Anda di halaman 1dari 20

E5122/U6/ 1

SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

OBJEKTIF

Objektif Am :

- Mengetahui dan memahami kaedah splicing dan kehilangan dalam gentian


optik
- Mengaplikasikan prinsip jarak, kehilangan dan kuasa yang diterima dalam
gentian optik

Objektif Khusus :

 Menyatakan jenis-jenis splicing : Fusion Splicing dan Mechanical Splicing.


 Menerangkan kaedah-kaedah splicing Fusion Splicing dan Mechanical
Splicing.
 Menerangkan jenis-jenis kehilangan dalam gentian optik : kabel, penyambung,
pengganding, splicing dan bahan.
 Mengira jarak, kehilangan dan kuasa yang diterima dalam gentian optik
E5122/U6/ 2
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

Aduh!!! Panasnya arka elektrik ini…

6.0 Pengenalan

Seperti yang telah anda ketahui, gentian optik merupakan talian berdiameter kecil
dan mudah lentur. Sekiranya, talian tersebut putus atau ingin disambungkan supaya
ia menjadi lebih panjang maka satu proses yang dikenali sebagai splicing
diperlukan. Adakah anda ingin tahu, apa yang dikatakan dengan splicing dan jenis-
jenisnya ? Sila teruskan pembacaan anda bagi unit ini.

6.1 Proses Splicing

Kita mengetahui bahawa, setiap talian yang panjang memerlukan proses


penyambungan di antara kedua-dua penghujung talian. Oleh yang demikian, dalam
gentian optik proses splicing digunakan untuk menyambung kedua-dua
penghujung gentian optik. Kaedah splicing ini dapat mengurangkan kadar
kehilangan maklumat dalam talian serta dapat memperbaiki kecekapan sistem
gentian tersebut, dan ia hanya sesuai dilakukan di tempat-tempat yang tidak perlu
pengubahsuaian talian.

Untuk makluman anda, kaedah splicing ini terbahagi kepada dua jenis iaitu Fusion
Splicing dan Mechanical Splicing. Tujuan kedua-dua kaedah ini adalah untuk
mengoptimumkan proses splicing dari segi penyambungan kedua-dua
penghujungan gentian (contoh; mengurangkan kadar kehilangan “insertion”).
E5122/U6/ 3
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

Lazimnya, kadar kehilangan splicing insertion bagi gentian Mod-Pelbagai adalah


0.1 dB hingga 0.2 dB dan julat kehilangan ini amat minimum berbanding dengan
penyambungan menggunakan penyambung (connectors).

6.1.1 Kaedah Fusion Splicing

Aduiiiiii, panasnya arka


elektrik ini, kena kat
badan saya.

Kaedah ini dicapai melalui proses peleburan di permukaan gentian optik


dengan menggunakan haba yang tinggi, contohnya; penggunaan percikkan
elektrik, di mana kedua-dua permukaan dileburkan agar ia menjadi lembut
dan seterusnya, disambungkan secara sejajar. Oleh kerana, bahagian teras
dalam gentian optik sahaja yang perlu disambungkan maka permukaan luar
seperti penebat, pelapis atau pelindung boleh dibuang. Ini bertujuan untuk
memperolehi pelarasan serta kedudukkan yang betul bagi kedua-dua
penghujung gentian.

Rajah 6.1 (a) menunjukan kedudukan gentian optik dalam lurah


pembolehubah dan etap. Kedua-dua penghujung gentian ditetapkan
kedudukan yang sejajar melalui pembolehubah-mikro. Setelah dirapatkan
dan dibetulkan kedudukan maka berlakulah proses pencatuman melalui
arka elektrik. Manakala, Rajah 6.1 (b) memaparkan proses pengarkaan
berperingkat seperti:

1. Peringkat permulaan
Gentian diletakkan secara lurus dan selari.

2. Peringkat penyusunan permukaan gentian


Elektrod yang berada bertentangan dengan gentian akan
mengeluarkan arka bertenaga rendah. Ini bertujuan untuk
menyediakan satu permukaan yang sama rata pada kedua-
dua penghujung dan meleburkan bahagian cladding dan
penebat.
E5122/U6/ 4
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

3. Peringkat pencantuman
Dengan hanya adanya bahagian teras gentian sahaja maka
proses pencantuman akan dilakukan di mana, suatu arka
bertenaga tinggi akan dibekalkan disekeliling gentian. Ini
bertujuan untuk meleburkan permukaan teras gentian dan
seterusnya, dicantumkan.

4. Peringkat akhir
Setelah dicantum maka ia dibiarkan sejuk untuk seketika.
Pada ketika ini, elektrod tidak akan mengeluarkan sebarang
arka. Kini dapat dilihat proses pencantuman yang sejajar
selesai.

Elektrod Blok bergerak


Blok Tetap
Gentian

Lurah pembolehubah
gentian

Lengan henti Lengan


Penolak

Pembolehubah
mikro

Spring
(a)

1) Permulaan Elektrod 3) Pencantuman Elektrod

gentian gentian
Pecikan Elektrik

2) Penyusunan 4) Lengkap Proses Elektrod


permukaan gentian Splicing
gentian gentian
Pecikan
Elektrik
(b)

Rajah 6.1 Fusion splicing menggunakan arka elektrik


(a) Peralatan fusion splicing, (b) ilustrasi skematik bagi teknik splicing.
E5122/U6/ 5
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

6.1.2 Kaedah Mechanical Splicing

Pada pandangan anda, apakah yang


terlintas dalam pemikiran jika disebutkan
mengenai Mechanical Splicing?

Untuk penerangan yang lebih lanjut mari


kita lihat sama-sama………

Jika anda telitikan dengan jelas, kita akan mendapati kaedah ini lebih
mudah daripada fusion splicing dan merupakan satu teknik penyambungan
kedua-dua hujung gentian optik yang akan disusun dalam satu garis lurus
dan, celah di antara gentian optik tersebut akan diisi dengan epoksi atau
lebih dikenali dengan‘epoxy resin’. Kaedahnya adalah dengan
menggunakan tuib kapilari di mana, hujung gentian optik akan dimasukkan
ke dalam tiub kapilari dan sedikit epoksi akan diletakkan ke salah satu
hujung gentian optik sebelum ia dimasukkan ke dalam tuib. Kaedah ini
juga boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu :

i. Splicing tiub kapilari yang diketatkan


Rajah 6.2 (a) menunjukan penggunaan tiub kapilari jenis
bulat dan mempunyai saiz diameter dalaman tiub tersebut
yang sedikit lebih besar daripada saiz diameter gentian
optik. Ini bertujuan untuk memudahkan penyuntikkan
epoksi jenis lutsinar iaitu epoxy resin, di antara gentian optik
dan tiub kapilari. Epoksi ini akan mengukuhkan pelekatan di
antara gentian tersebut secara mekanikal. Teknik ini
mempunyai kadar kehilangan sisipan yang rendah sehingga
0.1 dB bagi gentian optik multimod gred indeks dan juga
mod tunggal.

ii. Splicing tiub kapilari longgar


Kaedah ini menggunakan tiub kapilari jenis segiempat serta
saiz diameter kapilari yang lebih besar, untuk memudahkan
proses cantuman gentian optik.
Pada peringkat permulaan epoksi akan dimasukan dalam
kapilari dan seterusnya, diikuti dengan gentian optik.
Manakala, penghujung gentian yang satu lagi akan
diletakkan ke dalam kapilari tersebut dan ditolak ke dalam
sehingga ia bertemu dengan penghujung gentian yang
sediada. Pada ketika ini, kedua-dua penghujung gentian
E5122/U6/ 6
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

tersebut akan berada di penjuru kapilari, ini dapat dilihat


dalam Rajah 6.2 (b).

Kapilari kaca atau seramik Kertan rentas kapilari

Gentian optik

Keratan rentas
Gentian optik

(a) (b)

Rajah 6.2 Teknik splicing bertiub, (a) Splicing tiub diketatkan, (b) Splicing tiub longgar
dengan menggunakan kapilari segiempat

Selain daripada, kaedah splicing tiub diketatkan dan splicing tiub longgar,
juga terdapat teknik penggunaan splicing lurah-V di mana, kedua-dua
penghujung gentian dimampatkan. Rajah 6.3 (a) menunujukan penggunaan
lurah-V dalam proses pencantuman gentian optik secara mekanikal. Teknik
ini dibuat agar ia dapat dicantumkan untuk selama-lama dengan
menggunakan epoksi resin.

Dalam teknik splicing ini (Rajah 6.3), kedua-dua penghujung gentian akan
diletakkan dibawah lurah-V dan seterusnya, dimampatkan dengan
menggunakan plat kaca yang mempunyai permukaan yang rata. Setelah
proses pemampatan selesai, maka wujudlah satu gentian yang panjang.
Selain daripada teknik lurah-V, juga terdapat pelbagi teknik splicing
mechanical seperti elastomeric splicing, springroove splicing, splicing
menggunakan kapilari kaca bagi mod perlbagai., splicing berputar untuk
mod tunggal dan lain-lain.
E5122/U6/ 7
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

Epoksi

Plat kaca rata

Penghujung
Lurah substrak gentian

(a)

Substrak kaca
lurah-V
Sambungan penghujung
gentian

(b)

Rajah 6.3 Splicing menggunakan lurah-V


E5122/U6/ 8
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

AKTIVITI 6.A
Untuk memantapkan pemahaman anda sila
jawap soalan berikut.

Apakah yang dimaksudkan dengan proses splicing?


Nyatakan kelebihan menggunakan teknik splicing.
Berapakah kadar kehilangan sisipan gentian bagi teknik penyambungan
menggunakan splicing tiub kapilari ketat?
Dalam prosos pencantuman kedua-dua penghujung gentian dengan
menggunakan kaedah splicing mekanikal, anda memerlukan sejenis pelekat
yang dikenali ………………………..

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di


bahagian respon bagi unit ini (mukasurat 19).
E5122/U6/ 9
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

6.2 Kehilangan Dalam Gentian Optik

Seperti yang kita sedia maklum, semasa penghantaran maklumat melalui sebarang
talian penghantaran akan berlaku kehilangan isyarat. Kehilangan isyarat ini boleh
disebabkan oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. Keadaan ini juga berlaku
kepada talian gentian optik tetapi kadar kehilangan isyarat bagi gentian optik
adalah rendah. Untuk pengetahuan anda, terdapat beberapa jenis kehilangan dalam
gentian optik antaranya ialah kehilangan dalam kabel, penyambung, penganding,
splicing dan bahan yang digunakan. Anda ingin mengetahui setiap satunya, sila
tumpukan perhatian anda dalam input yang seterusnya.

6.2.1 Kehilangan Dalam Kabel

Kehilangan dalam gentian dikenali sebagai kehilangan instrinsik


Kehilangan instrinsik ini disebabkan oleh faktor dalaman kabel itu sendiri.
Antara kehilangan di dalam kabel adalah disebabkan oleh ialah :

(a) Kesilapan penumpuan bagi teras


 Dengan merujuk kepada Rajah 6.4 (a), apabila paksi teras dan
gentian tidak sejajar, ia menyebabkan berlaku kehilangan
isyarat.
 Ini kerana teras tidak berada di tengah gentian.
 Masalah ini ialah masalah untuk gentian mod pelbagai dan mod
tunggal

(b) Bentuk teras kelihatan elips


 Walaupun gentian yang dihasilkan adalah selalunya tetap,
namun begitu, sering terjadi ‘ellipticity’ iaitu penghasilan teras
yang berbentuk elips.
 Apabila gentian dipotong dan disambung kembali kepada
orientasi teras, selalunya teras tetap tidak akan sepadan. Sedikit
sinaran atau cahaya akan hilang
 Sila rujuk Rajah 6.4 (b)
E5122/U6/ 10
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

(a) Kesilapan penumpuan bagi teras (b) Bentuk teras kelihatan elips

(c) Diameter teras yang tidak sama (d) Diameter pelindung (cladding)
yang tidak sama

Rajah 6.4 Jenis-jenis kehilangan dalam kabel gentian

(c) Diameter teras yang tidak sama


 Merujuk kepada Rajah 6.4 (c), kita dapat melihat diameter teras
yang berbeza, ini akan menyebabkan kehilangan sinaran
 Tetapi jika berlaku keadaan di mana, sinaran bergerak dari teras
berdiameter kecil ke teras berdiameter besar maka tiada
kehilangan yang akan berlaku.
 Teras yang berbeza diameter selalu digunakan unutk
menghantar sinaran sahaja. Contohnya, teras gentian 62.5m
disambungkan kepada teras gentian 50m, kerana kebanyakan
peralatan komunikasi data menggunakan gentian MM 62.5
micron.
E5122/U6/ 11
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

(d) Diameter pelindung yang tidak sama


 Rajah 6.4 (d) menunjukan penurapan pelindung (cladding) tidak
seimbang. Ini akan menyebabkan saiz diameter pelindung yang
berbeza di antara satu lapisan dengan lapisan yang lain.
Akibatnya, berlakulah ketidak sejajaran pada teras.

6.2.2 Kehilangan Dalam Splicing

Kehilangan ini disebabkan oleh proses penyambungan di antara dua


gentian. Ianya boleh dibahagikan kepada lima jenis kehilangan iaitu (Rajah
6.5):

a) Ketidaksejajaran longitud (Longitudinal misallignment)


Kehilangan ini juga dikenali sebagai pemisahan hujung permukaan
dan, mempunyai dua kesan kehilangan iaitu:

i. Kehilangan kuasa isyarat yang disebabkan oleh sinaran dari


permukaan yang terkeluar dan tersebar ke luar (bergantung
kepada jumlah penyebaran)
ii. Penyebaran hujung permukaan ini akan menjadikan keadaan
Fabry-Perot interferometer yang bergantung kepada
panjang gelombang dan jarak sebenar untuk hujung
permukaan.

b) Ketidaksejajaran mendatar (Lateral misallignment)


Kehilangan ini adalah disebabkan oleh dua penghujug gentian yang
tidak disambungkan dengan betul atau sejajar semasa proses
splicing dilakukan.

c) Hujung gentian yang tidak dipotong secara lurus (Fiber end not cut
square)
Apabila salah satu hujung gentian tidak dipotong secara lurus, ini
menyebabkan kedua-dua gentian tidak dapat disambung walaupun
berada pada jarak yang paling dekat.

d d) Ketidaksejajaran sudut (angular misallignment)


Apabila kedua-dua penghujung gentian optik tidak disambungkan
secara tepat atau mendatar maka akan wujudlah satu sudut bukaan
di antara kedua-dua gentian optik tersebut. Ini akan menyebabkan
kehilangan sinaran cahaya dari satu gentian ke gentian yang lain.

e) Hujung gentian yang tidak rata (Fibre end irregular or rough)


E5122/U6/ 12
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

Apabila, hujung gentian tidak rata, maka ia akan menyebabkan


kedua-dua hujung gentian tidak dapat didekatkan dan seterusnya,
menyebabkan kehilangan sinaran cahaya.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
E5122/U6/ 13
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

Rajah 6.5 Kehilangan dalam splicing

6.2.3 Kehilangan Disebabkan oleh Penyambung

Penggunaan penyambung bagi satu gentian optik selalunya menyebabkan


lebihan kehilangan yang dikenali sebagai kehilangan sisipan (insertion
loss). Punca utama berlakunya kehilangan ini adalah disebabkan oleh
kesilapan dalam penjajarannnya, permukaan gentian optik yang tidak elok
atau kesilapan dalam memilih alat penyambungan.

6.2.3.1 Kehilangan Disebabkan Oleh Crimping

Punca kehilangan ini adalah disebabkan oleh pencacatan


dalam geometri teras itu sendiri. Renyukkan pada gentian
akan menyebabkan sinaran terlepas dari pelindung
(cladding) . Kewujudan kehilangan ini pada amnya
mempunyai hubungan dengan penggunaan peralatan
‘crimping’ yang tidak sesuai.

Pemegang
Pelindung Penyambung

Pelindung
optik
Bahagian yang tidak rata
Teras disebabkan oleh kesan
himpitan dari penyambung

Rajah 6.6 Kesan penyambungan pada gentian optik


E5122/U6/ 14
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

6.2.3.2 Kehilangan Disebabkan Oleh Jarak

Sinaran dari pemancar gentian akan terpancar dalam bentuk


kon yang mana separuh sudut dari puncak adalah bersamaan
dengan max. Oleh kerana itu penerimaan sinaran yang lebih
baik di penerima akan diperolehi apabila jarak perpisahan di
antara dua gentian, d, adalah kecil. Dengan menganggap
bahawa terdapat penyebaran kuasa yang sekata di dalam
gentian, kehilangan kuasa tersebut boleh ditentukan dengan
membandingkan di antara bahagian penerimaan masukan di
bahagian penerima gentian, bahagian teras dan kawasan
yang menerima cahaya dari pemancar gentian. Kehilangan
di tentukan dalam unit dB berdasarkan formula yang
berikut:-

 jarak = - 10 log 10 1 + 2d tan  max ² [6.1]


D

Di mana D adalah diameter teras fiber dan d pula adalah


jarak. Kehilangan adalah berkadaran dengan jarak sekiranya
jarak adalah kecil (d < D/6).
Bagi keadaan dimana diameter teras gentian optik adalah
1mm dan Numerical Appreture adalah 0.5, keputusan
berikut akan diperolehi :-

Untuk d = 100  dist = - 0.94 dB


Untuk d = 10m  dist = - 0.09 dB

Sinaran yang
max terlepas
Teras optik yang Teras optik yang Sinaran
memancar d D terjodoh
memerima

D + d tan max
2
E5122/U6/ 15
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

Rajah 6.7 Pemisahan secara mendatar


6.2.4 Kehilangan Disebabkan Bahan

Kewujudan bahan asing dipermukaan teras gentian optik akan


menyebabkan kehilangan yang disebabakan oleh penyerapan dan
penyerakan cahaya. Oleh itu adalah perlu untuk memastikan permukaan ini
bersih. Faktor yang menyebabkan rosotan kuasa optik dalam gentian optik
ialah:
a) Serapan Intrinsik
- Serapan yang disebabkan oleh bahan yang digunakan umtuk
membuat gentian seperti silikon oksida (SiO2)
- Penyerapan sebahagian daripada tenaga cahaya oleh molekul-
molekul kaca.

b) Serapan Ekstrinsik
- Serapan yang disebabkan oleh bahan–bahan asing yang tidak
diperlukan semasa membuat bahan gentian optik. Tetapi wujud
dalam gentian optik di mana bahan-bahan ini adalah susah untuk
dikeluarkan

6.2.5 Kehilangan Isyarat

Salah satu perkara yang penting dalam sisitem perhubungan data adalah
mengesan ralat bagi isyarat yang telah dihantar. Dalam gentian optik juga
terdapat ralat atau lebih dikenali sebagai kehilangan. Walaubagaimanapun
gentian optik mempunyai keupayaan yang tinggi bagi penghantaran
maklumat jarak jauh dengan kadar ralat yang kecil.

Contoh 6.1

Diberi kabel gentian optik jenis mod tunggal, di mana kehilangan pada gentian optik
sahaja adalah 1.5dB/km. Manakala, kehilangan pada penyambungan pula bernilai 0.5dB
dan pada peranti penyambung (patch cord) pula mempunyai nilai kehilangan yang normal
sebanyak 0.5 dB. Dapatkan jumlah kehilangan sekirannya panjang gentian optik sepanjang
10km dan menggunakan dua patch cord?
E5122/U6/ 16
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

Penyelesaian

Kehilangan pada gentian : 10 km x 1.5 dB = 15 dB

Kehilangan pada patch cord : 2unit x 0.5 dB = 1 dB

Kehilangan pada splicing : 2 unit splicing x 0.5 dB= 1 dB

Maka jumlah keseluruhan : 15 dB + 1dB + 1 dB = 17 dB

Contoh 6.2

Penyambungan kabel gentian optik pada jarak 15km mempunyai kehilangan sebanyak
0.5dB/km. Setelah diperiksa dengan menggunakan meter kuasa, didapati jumlah keluaran
adalah 20W manakala, kuasa masukan adalah separuh daripada kuasa keluaran. Kirakan
jumlah kuasa yang hilang dalam gentian?

Penyelesaian

Kehilangan kabel : 15km x 0.5 db = 7.5 dB

Kuasa keluaran : Po = 20W


Kuasa masukan : Pi = ½ x Po = 10W

Maka :

dB = 10 log Po/Pi

dB = 10 log 20W/10W

dB = 10 log 2

dB = 3.01 dB
E5122/U6/ 17
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

Jumlah kehilangan = (3.01 + 7.5) dB


= 10.6 dB

Contoh 6.3

Satu gentian optik telah di pasang dengan menggunakan kaedah hujung ke hujung (end to
end). Gentian tersebut mempunyai kehilangan sebanyak 8.1 dB dan dan patch cord
berkehilangan sebanyak 0.5dB maka dapatkan jumlah kehilangan talian tersebut?

Penyelesaian

Dengan kaedah pengiraan “hujung ke hujung”,

Kehilangan = Kehilangan dalam gentian - Kehilangan patch


= 8.1 dB + 0.5 dB
= 8.6 dB

AKTIVITI 6.B Untuk memantapkan pemahaman anda sila


jawap soalan berikut.

Kehilangan dalam gentian optik yang disebabkan oleh faktor talian tersendiri
dikenali sebagai ………………………..

Suatu talian gentian optik dipasang dengan kaedah suapbalik sepanjang 10km
dan diketahui bahawa kehilangan pada patch cord adalah sebanyak 0.5dB
manakala, kehilangan suapbalik bernilai separuh daripada kehilanagn patch
cord. Kirakan nilai kehilangan yang disebabkan oleh peranti perantaraan
dalam sistem tersebut jika gentian tersebut mempunyai kehilangan 1.5
dB/km.

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di


bahagian respon bagi unit ini (mukasurat 19).
E5122/U6/ 18
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

PENILAIAN Penilaian untuk tujuan pemahaman unit ini.


KENDIRI

Berikan dua jenis splicing yang terdapat dalam sistem gentian optik?
Terangkan kaedah mekanikal splicing yang menggunakan tiub kapilari ketat.
Apakah yang di maksudkan dengan kehilangan sisipan?

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di mukasurat 20
unit ini.
E5122/U6/ 19
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

RESPON Sila semak jawapan anda dengan jawapan


6.A dibawah.

untuk menyambung kedua-dua penghujung gentian optik


dapat mengurangkan kadar kehilangan dan memperbaiki kecekapan gentian.
0.1 dB
epoksi resin

RESPON Sila semak jawapan anda dengan jawapan


6.B dibawah.

Instrinsik
Kehilangan kabel = 10km x 1.5dB/km
= 15dB

Kehilangan patch back = 0.5 dB


Kehilangan suapbaliak = 0.5/2 dB

Kehilangan disebabkan oleh peranti perantaraan


= 15dB – 0.5 dB – 0.5 dB /2
= 14.25 dB.
E5122/U6/ 20
SISTEM KOMUNIKASI GENTIAN OPTIK

RESPON
Semak jawapan anda.
KENDIRI

Fusion spicing dan Mechanical splicing


Rujuk Rajah 6.2 (a), ia menunjukan penggunaan tiub kapilari jenis bulat dan
mempunyai saiz diameter dalaman tiub tersebut yang sedikit lebih besar
daripada saiz diameter gentian optik. Ini bertujuan untuk memudahkan
penyuntikkan epoksi jenis lutsinar iaitu epoxy resin, di antara gentian optik
dan tiub kapilari. Epoksi ini akan mengukuhkan pelekatan di antara gentian
tersebut secara mekanikal.
Penggunaan penyambung bagi satu gentian optik yang akan menyebabkan
lebihan kehilanganya