Anda di halaman 1dari 14

MINIT MESYUARAT UNIT KEBAJIKAN

TAHUN 2008
KALI PERTAMA

TARIKH : 6 JANUARI 2008


HARI : Ahad
MASA : 8.00 Pagi
TEMPAT : Perpustakaan Mini Asrama

KEHADIRAN
HADIR : Semua hadir
TIDAK HADIR : Tiada

AGENDA : 1.0 Ucapan aluan pengerusi


2.0 Perlantikan Ahli Jawatankuasa baru sesi 2008
3.0 Perancangan aktiviti tahunan

AGENDA BUTIRAN TINDAKAN


1.0 Ucapan aluan 1.1 Pengerusi telah memberikan Pengerusi
pengerusi ucapan alu-aluan
2.0 Perlantikan Ahli 2.1 perlantikan AJK baru Semua Ahli
Jawatankuasa baru sesi merupakan agenda utama dalam
2008 mesyuarat kali ini. AJK telah
dipilih sebulat suara oleh semua
ahli.
3.0 Perancangan aktiviti 3.1 Pengerusi telah Semua Ahli
tahunan membentangkan perancangan
aktiviti tahunan 2008 bagi unit
Kebajikan. Semua aktiviti akan
dijalankan sepanjang tahun
tersebut.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 8.45 pagi.


Disediakan oleh, Disahkan oleh,

___________________ ___________________
( ) (EN MD SABRI BIN SHAFIE)
Setiausaha, Ketua Warden,
Merangkap Timbalan1, Asrama SMK(A) Al-Irshad,
Unit Kebajikan, 13220 Kepala Batas,
Asrama SMK(A) Al-Irshad, Pulau Pinang
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang.

Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang

Kepada,
Semua Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang. 10 Januari 2008

Saudara/Saudari,

NOTIS MESYUARAT UNIT KEBAJIKAN KALI PERTAMA TAHUN 2008

Merujuk perkara di atas. Sehubungan dengan itu semua unit kebajikan diminta
menghadirkan diri ke mesyuarat tersebut seperti berikut:

TARIKH : 6 Januari 2008


HARI : Ahad
MASA : 8.00 pagi
TEMPAT : Perpustakaan Mini Asrama

2. Agenda mesyuarat pada kali ini ialah membuat perlantikan baru Ahli Jawatankuasa
Unit Kebajikan dan perancangan aktiviti tahunan unit.

3. Diharap unit kebajikan boleh menghadirkan diri ke mesyuarat tersebut bagi


memantapkan unit kebajikan.

4. Kerjasama dan keprihatinan saudara/saudari didahulukan dengan ucapan terima


kasih

Sekian, Terima Kasih,

Yang mennjalankan tugas,

_____________________
( )
Setiausaha,
Merangkap Timbalan 1,
Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang.
MINIT MESYUARAT UNIT KEBAJIKAN
TAHUN 2008
KALI KEDUA

TARIKH : 3 FEBUARI 2008


HARI : Ahad
MASA : 8.00 Pagi
TEMPAT : Perpustakaan Mini Asrama

KEHADIRAN
HADIR : Semua hadir
TIDAK HADIR : Tiada

AGENDA : 1.0 Ucapan aluan pengerusi


2.0 Perlantikan Ahli Jawatankuasa baru sesi 2008
3.0 Perancangan aktiviti tahunan

AGENDA BUTIRAN TINDAKAN


1.0 Ucapan aluan 1.1 Pengerusi telah memberikan Pengerusi
pengerusi ucapan alu-aluan
2.0 Perlantikan Ahli 2.1 perlantikan AJK baru Semua Ahli
Jawatankuasa baru sesi merupakan agenda utama dalam
2008 mesyuarat kali ini. AJK telah
dipilih sebulat suara oleh semua
ahli.
3.0 Perancangan aktiviti 3.1 Pengerusi telah Semua Ahli
tahunan membentangkan perancangan
aktiviti tahunan 2008 bagi unit
Kebajikan. Semua aktiviti akan
dijalankan sepanjang tahun
tersebut.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 8.45 pagi.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

___________________ ___________________
( ) (EN MD SABRI BIN SHAFIE)
Setiausaha, Ketua Warden,
Merangkap Timbalan1, Asrama SMK(A) Al-Irshad,
Unit Kebajikan, 13220 Kepala Batas,
Asrama SMK(A) Al-Irshad, Pulau Pinang
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang.

Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang

Kepada,
Semua Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang. 5 Febuari 2008

Saudara/Saudari,

NOTIS MESYUARAT UNIT KEBAJIKAN KALI KEDUA TAHUN 2008

Merujuk perkara di atas. Sehubungan dengan itu semua unit kebajikan diminta
menghadirkan diri ke mesyuarat tersebut seperti berikut:

TARIKH : 3 Febuari 2008


HARI : Ahad
MASA : 8.00 pagi
TEMPAT : Perpustakaan Mini Asrama

2. Agenda mesyuarat pada kali ini ialah membuat perlantikan baru Ahli Jawatankuasa
Unit Kebajikan dan perancangan aktiviti tahunan unit.

3. Diharap unit kebajikan boleh menghadirkan diri ke mesyuarat tersebut bagi


memantapkan unit kebajikan.
4. Kerjasama dan keprihatinan saudara/saudari didahulukan dengan ucapan terima
kasih

Sekian, Terima Kasih,

Yang mennjalankan tugas,

_____________________
( )
Setiausaha,
Merangkap Timbalan 1,
Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang.
MINIT MESYUARAT UNIT KEBAJIKAN
TAHUN 2008
KALI KETIGA

TARIKH : 9 MAC 2008


HARI : Ahad
MASA : 8.00 Pagi
TEMPAT : Perpustakaan Mini Asrama

KEHADIRAN
HADIR : Semua hadir
TIDAK HADIR : Tiada
AGENDA : 1.0 Ucapan aluan pengerusi
2.0 Perlantikan Ahli Jawatankuasa baru sesi 2008
3.0 Perancangan aktiviti tahunan

AGENDA BUTIRAN TINDAKAN


1.0 Ucapan aluan 1.1 Pengerusi telah memberikan Pengerusi
pengerusi ucapan alu-aluan
2.0 Perlantikan Ahli 2.1 perlantikan AJK baru Semua Ahli
Jawatankuasa baru sesi merupakan agenda utama dalam
2008 mesyuarat kali ini. AJK telah
dipilih sebulat suara oleh semua
ahli.
3.0 Perancangan aktiviti 3.1 Pengerusi telah Semua Ahli
tahunan membentangkan perancangan
aktiviti tahunan 2008 bagi unit
Kebajikan. Semua aktiviti akan
dijalankan sepanjang tahun
tersebut.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 8.45 pagi.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

___________________ ___________________
( ) (EN MD SABRI BIN SHAFIE)
Setiausaha, Ketua Warden,
Merangkap Timbalan1, Asrama SMK(A) Al-Irshad,
Unit Kebajikan, 13220 Kepala Batas,
Asrama SMK(A) Al-Irshad, Pulau Pinang
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang.
Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang

Kepada,
Semua Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang. 12 Mac 2008

Saudara/Saudari,

NOTIS MESYUARAT UNIT KEBAJIKAN KALI KETIGA TAHUN 2008

Merujuk perkara di atas. Sehubungan dengan itu semua unit kebajikan diminta
menghadirkan diri ke mesyuarat tersebut seperti berikut:

TARIKH : 9 Mac 2008


HARI : Ahad
MASA : 8.00 pagi
TEMPAT : Perpustakaan Mini Asrama

2. Agenda mesyuarat pada kali ini ialah membuat perlantikan baru Ahli Jawatankuasa
Unit Kebajikan dan perancangan aktiviti tahunan unit.

3. Diharap unit kebajikan boleh menghadirkan diri ke mesyuarat tersebut bagi


memantapkan unit kebajikan.

4. Kerjasama dan keprihatinan saudara/saudari didahulukan dengan ucapan terima


kasih

Sekian, Terima Kasih,


Yang mennjalankan tugas,

_____________________
( )
Setiausaha,
Merangkap Timbalan 1,
Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang.
MINIT MESYUARAT UNIT KEBAJIKAN
TAHUN 2008
KALI KEEMPAT

TARIKH : 6 APRIL 2008


HARI : Ahad
MASA : 8.00 Pagi
TEMPAT : Perpustakaan Mini Asrama

KEHADIRAN
HADIR : Semua hadir
TIDAK HADIR : Tiada

AGENDA : 1.0 Ucapan aluan pengerusi


2.0 Perlantikan Ahli Jawatankuasa baru sesi 2008
3.0 Perancangan aktiviti tahunan

AGENDA BUTIRAN TINDAKAN


1.0 Ucapan aluan 1.1 Pengerusi telah memberikan Pengerusi
pengerusi ucapan alu-aluan
2.0 Perlantikan Ahli 2.1 perlantikan AJK baru Semua Ahli
Jawatankuasa baru sesi merupakan agenda utama dalam
2008 mesyuarat kali ini. AJK telah
dipilih sebulat suara oleh semua
ahli.
3.0 Perancangan aktiviti 3.1 Pengerusi telah Semua Ahli
tahunan membentangkan perancangan
aktiviti tahunan 2008 bagi unit
Kebajikan. Semua aktiviti akan
dijalankan sepanjang tahun
tersebut.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 8.45 pagi.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

___________________ ___________________
( ) (EN MD SABRI BIN SHAFIE)
Setiausaha, Ketua Warden,
Merangkap Timbalan1, Asrama SMK(A) Al-Irshad,
Unit Kebajikan, 13220 Kepala Batas,
Asrama SMK(A) Al-Irshad, Pulau Pinang
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang.

Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang

Kepada,
Semua Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang. 10 April 2008

Saudara/Saudari,

NOTIS MESYUARAT UNIT KEBAJIKAN KALI KEEMPAT TAHUN 2008

Merujuk perkara di atas. Sehubungan dengan itu semua unit kebajikan diminta
menghadirkan diri ke mesyuarat tersebut seperti berikut:

TARIKH : 6 April 2008


HARI : Ahad
MASA : 8.00 pagi
TEMPAT : Perpustakaan Mini Asrama

2. Agenda mesyuarat pada kali ini ialah membuat perlantikan baru Ahli Jawatankuasa
Unit Kebajikan dan perancangan aktiviti tahunan unit.

3. Diharap unit kebajikan boleh menghadirkan diri ke mesyuarat tersebut bagi


memantapkan unit kebajikan.

4. Kerjasama dan keprihatinan saudara/saudari didahulukan dengan ucapan terima


kasih

Sekian, Terima Kasih,

Yang mennjalankan tugas,

_____________________
( )
Setiausaha,
Merangkap Timbalan 1,
Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang.
MINIT MESYUARAT UNIT KEBAJIKAN
TAHUN 2008
KALI KELIMA

TARIKH : 4 MEI 2008


HARI : Ahad
MASA : 8.00 Pagi
TEMPAT : Perpustakaan Mini Asrama

KEHADIRAN
HADIR : Semua hadir
TIDAK HADIR : Tiada

AGENDA : 1.0 Ucapan aluan pengerusi


2.0 Perlantikan Ahli Jawatankuasa baru sesi 2008
3.0 Perancangan aktiviti tahunan

AGENDA BUTIRAN TINDAKAN


1.0 Ucapan aluan 1.1 Pengerusi telah memberikan Pengerusi
pengerusi ucapan alu-aluan
2.0 Perlantikan Ahli 2.1 perlantikan AJK baru Semua Ahli
Jawatankuasa baru sesi merupakan agenda utama dalam
2008 mesyuarat kali ini. AJK telah
dipilih sebulat suara oleh semua
ahli.
3.0 Perancangan aktiviti 3.1 Pengerusi telah Semua Ahli
tahunan membentangkan perancangan
aktiviti tahunan 2008 bagi unit
Kebajikan. Semua aktiviti akan
dijalankan sepanjang tahun
tersebut.
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 8.45 pagi.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

___________________ ___________________
( ) (EN MD SABRI BIN SHAFIE)
Setiausaha, Ketua Warden,
Merangkap Timbalan1, Asrama SMK(A) Al-Irshad,
Unit Kebajikan, 13220 Kepala Batas,
Asrama SMK(A) Al-Irshad, Pulau Pinang
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang.

Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang

Kepada,
Semua Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang. 10 Mei 2008

Saudara/Saudari,

NOTIS MESYUARAT UNIT KEBAJIKAN KALI KELIMA TAHUN 2008

Merujuk perkara di atas. Sehubungan dengan itu semua unit kebajikan diminta
menghadirkan diri ke mesyuarat tersebut seperti berikut:
TARIKH : 4 Mei 2008
HARI : Ahad
MASA : 8.00 pagi
TEMPAT : Perpustakaan Mini Asrama

2. Agenda mesyuarat pada kali ini ialah membuat perlantikan baru Ahli Jawatankuasa
Unit Kebajikan dan perancangan aktiviti tahunan unit.

3. Diharap unit kebajikan boleh menghadirkan diri ke mesyuarat tersebut bagi


memantapkan unit kebajikan.

4. Kerjasama dan keprihatinan saudara/saudari didahulukan dengan ucapan terima


kasih

Sekian, Terima Kasih,

Yang mennjalankan tugas,

_____________________
( )
Setiausaha,
Merangkap Timbalan 1,
Unit Kebajikan,
Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irshad,
13220 Kepala Batas,
Pulau Pinang.