Anda di halaman 1dari 3

Nota Bab 1-5 Tingkatan 2

Pendidikan Menjamin Kecemerlangan Diri

Kecermerlangan diri boleh dilihat melalui pencapaian individu dalam


pendidikan ,penampilan perwatakannya , berkomunikasi dengan baik dan
membuat refleksi secara berkesan .

pendidikan yang tinggi –kedudukan yang penting – jawatan yang tinggi –kecermelangan
kerjaya – menyumbang idea bernas dan kreatif .

Perwatakan terpuji – sifat gigih , berani , beriltizam , daya juang ,dan daya saing –
kejujuran dan tanggungjawab ketika melakukan sesuatu kerja – nilai dikukuhkan dengan
minat , ketekunan , kesungguhan , sifat ingin tahu dan keupayaan menghindari halangan
mental .

Berkomunikasi dengan berkesan – didampingi , mudah dapat kawan , meyakinkan dan


mempengaruhi orang lain

Membuat refleksi – cara mengatasi kelemahan – iktibar

Kemesraan menjalin perpaduan keluarga

Keluarga – institusi sosial

Perpaduan penting –dapat diamalkan dengan didikan agama , sifat kasih sayang antara
ahli keluarga ,menghormati dan menghormati dan mengambil berat

Meluangkan masa untuk bermesra supaya ikatan kekeluargaan lebih kukuh.

`hari ibu` dan `hari bapa ` - disambut untuk menunjukan tanda terima kasih –
mengadakan aktiviti – mengeratkan hubungan

Negara berbilang kaum – bebas menganut apa sahaja agama

Segala kesusahan ditanggung bersama –mewujudkan perpaduan dalam keluarga .

Hormati Hak Orang Lain


Masyarakat – kelompok manusia – berinteraksi , bekerjasama , dan bertolak
ansur .

3 perkara yang perlu dilakukan : menghormati perbezaan individu , menghormati


kebolehan dan bakat serta menghormati pendapat mereka .

Setiap kaum amat berbea disebabkan oleh : keturunan , latar belakang , baka ,
persekitaran tempat tinggal , agama , asuhan keluarga – masih mampu hidup
bersama – menghormati budaya masing masing

Bagi menjamin keharmonian – kita perlu menghormati orang lain berasaskan perbezaan
individu , perbezaan bakat dan kebolehan semula jadi serta perbezaan pendapat .

Semangat Kekitaan

Semangat kekitaan – tinggal setempat - identiti budaya , nilai masyarakat , dan


tingkah laku – penting untuk membentuk perpaduan

Ciri ciri semangat kekitaan ialah : tingkah laku individu , nilai nilai hidup seharian ,
gaya hidup , cara hidup bermasyarakat dan pandangan masa depan

Warisan Kesenian Pelbagai Kaum

Kebudayaan dan kesenian mempengaruhi adat resam , cara hidup , corak pemikiran dan
kepercayaan .

Sumbangan kesenian :

-perkembangkan pendidikan

-tunjang kepada kebudayaan

-menghubungkan manusia dengan alam luar biasa (magis)

Sumbangan music :

-daya tarikan dan keperluan naluri manusia

-menaikan semangat

Nobat / Nafiri(upacara pertabalan dan kemangkatan raja )


Tradisi Melayu (musik makyung , musik wayang kulit , mek mulung , ghazal )

Tali(rebab) , Kulit / membrane (gendang , rebana ) , Bergema (gong)