Kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar di TBM dan Kanada Kesan positive Sistem

jaringan Malaysia yangcekap dan moden telah mengurangkan kesesakan lalu lintas dengan membina lebuhraya bertingkat MRR2 ii,jalan raya 3 lorong dan juga kemudahan komuter.Komuter menggunakan tenaga elektrik berupya mengurangkan pencemaran udara.Teknologi itu dipercayai dapat membantu mengawal alam sekitar.Perkembangan jaringan sistem pengangkutan di Malaysia meningkatkan keselesaan pengguna dengan mengguna pelbagai kemudahan disedia ada.Penduduk TBM dapat menggunakan komuter dengan tidak membazir masa ,memendekkan perjalanan serta mengurangkan kesan hijau rumah. Kanada mempunyai jaringan jalan raya yang sangat padat.Trans Canada Highway iaitu lebuh raya terkenal mereka menghubungkan St.John’s di Newfoundlans di timur dengan Vittoria di Britishi Columbia di barat Kanada.Lembuh raya itu telah memendekan jarak perjalanan dan menjimatkan masa penduduk bagi kedua-dua buah Negara.Kerajaan membina Confederation Bridge untuk meningkatkan taraf jalan raya mereka.Pengangkutan darat itu dapat meningkatkan taraf sesuatu kawasan bagi memajukan sector pelancongan.Pengangkutan kereta api merupakan penganghkutan yang paling ekonomik untuk memukul barangan pukal dengan jarak yang jauh dan berupaya meningkatkan taraf ekonomi Negara kanada.