Anda di halaman 1dari 10

KERTAS CADANGAN

PROGRAM 3K

KEBERSIHAN,KESIHATAN DAN KESELAMATAN


ANJURAN PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Dengan kerjasama
PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN SINGKIR

______________________________________________________________________
1.0 PENDAHULUAN
Program 3K merupakan gabungan antara program-program yang terdapat di dalam
Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) . Antara program-program itu ialah Program
Sekolah Bersih , Kempen Cara Hidup Sihat dan Keselamatan.Hasil kombinasi dari
kempen-kempen tersebut maka terhasil Program 3K yang membawa maksud :
Kebersihan , kesihatan dan keselamatan
. Program ini merupakan satu platform bagi menyebar informasi terkini mengenai
kesihatan yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi-agensi terbabit kepada
golongan yang disasarkan iaitu pelajar dan komuniti setempat.Ia juga dapat dilihat
sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh
masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambilberat mengenai kesihatan.
Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat
menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat
mengubah amalan dan cara hidup kearah yang lebih sihat
. Melalui program ini juga, para pelajar dan masyarakat setempat akan didedahkan
mengenai kepentingan belajar di dalam persekitaran sekolah yang bersih dan ceria ,
amalan gaya hidup sihat dan juga tentang aspek keselamatanTiga komponen pendidikan
ini amatlah penting dan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi.

1.1PROGRAM SEKOLAH BERSIH


Kebersihan merupakan asas kepada kehidupan kita, jadi Program 3K ingin menerapkan
amalan kebersihan bagi memastikan persekitaran sekolah selamat,bersih dan
ceria.Sekolah Selamat merupakan salah satu program Kementerian Pelajaran yang mula
dilaksanakan pada tahun 2002.Ia bermaksud mewujudkan satu suasana persekitaran
sekolah yang bersih, ceria serta tenteram kepada para pelajar agar pelajar dapat belajar
dengan suasana yang kondusif sesuai dengan tuntutan ilmu dan kehendak proses
pengajaran dan pembelajaran.. Oleh itu, Program ini dipilih bagi mempertingkatkan lagi
tahap kebersihan dan keceriaan sekolah.Para pelajar akan lebih bersemangat dan merasa
lebih yakin ketika berada di sekolah .Suasana sekolah yang bersih,ceria dan selamat
amat sesuai dengan perkembangan fizikal dan mental pelajar.
1.2 KEMPEN CARA HIDUP SIHAT

Gaya hidup sihat menjamin insan dan masyarakat hidup lebih sejahtera.Amalan gaya
hidup sihat menjurus kepada kebersihan diri, permakanan yang seimbang ,senaman
yang konsisten ,kemampuan menghadapi stress dan konflik serta menjauhi
penyalahgunaan bahan bagi meningkatkan kualiti hidup
.
1.3 KESELAMATAN
Sekolah Selamat membawa bermaksud persekitaran sekolah yang tidak membahayakan
semua warga sekolah .Konsep selamat ialah dari semua aspek seperti kawasan sekolah
yang mesra pengguna,kawalan

lalu lintas yang baik,bebas dari denggi dan makanan yang selamat,infrastruktur yang
lengkap dan tidak membahayakan serta sikap keprihatinan setiapwarga tentang aspek-
aspek keselamatan .Ia amat penting dalam mewujudkan suasana sekolah yang aman,
tenteram dan meyakinkan ,sesuai dengan matlamat Negara murid belajar dalam suasana
yang penuh kondusif. Sekolah Selamat merupakan jaminan bagi membentuk insan
seimbang dan harmonis sesuai dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
2.0 TUJUAN PROGRAM
Program 3K dilaksanakan bagi menyokong hasrat Program Bersepadu Sekolah Sihat
dan Selamat (PBSS) bagi melahirkan "Generasi Berilmu,Sihat dan Progresif" melalui
amalan gaya Hidup sihat Di samping itu ia bertujuan memberi pengetahuan dan
pendedahan mengenai aspek-aspek kebersihan,kesihatan dan keselamatan kepada para
pelajar serta masyarakat di sekitar . Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek
3K ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi
muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan dan
kesihatan dari seawal usia di bangku sekolah . Kesedaran golongan ibu bapa juga amat
penting bagi memastikan amalan gaya hidup sihat dapat dimanfaatkan bermula dari
rumah
.

2.1 RASIONAL PROGRAM


3K merupakan satu program kesihatan yang merangkumi aspek kebersihan ,kesihatan
dan keselamatan untuk semua warga sekolah dan komuniti sekitar demi melahirkan dan
memupuk rasa tanggungjawab para pelajar , guru dan seterusnya ibubapa pelajar
mengenai kepentingan penjagaan kesihatan. Melalui program ceramah , kempen
menderma darah dan pameran kepada para pelajar dan masyarakat setempat akan dapat
memupuk perasaan cintakan kebersihan serta melahirkan tanggungjawab mengenai
peranan sebagai warganegara demi membantu mereka memerlukan bantuan
darah,pertolongan cemas dan sebagainy
2.3 MATLAMAT PROGRAM 3K
Memastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari segi
fizikal,mental, rohani dan jasmani sewaktu menjalankan semua aktiviti di sekolah. Mata
bercahaya lahir dari minda yang cerdas.
2.4 OBJEKTIF PROGRAM Antara objektif Program 3K ialah:

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi meningkatkan


pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pencegahan kepada murid, guru dan kakitangan
sekolah terhadap kebersihan,kesihatan dan keselamatan.

Menggembeling usaha dan tenaga pelbagai agensi bagi membina ketahanan dan jati diri
yang tinggi di kalangan pelajar dari segi fizikal, emosi, mental dan rohani sebagai
benteng untuk mengelakkan diri dari pelbagai ancaman gejala sosial sepert
peyalahgunaan dadah.

Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat


sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama.

.Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai Kebersihan,Kesihatan dengan


menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat.

Menanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar dan
komuniti walau d mana mereka berada.

Memastikan para pelajar dapat belajar dalam keadaan bersih,sihat dan selamat ketika di
sekolah.

.Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif kepada pelajar
dengan terlaksananya program ini.

Membimbing para pelajar ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari anasir-anasir
buruk seperti penyalahgunaan dadah dan tabiat merokok.
2.5
Cadangan Carta Organisasi AJK INDUK PROGRAM 3K

JAWATANKUASA PELAKSANA
PENASIHAT

TN HJ ABD SAMAD B SALLEH

GURU BESAR SK SINGKIR


AJK PELAKSANA PROGRAM 3K
PENASIHAT Tn Hj Abd samad B Salleh Guru Besar SK Singkir PENGERUSI En
Ahmad Hasan B Harun Pen.Kanan HEM TIMBALAN PENGERUSI Pn Nasri Bt
Ariffin Pen.Kanan Satu SETIAUSAHA Pn Rosima Bt Hj Hanafi Ketua Panitia PJK
BENDAHARI Pn Pn Musitah Bt Mat AHLI JAWATANKUASA SAMBUTAN
URUSETIA Guru Besar SKS
Pn Rosima Bt Hj Hanafi Semua PK Pn
Musitah Bt Mat Tn Hj Abd Hamid Saad

YDP PIBG En Muhd Fadzli b Sudin HADIAH DOKUMENTASI
Pn Nor’Ain Bt Salam
Pn Muniyati Abd Kadir Pn Jaliliyah Bt Kadir Pn Masni Bt
Idris SIARAYA PROMOSI/BANNER En Muhd Fadzli B Sudin En Muhd Faris
Fakhrurazi En Hamzah B Idris Pn Siti Fatimah Jaafar JAMUAN
PERALATAN Pn Che Jamaliah Sidek En Sofian Shuib Pn Mek Limah Saaud En
Shuib Saad AJK PIBG Pn Sharmila Abd Rahim
1
KERTAS CADANGAN
PROGRAM 3K

KEBERSIHAN,KESIHATAN DAN KESELAMATAN


ANJURAN PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Dengan kerjasama
PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN SINGKIR

______________________________________________________________________
1.0 PENDAHULUAN
Program 3K merupakan gabungan antara program-program yang terdapat di dalam
Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) . Antara program-program itu ialah Program
Sekolah Bersih , Kempen Cara Hidup Sihat dan Keselamatan.Hasil kombinasi dari
kempen-kempen tersebut maka terhasil Program 3K yang membawa maksud :
Kebersihan , kesihatan dan keselamatan
. Program ini merupakan satu platform bagi menyebar informasi terkini mengenai
kesihatan yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi-agensi terbabit kepada
golongan yang disasarkan iaitu pelajar dan komuniti setempat.Ia juga dapat dilihat
sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh
masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambilberat mengenai kesihatan.
Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat
menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat
mengubah amalan dan cara hidup kearah yang lebih sihat
. 2 Melalui program ini juga, para pelajar dan masyarakat setempat akan didedahkan
mengenai kepentingan belajar di dalam persekitaran sekolah yang bersih dan ceria ,
amalan gaya hidup sihat dan juga tentang aspek keselamatanTiga komponen pendidikan
ini amatlah penting dan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi.

1.1PROGRAM SEKOLAH BERSIH


Kebersihan merupakan asas kepada kehidupan kita, jadi Program 3K ingin menerapkan
amalan kebersihan bagi memastikan persekitaran sekolah selamat,bersih dan
ceria.Sekolah Selamat merupakan salah satu program Kementerian Pelajaran yang mula
dilaksanakan pada tahun 2002.Ia bermaksud mewujudkan satu suasana persekitaran
sekolah yang bersih, ceria serta tenteram kepada para pelajar agar pelajar dapat belajar
dengan suasana yang kondusif sesuai dengan tuntutan ilmu dan kehendak proses
pengajaran dan pembelajaran.. Oleh itu, Program ini dipilih bagi mempertingkatkan lagi
tahap kebersihan dan keceriaan sekolah.Para pelajar akan lebih bersemangat dan merasa
lebih yakin ketika berada di sekolah .Suasana sekolah yang bersih,ceria dan selamat
amat sesuai dengan perkembangan fizikal dan mental pelajar.
1.2 KEMPEN CARA HIDUP SIHAT

Gaya hidup sihat menjamin insan dan masyarakat hidup lebih sejahtera.Amalan gaya
hidup sihat menjurus kepada kebersihan diri, permakanan yang seimbang ,senaman
yang konsisten ,kemampuan menghadapi stress dan konflik serta menjauhi
penyalahgunaan bahan bagi meningkatkan kualiti hidup
.
1.3 KESELAMATAN
Sekolah Selamat membawa bermaksud persekitaran sekolah yang tidak membahayakan
semua warga sekolah .Konsep selamat ialah dari semua aspek seperti kawasan sekolah
yang mesra pengguna,kawalan

lalu lintas yang baik,bebas dari denggi dan makanan yang selamat,infrastruktur yang
lengkap dan tidak membahayakan serta sikap keprihatinan setiap 3 warga tentang aspek-
aspek keselamatan .Ia amat penting dalam mewujudkan suasana sekolah yang aman,
tenteram dan meyakinkan ,sesuai dengan matlamat Negara murid belajar dalam suasana
yang penuh kondusif. Sekolah Selamat merupakan jaminan bagi membentuk insan
seimbang dan harmonis sesuai dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
2.0 TUJUAN PROGRAM
Program 3K dilaksanakan bagi menyokong hasrat Program Bersepadu Sekolah Sihat
dan Selamat (PBSS) bagi melahirkan "Generasi Berilmu,Sihat dan Progresif" melalui
amalan gaya Hidup sihat Di samping itu ia bertujuan memberi pengetahuan dan
pendedahan mengenai aspek-aspek kebersihan,kesihatan dan keselamatan kepada para
pelajar serta masyarakat di sekitar . Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek
3K ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi
muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan dan
kesihatan dari seawal usia di bangku sekolah . Kesedaran golongan ibu bapa juga amat
penting bagi memastikan amalan gaya hidup sihat dapat dimanfaatkan bermula dari
rumah
.

2.1 RASIONAL PROGRAM


3K merupakan satu program kesihatan yang merangkumi aspek kebersihan ,kesihatan
dan keselamatan untuk semua warga sekolah dan komuniti sekitar demi melahirkan dan
memupuk rasa tanggungjawab para pelajar , guru dan seterusnya ibubapa pelajar
mengenai kepentingan penjagaan kesihatan. Melalui program ceramah , kempen
menderma darah dan pameran kepada para pelajar dan masyarakat setempat akan dapat
memupuk perasaan cintakan kebersihan serta melahirkan tanggungjawab mengenai
peranan sebagai warganegara demi membantu mereka memerlukan bantuan
darah,pertolongan cemas dan sebagainya
4
2.3 MATLAMAT PROGRAM 3K
Memastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari segi
fizikal,mental, rohani dan jasmani sewaktu menjalankan semua aktiviti di sekolah. Mata
bercahaya lahir dari minda yang cerdas.
2.4 OBJEKTIF PROGRAM Antara objektif Program 3K ialah:

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi meningkatkan


pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pencegahan kepada murid, guru dan kakitangan
sekolah terhadap kebersihan,kesihatan dan keselamatan.

Menggembeling usaha dan tenaga pelbagai agensi bagi membina ketahanan dan jati diri
yang tinggi di kalangan pelajar dari segi fizikal, emosi, mental dan rohani sebagai
benteng untuk mengelakkan diri dari pelbagai ancaman gejala sosial sepert
peyalahgunaan dadah.

Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat


sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama.

.Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai Kebersihan,Kesihatan dengan


menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat.

Menanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar dan
komuniti walau d mana mereka berada.

Memastikan para pelajar dapat belajar dalam keadaan bersih,sihat dan selamat ketika di
sekolah.

.Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif kepada pelajar
dengan terlaksananya program ini.

Membimbing para pelajar ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari anasir-anasir
buruk seperti penyalahgunaan dadah dan tabiat merokok. 5 2.5
Cadangan Carta Organisasi AJK INDUK PROGRAM 3K
JAWATANKUASA PELAKSANA
PENASIHAT

TN HJ ABD SAMAD B SALLEH

GURU BESAR SK SINGKIR

BENDAHARI

PN MUSITAH BT MAT

SETIAUSAHA PANITIA PJK

PENGERUSI

EN.AHMAD HASAN B HARUN

GURU PENOLONG KANAN HEM

TIMBALAN PENGERUSI

PN NASRI BT ARIFFIN

GURU PENOLONG KANAN 1

SETIAUSAHA

PN ROSIMA BT HJ HANAFI

KETUA PANITIA PJK

AJK

TN HJ HAMID SAAD PN NOR’AIN BT SALAM

PN JAMALIAH BT SIDEK

EN MUHD HANIF YAAKOB

PN AINOL BADRI BAHARI PN MARDIANA A. RAHMAN


PN RUJIAH BT IDRIS EN MUHD FARIS FAKHRURAZI

PN INTAN FARIZA BT IS
MAIL PN MUNIYATI ABD KADIR

ENCIK MUHD FADZLI SUDIN

EN SOFIAN B SHUIB
6
AJK PELAKSANA PROGRAM 3K
PENASIHAT Tn Hj Abd samad B Salleh Guru Besar SK Singkir PENGERUSI En
Ahmad Hasan B Harun Pen.Kanan HEM TIMBALAN PENGERUSI Pn Nasri Bt
Ariffin Pen.Kanan Satu SETIAUSAHA Pn Rosima Bt Hj Hanafi Ketua Panitia PJK
BENDAHARI Pn Pn Musitah Bt Mat AHLI JAWATANKUASA SAMBUTAN
URUSETIA Guru Besar SKS
Pn Rosima Bt Hj Hanafi Semua PK Pn
Musitah Bt Mat Tn Hj Abd Hamid Saad

YDP PIBG En Muhd Fadzli b Sudin HADIAH DOKUMENTASI
Pn Nor’Ain Bt Salam
Pn Muniyati Abd Kadir Pn Jaliliyah Bt Kadir Pn Masni Bt
Idris SIARAYA PROMOSI/BANNER En Muhd Fadzli B Sudin En Muhd Faris
Fakhrurazi En Hamzah B Idris Pn Siti Fatimah Jaafar JAMUAN
PERALATAN Pn Che Jamaliah Sidek En Sofian Shuib Pn Mek Limah Saaud En
Shuib Saad AJK PIBG Pn Sharmila Abd Rahim 8 2.
7 Cadangan Program
Program 3K ini akan dijalankan selama 3 hari berturut-turut pada 15 dan 17
November 2009 .Upacara perasmian akan dijalankan pada 15 hb November 2009 oleh
Guru Besar SK Singkir. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan sepanjang
program 3K:
Bil

Aktiviti yang Dirancang

Agensi
/JK Pelaksana

Pameran

kesihatan
dan A
n
ti Rokok
Unit promosi pej Kesihatan daerah Yan

Ceramah Dan

Sidang Video Anti dadah

AADK Daerah Yan

dan Panitia PJK SKS

Senamrobik bersama komuniti

K
oordinator dari klinik Kesihatan Guar Chempedak

Pemeriksaan Kesihatan Percuma

Hospital Daerah Yan

Demonstrasi Pertolongan Cemas

HDY

dan Panitia PJK SKS

Kempen Menderma Darah

HDY

Pertandingan Masakan Menu Sihat

Panitia PJK SKS


8

Gotong royong
Perdana

Pertandingan melukis dan mewarna

Panitia PJK dan AJK Program

10

Pertandingan kelas terbersih dan ceria

PIBG dan AJK program

11

Ceramah Cara menangani konflik dan stress

Kaunselor dari SMK Agama Yan

12

Demonstrasi lalulintas

Unit Trafik
Balai Polis Yan

13

Sukaneka

Panitia PJK dan AJK Program

14.

Latihan Mencegah Kebakaran

Panitia PJK dan Belia Daerah Yan