
Kebangsaan Hamzah dengan wang Pilih ayat-ayat yang betul.
sebanyak lima puluh ribu ringgit.
C Sebanyak lima puluh ribu ringgit 28 I Semua murid-murid sedang
telah disumbangkan kepada berbaris di padang sekolah.
Persatuan Ibu Bapa dan Guru II Jalan ke puncak bukit itu sempit
Sekolah Kebangsaan Hamzah oleh dan bengkang-bengkok.
surau tersebut III Sungguh meriah sekali sambutan
D Surau tersebut menerima lima Hari Guru disekolah kami.
puluh ribu ringgit daripada IV Penduduk di kawasan itu dinasihati
Persatuan Ibu Bapa dan Guru agar segera berpindah ke tempat
Sekolah Kebangsaan Hamzah. yang lebih selamat.

5
A I dan II sahaja
B II dan IV sahaja 30 I Berbagai kegiatan telah dijalankan
C I, II, dan IV sahaja oleh Kelab Kembara sepanjang
D I, II, III, dan IV tahun ini.
II Ramesh mengambil segugus anggur
dari dalam kotak itu.
29 I Sudah satu setengah jam kami III Ibu bapa mestilah memberikan
menunggu datang Arjun. kasih sayang yang sepenuhnya
II Bungkusan itu saya menerima kepada anak-anak mereka.
daripada rakan saya, Kasim. IV Saya sering mengunjungi restoran
III “Kejadian tanah runtuh itu berlaku itu kerana amat sukakan masakan
bila?” tanya Salmi kepada Firdaus. yang disediakan disitu.
IV Hampir separuh daripada kawasan
itu ditumbuhi pepohon hijau. A I dan II sahaja
A I dan III sahaja B II dan III sahaja
B III dan IV sahaja C I, II, dan IV sahaja
C I, II, dan IV sahaja D I, II, III, dan IV
D I, II, III, dan IV

PEMAHAMAN 1
Soalan 31 hingga soalan 35.
Baca petikan laporan di bawah ini dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang
berikutnya.

Laporan Aktiviti Minggu Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Kerteh

Bagi merancang supaya aktiviti kokurikulum dapat dijalankan secara menyeluruh dan teratur,
satu jawatankuasa minggu kokurikulum telah ditubuhkan. Ahli Jawatankuasa itu terdiri
daripada:
Pengerusi : Guru Besar
Naib Pengerusi : Penolong Kanan I
Setiausaha : Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid
AJK : Semua Guru Penasihat bagi Persatuan/Kelab/Pasukan

Beberapa pertandingan di peringkat sekolah telah diadakan bagi mencungkil bakat baru
untuk mewakili sekolah ke pertandingan peringkat daerah. Antara aktiviti yang
dipertandingkan:

(a) Perbahasan dan syarahan


(i) Bahasa Melayu
(ii) Bahasa Inggeris
(b) Deklamasi sajak
(c) Pantun

6
(d) Kuiz Perdana
(e) Silat
(f) Catur
(g) Kawat antara pasukan pakaian seragam

Sekolah ini telah menyertai semua jenis pertandingan di peringkat daerah. Antara
kejayaan yang dicapai:

(a) Pertandingan pantun – Johan (mengekalkan kejuaraan)


(b) Perbahasan Bahasa Malaysia – Naib Johan
(c) Perbahasan Bahasa Inggeris – Johan (mengekalkan kejuaraan)
(d) Syarahan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris – tempat ketiga
(e) Kuiz Perdana – Johan (mengekalkan kejuaraan)
(f) Pertandingan silat – sagu hati
(g) Catur – Johan
(h) Kawat – Naib Johan

Disediakan oleh, 20 MEI 2005


Suzana
(SUZANA HAMID)
Setiausaha Minggu Kokurikulum,
Sekolah Kebangsaan Kerteh.

31 Apakah tujuan utama minggu


kokurikulum diadakan? 33 Siapakah yang bertanggungjawab
memastikan Minggu Kokurikulum
A Untuk melatih pelajar menyertai berjalan dengan lancar dan teratur?
pertandingan
B Untuk memilih wakil sekolah A Setiausaha
C Untuk memeriahkan minggu B Guru Besar
kokurikulum C Guru Penasihat
D Untuk menarik minat pelajar D Ahli Jawatankuasa Minggu
menyertai kokurikulum Kokurikulum

32 Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada 34 Berdasarkan laporan tersebut,


peringkat sekolah melibatkan persatuan- sekolah ini menjadi juara baru dalam
persatuan yang berikut, kecuali pertandingan

A Kelab Olahraga. A pantun.


B Persatuan Bulan Sabit Merah. B perbahasan bahasa Inggeris.
C Kelab Bahasa Malaysia. C catur.
D Kelab permainan dalam. D Kuiz Perdana.

7
C Pihak sekolah memilih pelajar yang
terbaik bagi sesuatu acara
35 Pada pendapat kamu, apakah sebab D Pemilihan wakil sekolah berdasarkan
utama sekolah ini banyak meraih keahlian yang terbaik dalam
kemenangan pada peringkat daerah? persatuan

A Wakil sekolah dipilih daripada


mereka yang sering mengambil
bahagian
B Pihak sekolah memilih pelajar tahap
dua menyertai pertandingan

PEMAHAMAN 2
Soalan 36 hingga soalan 40
Baca catatan di bawah ini dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Lawatan Persatuan Bulan Sabit Merah ke Pusat Orang-orang Cacat Petaling Jaya

Persatuan Bulan Sabit Merah sekolah ini telah mengadakan lawatan ke Pusat Orang-orang
Cacat di Seksyen 12, Petaling Jaya. Lawatan diadakan pada hari Sabtu bersamaan 17
September 2005.
Selain menambah pengetahuan, lawatan ini bertujuan memupuk perasaan kasih sayang dan
prihatin terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Pelajar juga diharap mendapat
kesedaran untuk membantu orang cacat dan tidak sekali-kali menyisihkan mereka.
Lawatan disertai oleh 44 orang ahli persatuan, seorang guru penasihat, iaitu Cikgu Ahmad
Hawari bin Abdul Rahim, dan dua orang guru pengiring, iaitu Cikgu Chok Lai Poon dan Cikgu
Poniah a/l Punusamy. Rombongan ini bertolak dari sekolah pada pukul 8.30 pagi.
Kami tiba di sana pada pukul 11.00 pagi. Pengelola pusat itu menyambut kedatangan kami
dan memberikan taklimat ringkas tentang latar belakang pusat itu. Kemudian, beliau
membawa kami melawat sekitar asrama, bengkel pertukangan, bengkel kraf tangan, bengkel
jahitan, dan bengkel membaiki radio dan televisyen.
Penghuni pusat ini dilatih dengan pelbagai kemahiran agar mereka dapat berdikari dan
menjalani kehidupan yang lebih baik apabila keluar daripada pusat ini. Hasil kerja tangan
mereka juga dijual untuk memperoleh wang saku.
Ahli rombongan kami amat kagum melihat kebolehan penghuni pusat ini setanding dengan
orang ramai. Kami juga membeli beberapa hasil kraf tangan mereka untuk dibawa pulang
sebagai kenangan. Cikgu Ahmad Hawari mewakili ahli rombongan dan semua pelajar serta
guru Sekolah Kebangsaan Bentong menyampaikan sumbangan derma RM500 kepada pusat ini.
Lawatan ini banyak memberikan pengajaran dan kesedaran kepada para pelajar. Kami
berharap akan dapat melakukan lawatan yang berfaedah yang mampu membuka minda kami
seperti ini pada masa akan datang. Benarlah kata pepatah, “Jauh perjalanan, luas
pemandangan.”

Laporan disediakan oleh, 22 SEPTEMBER 2005.


Mohd Hafiz
(MOHD. HAFIZ BIN IBRAHIM)

8
Setiausaha Persatuan Bulan Sabit Merah,
Sekolah Kebangsaan Bentong.
36 Berapa orangkah yang menyertai 40 Penghuni Pusat Orang-orang Cacat
lawatan itu? yang telah meninggalkan pusat itu dapat
berdikari kerana
A 44 orang C 47 orang
B 48 orang D 40 orang A mereka diberikan bantuan kewangan.
B mereka akan tinggal dengan keluarga
angkat yang kaya.
37 Berapa lamakah perjalanan dari C mereka mempunyai kemahiran yang
sekolah ke pusat orang-orang cacat? membolehkan mereka mencari
pekerjaan.
A 3 jam C 2 jam setengah D mereka akan diberikan pekerjaan di
B 11 jam D 8 jam setengah jabatan-jabatan.

38 Siapakah guru penasihat Persatuan


Bulan Sabit Merah Sekolah Kebangsaan Soalan tamat
Bentong?

A Cikgu Ahmad Hawari bin Abdul


Rahim
B Cikgu Chok Lai Poon
C Cikgu Poniah a/l Punusamy
D Cikgu Mohd. Hafiz bin Ibrahim

39 Siapakah yang menyumbangkan wang


RM500 kepada Pusat Orang-orang Cacat
itu?

A Cikgu Ahmad Hawari


B Kesemua ahli rombongan
C Semua pelajar dan guru Sekolah
Kebangsaan Bentong
D Pelajar dan ahli rombongan Sekolah
Kebangsaan Bentong

9
Jawapan:
1 D 2B 3C 4D 5C 6B 7C 8A 9B 10 D 11B 12
D 13B 14C 15D 16 D 17 A 18C 19D 20D
21A 22B 23 B 24C 25D 26 B 27C
28 B 29B 30B
31 B 32 A 33 B 3 4 C 35 C

36 C 37 C 38 A 39 C 40 C

10