Anda di halaman 1dari 5

Elemen 3

Langkah-langkah
mengekalkan perpaduan di
negara
Perpaduan merupakan perkara yang amat mustahak untuk mengekalkan

keharmonian dan kedamaian di sesebuah negara. Negara yang aman dan damai

dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. Negara yang

mengamalkan perpaduan dapat mencapai kemajuan dengan mudah serta tidak

mudah ditakluki kuasa asing.

Antara cara mengekalkan perpaduan dalam sesebuah negara ialah dengan

memupuk semangat partiotisme di kalangan rakyatnya. Kita haruslah

berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia dan menyayangi negara kita.

Kita perlu mengenali serta menghormati raja dan pemimpin negara kita kerana

mereka yang berusaha mengekalka keamanan dan kesejahteraan negara. Usaha-

usaha mereka untuk memajukan negara haruslah senantiasa disokong, bukannya

dikritik. Perjuangan tokoh-tokoh negara seperti Tunku Abdul Rahman yang

memainkan peranan yang penting dalam memperjuangkan kemerdekaan negara

haruslah diambil tahu dan dihargai. Tanpa pejuang seperti mereka, negara kita

mungkin masih di tangan penjajah asing.


Lambang-lambang kebesaran negara seperti bendera, lagu kebangsaan dan

jata negara juga harus dikanali dan dihormarti oleh setiap warganegara

Malaysia. Bendera negara kita, Jalur Gemilang haruslah dikibarkan dengan

penuh semangat dan dihormati sebagai sesuatu yang suci. Kita tidak harus

membenarkan bendera negara dipijak, dibuang atau dibakar sebaliknya harus

berbangga bahawa Jalur Gemilang sedang berkibar di tiang bendera tertinggi di

dunia. Kita juga harus berdiri tegak semasa menyanyikan lagu negaraku,

menghayati liriknya dan menyanyikannya dengan penuh bersemangat. Kita juga

harus menjaga dan mempertahankan maruah dan kemerdekaan negara. Sejarah

negara kita juga turut amat membanggakan kerana kita memperolehi

kemerdekaan tanpa pertempuran atau pertumpahan darah.

Seseorang rakyat haruslah sentiasa bersifat setia dan sayang akan

negaranya. Kita juga harus taat kepada raja dan pemimpin serta tidak

mengkhianati negara. Pengkhianatan terhadap negara merupakan perbuatan

yang tidak dapat dimaafkan. Kita harus menjaga dan mempertahankan maruah

dan bangsa negara dengan bersedia berkorban apa sahaja untuk

mempertahankan maruah dan kemerdekaan negara. Kita juga harus sentiasa

peka terhadap isu dan masalah tentang bangsa dan negara serta cara

mengatasinya. Malysi merupakan sebuah negara yang aman dan harmoni, oleh

itu kita haruslah bersyukur sebagai warganegara Malaysia.


Semangat kekitaan juga amat penting dalam mengekalkan perpaduan di

sesebuah negara. Semangat kekitaan dapat diamalkan dengan memupuk amalan

bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat. Kita haruslah snaggup

bertolak ansur, sabar, dan mengawal diri demi mengelakkan pertelingkahan dan

perselisihan fahan dami kesejahteraan hidup. Sifat bersatu-padu antara

masyarakat yang berbilang kaum amat penting untuk mewujudkan keharmonian

dan semangat berjuang untuk negara, bukannya untuk bangsa atau kaum sendiri.

Kita harus sentiasa hormat-menghormati anta satu sama lain tanpa mengira

kedudukan, bangsa atau agama. Kita tidak berhak mengkritik atau mengutuk

adat resam dan kepercayaan kaum lain. Aktiviti yang melibatkan penglibatan

pelbagai kaum seperti gotong-royong daapt memupuk semangat bermasyarakat

antara kaum.

Sifat berdisiplin juga amat penting dalam memupuk perpaduan. Peraturan

dan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan haruslah dipatuhi untuk

kesenangan semua pihak. Seseorang rakyat haruslah berakhlak dan berbudi

pekerti mulia untuk membolehkan berinteraksi dengan mudah. Rakyat yang

peramah dan berakhlak sudah tentu dapat meningkatkan reputasi negara. Kita

haruslah berkelakuan sopan supaya tidak dilabelkan sebagai rakyat yang biadap

atau kurang ajar. Seseorang rakyat juga haruslah mempertahankan serta

memjunjung Perlembagaan Negara untuk mewujudkan keamanan dalam negara.

Rakyat yang bersifat amanah dan jujur kan dipercayai oleh orang lain dan ini

kan membawa perpaduan antara rakyat.


Rakyat juga harus berusaha denagn gigih dan bersifat produktif untuk

memajukan negara. Rakyat yang rajin dan gigih dapat meningkatkan prestasi

ekonomi negara dan taraf hidup mereka. Mereka harus bersifat berdikari dalam

mengusahakan sesuatu tanpa bergantung kepada bantuan kerajaan pada setiap

masa. Rakyat juga harus tabah menerima sesuatu cabaran atau pembaharuan

dalam negara tanpa menjejaskan perpaduan negara. Misalnya apabila

berlakunya Kegawatan Ekonomi 1998, rakyat Malaysia telah bersatu-padu demi

menghadapi cabaran yang dihadapi dan bergabung tenaga untuk memajukan

ekonomi negara semula. Kita haruslah bekerjasama untuk memghadapi apa jua

cabaran dalam negara dan senantiasa memastikan wujudnya perpaduan di

kalangan rakyat.

Secara kesimpulan, perpaduan adalah amat penting dalam sesebuah negara

untuk menjamin kedamaian di kalangan rakyat. Oleh itu, kita haruslah

bekerjasama mengekalkan perpaduan di negara kita untuk kebaikkan semua.