Anda di halaman 1dari 8

DHAPUKAN PAROG KRIDHO DARMO

PANYENGKUYUNG DHAUPIPUN SRI


PENGANTEN

Rr : …………………. Kaliyan Bg………………..........

Putri Bp :……………. Putra Bp :………..........


……………………… ………………………..
1. PAROGO KRIDHO DARMO
A. PANGASUHING PAWIWAHAN
1. Hamengku gati : Bp
2. Paran Poro : 1.Bp.
: 2.Bp
3. Pangarso : 1.Bp
: 2.Bp
4. Juru Serat : Bp
5. Bendahara : Bp

B. URUSAN LAMPAHING UPOCORO


1. Paniti Laksono : 1 Bp
: 2.Bp
2. Pambioworo : Bp
3. Juru Rias : Ibu
4. Juru Photo :
5. Caroko : 1.Bp
: 2.Bp
II. RERONCENING ADICORO

A. ADICORO LUNGTINAMPEN
1. Atur Pasrah Penganten : Bp
Pengapit : Bp
: Bp
2. Atur Panampi Penganten : Bp
Pengapit : Bp
: Bp

B. ADICORO IJAB QOBUL


1. Panganthi calon Penganten putri :
:
2. Wali : Bp
3. Saksi
a. Saksi calon Penganten Putri : Bp
b. Saksi calon Pengatin Kakung : Bp
4. Petugas Kantor Urusan Agama : Bp
5. Hangaturi calon Temanten kakung : Bp
6. Nyawisaken Papan Ijab : Bp
7. Ingkang mratitisaken adicoro ijab : Bp

C. ADICORO PANGGIH

1. Patah sakembaran : Adik


: Adik
2. Panganthi Calon Temanten Putri :
:
3. Panganthi Temanten kakung :
:
4. Ingkang mratitisaken lampah : Ibu Juru rias
5. Ingkang nyamektaaken uborampe : Bp

D. ADICORO MAPAG BESAN


1. Ingkang mapag Besan : Bp
: Ibu
2. Inkang hangaturi Hamengku Gati :

E. ADICORO SUNGKEMAN
1. Ingkang mratitisaken lampah : Ibu Juru Rias
2. Ingkang lolos Dhuwung : Bp.

F. ADICORO PARIPURNO
Ingkang mratitisaken lampah : Ibu Juru Rias
III. PAROGO KRIDHO UBORAMPE PAWIWAHAN
1. Pasang Tarub. : Bp
: Bp
2. Nampi Sambetan Sambetan : Bp
a. Kajang : Bp
: Bp
b. Bolo Pecah : Bp
: Bp
: Bp
c. Mejo Kursi : Bp
: Bp
: Bp
: Bp
d. Kloso : Bp
: Bp
e. Tratak : Bp
: Bp
f. Pados Pisang Jjeran : Bp
: Bp
g. Juru kunci Gulo lan Teh : Bp
: Bp
h. Pawon : Ibu
: Ibu

IV. URUSAN PASUGATAN


1. Bagian Jayengan : Bp
: Bp
: Bp
2. Bagian Sayur : Ibu
: Ibu
: Ibu
3. Racik Sop : Ibu
: Ibu
: Ibu
4. Nasi / Lauk : Ibu
: Ibu
5. Racik Snek : Bp/Ibu
: Bp/Ibu
: Bp/Ibu
6. Racik Panganan : Bp/Ibu
: Bp/Ibu
: Bp/Ibu
7. Racik Daharan : Bp/Ibu
: Bp/Ibu
: Bp/Ibu
8. Bagian Beras : Ibu
: Ibu
9. Bagian Mususi : Ibu
: Ibu
10 Bagian Adang : Ibu
: Ibu
: Ibu
11 Bungkus Sekul : Ibu
: Ibu
12 Tonjok : Ibu
: Ibu
: Ibu
13 Nyatet Gawan : Ibu
: Ibu
: Ibu
14 Jadah / Jenang : Ibu
: Ibu
: Ibu
15 Isah-Isah Piring : Bp/Ibu
: Bp/Ibu
16 Isah-isah Gelas : Bp
: Bp
V. SEKSI – SEKSI
A. SEKSI AMONG TAMU
Ageman:
1. Bp Sekaliyan
2. Bp Sekaliyan
3. Bp Sekaliyan
4. Bp Sekaliyan
5. Bp Sekaliyan
6. Bp Sekaliyan
7. Bp Sekaliyan
8. Bp Sekaliyan
9. Bp Sekaliyan
10. Bp Sekaliyan

B. PENDAMPING KULOWARGO
Ageman :
1. Bp Sekaliyan
2. Bp Sekaliyan
3. Bp Sekaliyan
4. Bp Sekaliyan
5. Bp Sekaliyan
6. Bp Sekaliyan
7. Bp Sekaliyan
8. Bp Sekaliyan
9. Bp Sekaliyan
10. Bp Sekaliyan

C. SEKSI PENGAWAS TAMU


Ageman :
1. Bp
2. Bp
3. Bp
4. Bp
5. Bp
D SEKSI SINOMAN
Karang Taruna
1.
2.

D. SEKSI KEAMANAN

1. Bp
2. Bp
3. Bp
4. Bp
5. Bp

PAROGO KRIDHO KARANG TARUNA

1. Ketua Sinoman : Bp
2. Seksi Geber : Bp
3. Seksi Umbul-Umbul : Bp
4. Seksi Layer : Bp
5. Keamanan Sepeda : Bp
6. Seksi Hiburan : Bp
7. Seksi Gawan Besan : Bp
8. Seksi Munjung : Bp
9. Seksi Wira-Wiri : Bp
10. Pangarep : Bp
11. Leladi daharan soho Unjukan
1. 11.
2. 12.
3. 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8. 18
9. 19
10 20

12. Remaja Putri Nyatet Gawan Soho Tas


1. 11
2. 12
3 13
4 14
5. 15
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.
13. Munjung Tanggal :
NB Keterangan sedoyo kolowau saged
dipun ewahi Miturut
Kawontenan/situasi lan kondisi
ACARA KUMBOKARNAN BP. Giyanto
Hari : Sabtu Wage
Tanggal : 25 juli 20010