Anda di halaman 1dari 1

Sabda Rasulullah SAW:"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit,dan menjadikan bagi

setiap penyakit itu ada ubatnya, kerana itu hendaklah kamu berubat, dan jangan
berubat dengan benda yang haram".Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW juga ber
sabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menurunkan penyakit, kecuali m
enurunkan pula ubatnya. Diketahui oleh orang yang mengetahuinya,dan tidak diketa
hui oleh orang yang tidak mengetahuinya".