Anda di halaman 1dari 18

PROGRAM PELAYANAN BIMBINGAN & KONSELING

SMAN 1 MAKASSAR
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Bid.
SEMESTER
No Bimbing
Jenis kegiatan 1
. an 1 1
P S B K 7 89
0 1
A. LAYANAN ORIENTASI
1 Pengenalan fasilitas belajar di sekolah X X
2 Pengenalan tata tertib disekolah X X
3 Pengenalan struktur organisasi di sekolah X X
4 pengenalan personil sekolah dan tugas-tugasnya X X
5 pengenalan tentang kurikulum dan program sekolah X X
6 layanan BKberkeluarga, berbangsa dan
pengenalan tentang kehidupan X X
7 bernegara X X

B LAYANAN INFORMASI
1 Informasi tentang sikap dan kebiasaan belajar yg efektif X X
2 informasi tentang dunia pergaulan X X
3 informasi tentang karir X X
4 informasi tentang pendidikan
pentingnya lanjutan
hubungan teman sebaya dlm kegiatan X X
5 belajar
informasi pentingnya motivasi dan semangat guna X X
6 mempersiapkan karir
informasi cara-cara siswa
pemilihan karir untuk dikembangkan lebih X X
7 lanjut X X
8 informasi cara-cara mengambil keputusan
mengembangkan karir pemilihan karir
yang dipilih oleh X X
9 siswa X X

C LAYANAN PENEMPATAN & PENYALURAN


1 penempatan kelas X X
2 penyaluran minat dan bakat X X
3 penempatan jurusan/program studi X X
4 penempatan kelompok belajar X X
5 penempatan ekstrakurikuler X X

D LAYANAN PEMBELAJARAN
1 belajar dengan cepat sesuai dengan kemampuan X X
2 cara belajar yang mudah dan baik X X
3 mengelola waktu belajar X X
4 cara membaca cepat yang efektif dan efisien X X
5 cara mudah menghafal rumus-rumus eksakta X X
6 pendalaman aspek-aspek sosial dalam kehidupan beragama X X
7 mengadakan karya wisata X X

E LAYANAN KONSELING PERORANGAN


1 melakukan konseling perorangan X X

F LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK


1 pembahasan topik tertentu mengenai pengembangan pribadi X X
2 pembahasan topik tertentu mengenai perkembangan
pengembangan jasmani
diri X X
3 dalam berkomunikasi X X
4 pembahasan topik tertentu mengenai etika dan nilai X X
pembahasan topik tertentu mengenai konsep dan contoh-
5 X X
contoh sikap yang perlu dikembangkan

G LAYANAN KONSELING KELOMPOK


1 memberi layanan konseling kelompok X X

H APLIKASI INSTRUMENTASI
1 mengedarkan angket untuk siswa X X
2 Mengedarkan AUM X X
3 Mengedarkan angket tentang intelegensi siswa X X
4 mengedarkan angket tentang orang tua siswa X X

I HIMPUNAN DATA
1 memasukkan data hasil angket X X
2 memasukkan data hasil AUM X X
3 memasukkan data angket tentang intelegensi siswa X X
4 memasukkan data angket tentang orang tua siswa X X

J KONFERENSI KASUS kasus terhadap siswa yang memiliki


melakukan konferensi
1 masalah kompleks X X

K KUNJUNGAN RUMAH
1 melakukan kunjungan rumah X X

L ALIH TANGAN KASUS


1 melakukan alih tangan kasus X X
SEMESTER SEMEST
1 ER 2 KE
1 T
123456
2
DAFTAR SISWA ASUH
Angkatan Tahun Pelajaran 2009/2010
Kelas IX E
SMAN 1 MAKASSAR
Nama guru pembimbing :
Nama Orang
No. No. Induk Kelas JK Nama Siswa No. Kode siswa
Tua
1 2 3 4 5 6 7
1 9001 IX E L Syamsul A. Fandi R. A/9001/09
2 9002 IX E L Sunduseng Adnin Adryani A/9002/09
3 9003 IX E L Ikhsan Akhmad Ikhsan A/9003/09
4 9004 IX E P Sultan Amriani A/9004/09
5 9005 IX E P Lukman Anastazia A/9005/09
6 9006 IX E L Hasim Andy Nur H. A/9006/09
7 9007 IX E L Suparman Anshari S. A/9007/09
8 9008 IX E L Jayadi Armadi Jaya A/9008/09
9 9009 IX E P Supriadi Desiarih asih D/9009/09
10 9010 IX E L Setiawan Dedi wahyu S. D/9010/09
11 9011 IX E P Sukron Eka wahyuni E/9011/09
12 9012 IX E P Sultani Elni putik s. E/9012/09
13 9013 IX E P Jamal Faedah jamal F/9013/09
14 9014 IX E L Rahman Fahru rahman F/9014/09
15 9015 IX E L Rahim Faisal rahmi F/9015/09
16 9016 IX E L Usman Harianto H/9016/09
17 9017 IX E P Aziz Hatika H/9017/09
18 9018 IX E P Hamdi Helvira m.h. H/9018/09
19 9019 IX E P Ridwan Ifa t. I/9019/09
20 9020 IX E L Taufik Ikhsan taufik I/9020/09
21 9021 IX E L Ridwan Ilham tunri b. I/9021/09
22 9022 IX E L Gazali Imam gazali a. I/9022/09
23 9023 IX E L Iskandar M. Izhar iskandar M/9023/09
24 9024 IX E P Burhan Maryati b. M/9024/09
25 9025 IX E P Ali Megawati al-qadri M/9025/09
26 9026 IX E L Mukhsin Muh. Aksan M/9026/09
27 9027 IX E L Anthony Muh. Farid M/9027/09
28 9028 IX E L Fikrih Muh. Syafiq M/9028/09
29 9029 IX E P Mahyudin Musdalifah M/9029/09
30 9030 IX E P Samsuddin Mutiarasari M/9030/09
31 9031 IX E P Antasari Novia eka N/9031/09
32 9032 IX E P Azhar Nur fadhillah N/9032/09
33 9033 IX E P Gayus Nur ismi N/9033/09
34 9034 IX E P Lumbun Nurhilda apriliani N/9034/09
35 9035 IX E P Sukamto Nurjannah N/9035/09
36 9036 IX E P Dg. Rewa Nurul khaerani N/9036/09
1 2 3 4 5 6 7
37 9037 IX E P Junaedi Ratna R/9037/09
38 9038 IX E P Michael Rezky yonada R/9038/09
39 9039 IX E P Hamuddin Rini sri hardiyanti R/9039/09
40 9040 IX E L As'ad Saaduddin S/9040/09
41 9041 IX E P Sukri Sri irmayanti S/9041/09
42 9042 IX E P Imran Sri rahayu S/9042/09
43 9043 IX E P Jamaluddin Sri wardani S/9043/09
44 9044 IX E P A. baso Suarni S/9044/09
45 9045 IX E L Sutarno Sunardi S/9045/09
46 9046 IX E L Karno Suprianto S/9046/09
47 9047 IX E P Yusuf Susilawati S/9047/09
48 9048 IX E P Ilman Sutriani S/9048/09
49 9049 IX E L Pratama Wira yudha W/9049/09
50 9050 IX E L Kirman Zoelthany satri Z/9050/09
2010

Alamat

8
Jl. Inspeksi pam
jl. Raya baruga
jl. Perumnas antang
jl. Dr. leimena
jl. Btn asabri
jl. Inspeksi pam
jl. Btn asabri
jl. Raya baruga
jl. Perumnas antang
jl. Dr. leimena
jl. Btn asabri
jl. Inspeksi pam
jl. Btn asabri
kompleks nipa-nipa
aspol antang
jl. Kajenjeng
jl. Antang raya
jl. Amd
perumnas antang
jl. Batua raya
kompleks UVRI
jl. Grahajanna land
jl. Manggala
jl.rotanda
jl. Dr. leimena
jl. Btn asabri
jl. Inspeksi pam
jl. Btn asabri
kompleks nipa-nipa
aspol antang
jl. Kajenjeng
jl. Antang raya
jl. Amd
perumnas antang
jl. Batua raya
kompleks UVRI
8

jl. Grahajanna land


jl. Manggala
jl.rotanda
jl. Dr. leimena
jl. Btn asabri
jl. Inspeksi pam
jl. Btn asabri
kompleks nipa-nipa
aspol antang
jl. Kajenjeng
jl. Antang raya
jl. Amd
perumnas antang
jl. Batua raya
RENCANA TATAP MUKA DENGAN SISWA ASUH
(PROGRAM BK PEDULI SISWA ASUH)
Bulan : Juli 2009 minggu ke-1

Nomor Hari SN SL RB KM JM SB
Kode Siswa Tanggal 5 6 7 8 9 10
A/9001/09 kls kls kls kls kls kls
A/9002/09 kls kls kls kls kls kls
A/9003/09 kls kls kls kls kls kls
A/9004/09 kls kls kls kls kls kls
A/9005/09 kls kls kls kls kls kls
A/9006/09 kls kls kls kls kls kls
A/9007/09 kls kls kls kls kls kls
A/9008/09 kls kls kls kls kls kls
D/9009/09 kls kls kls kls kls kls
D/9010/09 kls kls kls kls kls kls
E/9011/09 kls kls kls kls kls kls
E/9012/09 kls kls kls kls kls kls
F/9013/09 kls kls kls kls kls kls
F/9014/09 kls kls kls kls kls kls
F/9015/09 kls kls kls kls kls kls
H/9016/09 kls kls kls kls kls kls
H/9017/09 kls kls kls kls kls kls
H/9018/09 kls kls kls kls kls kls
I/9019/09 kls kls kls kls kls kls
I/9020/09 kls kls kls kls kls kls
I/9021/09 kls kls kls kls kls kls
I/9022/09 kls kls kls kls kls kls
M/9023/09 kls kls kls kls kls kls
M/9024/09 kls kls kls kls kls kls
M/9025/09 kls kls kls kls kls kls
M/9026/09 kls kls kls kls kls kls
M/9027/09 kls kls kls kls kls kls
M/9028/09 kls kls kls kls kls kls
M/9029/09 kls kls kls kls kls kls
M/9030/09 kls kls kls kls kls kls
N/9031/09 kls kls kls kls kls kls
N/9032/09 kls kls kls kls kls kls
N/9033/09 kls kls kls kls kls kls
N/9034/09 kls kls kls kls kls kls
N/9035/09 kls kls kls kls kls kls
N/9036/09 kls kls kls kls kls kls
R/9037/09 kls kls kls kls kls kls
R/9038/09 kls kls kls kls kls kls
R/9039/09 kls kls kls kls kls kls
S/9040/09 kls kls kls kls kls kls
S/9041/09 kls kls kls kls kls kls
S/9042/09 kls kls kls kls kls kls
S/9043/09 kls kls kls kls kls kls
S/9044/09 kls kls kls kls kls kls
S/9045/09 kls kls kls kls kls kls
S/9046/09 kls kls kls kls kls kls
S/9047/09 kls kls kls kls kls kls
S/9048/09 kls kls kls kls kls kls
W/9049/09 kls kls kls kls kls kls
Z/9050/09 kls kls kls kls kls kls
RENCANA TATAP MUKA DENGAN SISWA ASUH
(PROGRAM BK PEDULI SISWA ASUH)
Bulan : Juli 2009 minggu ke-2

Nomor Hari SN SL RB KM JM SB
Kode Siswa Tanggal 5 6 7 8 9 10
A/9001/09 kls kls kls kls
A/9002/09 kls kls kls kls Kp
A/9003/09 kls kls kls kls Kp
A/9004/09 kls kls kls kls Kp
A/9005/09 kls kls kls kls Kp
A/9006/09 kls kls kls kls Kp
A/9007/09 kls kls kls kls
A/9008/09 kls kls kls kls
D/9009/09 kls kls kls kls
D/9010/09 kls kls kls kls
E/9011/09 kls kls kls kls
E/9012/09 kls kls kls kls
F/9013/09 kls kls kls kls
F/9014/09 kls kls kls kls Kp
F/9015/09 kls kls kls kls Kp
H/9016/09 kls kls kls kls Kp
H/9017/09 kls kls kls kls Kp
H/9018/09 kls kls kls kls Kp
I/9019/09 kls kls kls kls Kp
I/9020/09 kls kls kls kls Kp
I/9021/09 kls kls kls kls Kp
I/9022/09 kls kls kls kls
M/9023/09 kls kls kls kls
M/9024/09 kls kls kls kls
M/9025/09 kls kls kls kls
M/9026/09 kls kls kls kls
M/9027/09 kls kls kls kls
M/9028/09 kls kls kls kls
M/9029/09 kls kls kls kls
M/9030/09 kls kls kls kls
N/9031/09 kls kls kls kls
N/9032/09 kls kls kls kls
N/9033/09 kls kls kls kls
N/9034/09 kls kls kls kls Kp
N/9035/09 kls kls kls kls Kp
N/9036/09 kls kls kls kls Kp
R/9037/09 kls kls kls kls P Kp
R/9038/09 kls kls kls kls Kp
R/9039/09 kls kls kls kls Kp
S/9040/09 kls kls kls kls Kp
S/9041/09 kls kls kls kls Kp
S/9042/09 kls kls kls kls
S/9043/09 kls kls kls kls P
S/9044/09 kls kls kls kls
S/9045/09 kls kls kls kls
S/9046/09 kls kls kls kls
S/9047/09 kls kls kls kls
S/9048/09 kls kls kls kls Kp
W/9049/09 kls kls kls kls Kp
Z/9050/09 kls kls kls kls Kp
RENCANA TATAP MUKA DENGAN SISWA ASUH
(PROGRAM BK PEDULI SISWA ASUH)
Bulan : Juli 2009 minggu ke-3

Nomor Hari SN SL RB KM JM SB
Kode Siswa Tanggal 5 6 7 8 9 10
A/9001/09 kls kls Kp P P
A/9002/09 kls kls Kp kls kls
A/9003/09 kls kls Kp kls kls
A/9004/09 kls kls Kp kls kls
A/9005/09 kls kls Kp kls kls
A/9006/09 kls kls Kp Kp kls kls
A/9007/09 kls kls Kp Kp kls kls
A/9008/09 kls kls Kp Kp kls kls
D/9009/09 kls kls Kp kls kls
D/9010/09 kls kls Kp kls kls
E/9011/09 kls kls kls kls
E/9012/09 kls kls kls kls
F/9013/09 kls kls kls kls
F/9014/09 kls kls Kp kls kls
F/9015/09 kls kls Kp kls kls
H/9016/09 kls kls Kp kls kls
H/9017/09 kls kls Kp kls kls
H/9018/09 kls kls Kp kls kls
I/9019/09 kls kls Kp kls kls
I/9020/09 kls kls Kp kls kls
I/9021/09 kls kls Kp kls kls
I/9022/09 kls kls kls kls
M/9023/09 kls kls kls kls
M/9024/09 kls kls kls kls
M/9025/09 kls kls kls kls
M/9026/09 kls kls kls kls
M/9027/09 kls kls Kp kls kls
M/9028/09 kls kls Kp kls kls
M/9029/09 kls kls Kp kls kls
M/9030/09 kls kls Kp kls kls
N/9031/09 kls kls Kp kls kls
N/9032/09 kls kls Kp kls kls
N/9033/09 kls kls Kp kls kls
N/9034/09 kls kls Kp kls kls
N/9035/09 kls kls Kp kls kls
N/9036/09 kls kls Kp kls kls
R/9037/09 kls kls Kp kls kls
R/9038/09 kls kls Kp kls kls
R/9039/09 kls kls Kp kls kls
S/9040/09 kls kls Kp kls kls
S/9041/09 kls kls Kp kls kls
S/9042/09 kls kls Kp Kp kls kls
S/9043/09 kls kls Kp kls kls
S/9044/09 kls kls Kp kls kls
S/9045/09 kls kls kls kls
S/9046/09 kls kls kls kls
S/9047/09 kls kls kls kls
S/9048/09 kls kls kls kls
W/9049/09 kls kls P kls kls
Z/9050/09 kls kls kls kls
RENCANA TATAP MUKA DENGAN SISWA ASUH
(PROGRAM BK PEDULI SISWA ASUH)
Bulan : Juli 2009 minggu ke-4

Nomor Hari SN SL RB KM JM SB
Kode Siswa Tanggal 5 6 7 8 9 10
A/9001/09 kls kls kls
A/9002/09 kls kls kls
A/9003/09 kls kls kls
A/9004/09 kls kls kls
A/9005/09 kls kls kls
A/9006/09 kls Kp kls kls
A/9007/09 kls Kp kls kls
A/9008/09 kls Kp kls kls
D/9009/09 kls Kp kls kls
D/9010/09 kls Kp kls kls
E/9011/09 kls kls kls
E/9012/09 kls Kp kls kls
F/9013/09 kls Kp kls kls
F/9014/09 kls Kp kls kls
F/9015/09 kls Kp kls kls
H/9016/09 kls Kp kls kls
H/9017/09 kls Kp kls kls
H/9018/09 kls Kp kls kls
I/9019/09 kls Kp kls kls
I/9020/09 kls kls kls
I/9021/09 kls kls kls
I/9022/09 kls P P kls P kls
M/9023/09 P P kls P kls
M/9024/09 kls kls kls
M/9025/09 kls kls kls
M/9026/09 kls kls kls
M/9027/09 kls Kp kls kls
M/9028/09 kls Kp kls kls
M/9029/09 kls Kp kls kls
M/9030/09 kls Kp kls kls
N/9031/09 kls Kp kls kls
N/9032/09 kls Kp kls kls
N/9033/09 kls Kp kls kls
N/9034/09 kls Kp kls kls
N/9035/09 kls kls kls
N/9036/09 kls kls kls
R/9037/09 kls kls kls
R/9038/09 kls kls kls
R/9039/09 kls kls kls
S/9040/09 kls kls kls
S/9041/09 kls kls kls
S/9042/09 kls Kp kls kls
S/9043/09 kls Kp kls kls
S/9044/09 kls Kp kls kls
S/9045/09 kls kls kls
S/9046/09 kls kls kls
S/9047/09 kls kls kls
S/9048/09 kls kls kls
W/9049/09 kls kls P kls
Z/9050/09 kls P kls kls
Catatan
Catatan
Catatan
Catatan