Rahsia Doa Kunci Pembuka Khazanah Langit & Bumi.

Renungan Dari Surah Az-Zumar (39), Ayat 63.

Mafhum Ayat: Dia sahajalah yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi; (orang-orang yang percayakan yang demikian beruntunglah) dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan ALLAH yang jelas nyata itu, mereka itulah orang-orang yang paling rugi. Dikhabarkan bahawa Sayidina Uthman Ibnu Affan r.a. pernah meminta penjelasan lanjut berkenaa firman ALLAH SWT tentang "Maqalad As-Samawi Wal-Ardh" (Kunci Langit Dan Bumi) ini dari Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda katanya; "Kamu bertanya kepadaku wahai Uthman, soalan yang belum pernah ditanyakan kepadaku oleh sesiapa pun sebelum kamu. Kunci Pembuka Khazanah Langit & Bumi itu adalah seperi mana Ayat berikut;

Maksud Terjemahan Doa: "Tiada Tuhan melainkan ALLAH, ALLAH Maha Besar, Maha Suci ALLAH, segala puji bagi ALLAH, aku memohon ampun kepada ALLAH yang tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Awal, Yang Akhir, Yang Zahir, Yang Batin, Yang MengHidupkan dan Yang MeMatikan, dan Dia Maha Hidup Tanpa Mati, bagiNya segala KeBaikan dan Dia Maha BerKuasa atas segala sesuatu." "Wahai Uthman! Kalau kamu mampu, janganlah kamu tinggal dari membacanya setiap hari. Kamu akan termasuk dalam golongan orang-orang yang berjaya & melampaui orang-orang yang sebelum kamu & selepas kamu."