Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN


KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH

Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


Kelas : 4 Arif
Bil Murid : 20 Orang
Masa : 8.15 – 9.15 pagi
Tarikh : 10 Jun 2008

Tema : UNIT 1: MENGENALI DIRI


Tajuk : 1 C - Bina Kekuatan Diri
Sub Topik : Sifat Positif

Hasil Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat :-

1. menerangkan tingkah laku positif yang dapat dapat membentuk perwatakan mulia.
2. membanding bezakan antara tingkah laku baik dengan yang tidak baik.
3. menghargai kebolehan diri.

Ringkasan Isi Kandungan :-

1. Menyenaraikan sifat-sifat positif yang boleh diamalkan oleh pelajar dalam


kehidupan seharian.
2. Membezakan sifat negatif dan menukarkan kepada sifat yang positif.
3. Kepentingan mengamalkan sifat positf dan meninggalkan sifat negatif

Penerapan Nilai-Nilai Murni

1. Tolong menolong
2. Menghargai dan menjaga harta awam
3. Bekerjasama

Unsur Patriotisme

1. Berbangga dengan nilai positif yang ada dalam diri dan perlu diamalkan dalam
kehidupan seharian.
2. Bersyukur dengan sifat positif yang ada adalah anugerah Allah s.w.t.

Pengetahuan Sedia Ada

1. Murid pernah mengamalkan sifat-sifat positif ini dalam amalan harian di mana
sahaja berada.
Bil Sumber Kuantiti
01. VCD iklan ‘Kempen Tandas Kita’ - Sebuah CD
02. Lakonan dua watak berbeza tingkah laku - 4 orang pelajar
pelajar yang baik dan yang negatif

03. Surat khabar - 2 Naskhah


04. Tong sampah - 1 biji
05. Kertas majong/kertas sebak - 5 keping
06. Pen Marker/Alat Tulis - 5 batang
07. Celotape - 1 gulung
08. Tape Lagu ‘Budi Bahasa Budaya Kita’ - 1 tape/radio

Kemahiran Generik

KB :- Kemahiran memerhati, kemahiran komunikasi

TPK :- Kinestetik, Muzik, Interpersonal, Ruang

Pembelajaran Koperatif
Round Table, One stay three stray

Pendekatan Konstruktivisme
Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan, Pembelajaran Catatan, Penerapan Nilai Murni,
Bestari, Kemahiran Generik Nilai Alam Sekitar, Unsur
Patriotisme, dan Sumber P&P

Set Induksi (5 Minit) KB : Menghubung Kait Sumber P & P


1. Dua orang murid diminta melakonkan 2 Membanding Beza Lakonan 2 pasang pelajar bagi
perbuatan negatif, iaitu sambil berjalan, Menklasifikasikan watak positif dan negatif
seorang membuang sampah merata rata Linguistik (LI) - Sampah
dan seorang lagi menyepak tong sampah. KBF : Membuat Keputusan & (surat khabar lama)
Dua orang lagi murid lain diminta Menyelesaikan Masalah - tong sampah
mengemas dan membersihkan sampah. MI : Ruang/Visual
2. Murid diminta memberi pendapat dan Interpersonal Nilai Murni
mengulas kedua –dua situasi tersebut. Kinestetik Bertanggungjawab
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan EIC : Kompetensi kecerdasan emosi Bantu membantu
tajuk pelajaran hari ini. (Emotional Intelegent Competency)

Langkah 1 (15 minit) Sumber P & P


1. Murid diminta menonton VCD tentang MI : Visual/Ruang Tayangan VCD berkaitan dengan
‘Kempen Jaga Kebersihan Tandas Kita’. Interpersonal tajuk.

2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang KB : Memerhati Nilai Murni


Kempen Kebersihan Tandas. Menjana Idea Bertanggungjawab
2.1 Apa yang dapat anda perhatikan? Menghubung kait Bantu membantu
2.2. Bagaimana perasaan anda ketika Linguistik (LI)
berada di tandas kotor/ bersih / wangi/
busuk..

3. Secara rawak murid diminta menceritakan


tentang sikap dan amalan masyarakat
dalam penggunaan kemudahan awam.
Murid diminta membanding bezakan kesan
amalan positif dengan amalan negatif itu.
Langkah 2 (20 Minit)
1. Guru mengedar kad kosong dan murid MI :- Kinestetik, Ruang, Interpersonal,
diminta menulis perkataan yang Linguistik
menunjukkan amalan positif dan juga
negatif. EIC:- Kesedaran Sosial Sumber P & P
2. Murid diminta membentuk dua kumpulan Kad-Kad
berdasarkan sifat positif (Kump.A) dan KBF:-Membuat Keputusan
sifat negatif (Kump B) berasaskan kad & Menyelesaikan Masalah Nilai
perkataan yang mereka buat. Tolong menolong, timbang rasa
3. Murid dari Kump A akan melakonkan satu SPP:-Mediatif, Koperatif, Kolaboratif,
situasi yang menunjukkan sifat positif dan Kontekstual
murid Kump.B diminta menyatakan sifat-
sifat positif tersebut dan begitu sebaliknya.
4. Murid diminta menyenaraikan sifat- sifat
positif yang lain yang berkaitan dengan
aktiviti tadi.

Langkah 3 (15 Minit)


1. Murid membentuk 5 kumpulan dan guru Teknik TOC :- Pokok/Awan SPP :- Kertas Mahjong/Sebak,
mengedarkan kad arahan. Alat Tulis, Sebab dan akibat
2. Murid diminta berbincang dalam MI ;- Visual ruang…
kumpulan dan menyatakan kepentingan Nilai
amalan sifat positif dalam kehidupan KB :- Penyelesaian masalah Bertanggung jawab, bertimbang
seharian. : Menjana Idea rasa, menghargai
Kumpulan 1: Semangat Bekerjasama Komunikasi
Kumpulan 2: Suka menolong Memerhati
Kumpulan 3: Bersifat penyayang Menulis
Kumpulan 4: Bercakap benar
Kumpulan 5:Bersopan santun Pembelajaran Koperatif :-
• Round Robin
3. Hasil kerja kumpulan dipamerkan. Wakil • Roam the room
setiap kumpulan akan menjelaskan
tugasan yang dibuat.
Penutup (5 Minit)
1. Guru membuat rumusan dan mengedar MI :- Nilai :-
lirik lagu ‘Budi Bahasa Budaya Kita’ serta
meminta murid menghayati lagu yang • Muzik Budi bahasa, tolong menolong,
dimainkan. • Interpersonal kerjasama
2. Murid menyanyikan dan mengerakkan • Kinestetik
tubuh mengikut lagu dan rentak muzik Sumber :-
tersebut. Lagu ‘Budi bahasa budaya kita’
Siti Nurhaliza

Refleksi :-
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
LAMPIRAN 6.3

Teknik Sebab dan akibat (TOC)