Anda di halaman 1dari 1

Nota Intensif Kertas 2 - Rumusan

Modul Intensif Rumusan - Membuang perkataan/ayat-ayat dalam petikan


(untuk mengurangkan jumlah perkataan)
Rumusan (Soalan 1) Panduan:
Pendahuluan – 2 Markah o Buang ayat yang bermula dengan
Isi Tersurat + Isi Tersirat – 16 Markah perkataan misalnya, seperti dll
Kesimpulan – 2 Markah sehingga akhir ayat.
Bahasa – 10 Markah o Buang ayat huraian yang bermula
Jumlah 30 Markah dengan perkataan yang, supaya, agar,
bagi sehingga akhir ayat.
o Dan perkataan-perkataan lain yang
1. Membina pendahuluan melalui petikan soalan. difikirkan perlu dibuang.
Punca = Faktor-faktor, sebab
Masalah = Kekangan, halangan, kesulitan dan 3. Isi Tersirat (Maksimum 4 markah)
kerumitan. - Mencari jawapan berdasarkan arahan kedua
Kesan = Akibat, implikasi, natijah dalam soalan.
Langkah = Cara-cara, usaha-usaha, pendekatan,
tindakan, strategi, mekanisme 4. Kesimpulannya (2 Markah)
Kepentingan = Faedah, manfaat, kebaikan, - Kesimpulannya kerajaan hendaklah...........
kelebihan. ........supaya..............
Peranan = Tugas, tanggungjawab - Selepas perkataan hendaklah, wajar diikuti oleh
salah satu perkataan berikut:
Contoh : Tulis satu rumusan tentang tanggungjawab ibu o Mengatasi
bapa mendidik anak-anak dan masalah yang dihadapi oleh o Membanteras
ibu bapa. o Menangani
o Memajukan
Pendahuluan : Petikan membincangkan peranan ibu bapa
o Meningkatan
mendidik anak-anak...
o Memelihara/mengawal.memantau
Contoh : Tulis satu rumusan tentang langkah-langkah - Contoh – Kesimpulannya kerajaan hendaklah
meningkatkan bahasa inggeris dan manfaatnya kepada memelihara terumbu karang di Malaysia
pelajar-pelajar. supaya....
(Berdasarkan soalan arahan pertama)
Pendahuluan : Petikan membincangkan cara-cara
meningkatkan penguasaan bahasa inggeris... Contoh soalan rumusan:
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian
buat satu rumusan tentang kepentingan terumbu
2. Mengesan isi tersurat (Maksimum 12 Markah) karang di Malaysia dan kaedah pemuliharaan.
- Lazimnya petikan rumusan – 3 atau 4 perenggan. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi
- Kebiasaannya – isi tersurat berada 120 patah perkataan.
i) Pada akhir perenggan pertama. Pendahuluan = Rumusan membincangkan
ii) Pada perenggan 2 atau 3. kebaikan terumbu karang di Malaysia.
iii) Pada permulaan perenggan akhir.
Isi Tersurat = Kepentingan terumbu karang (1
- Kaedah menyalin perenggan. Berikan tumpuan Isi = 2 markah – maksimum 12 markah)
kepada perenggan kedua @ ketiga. Cara:
o Tulis permulaan ayat isi tersurat” Isi Tersirat = Kaedah pemuliharaan (1 Isi = 2
markah – maksimum 4 markah)
 Kepentingannya ialah
 Caranya ialah
Penutup = Kesimpulannya, kerajaan hendaklah
 Masalahnya ialah
menjaga dan memelihara proses pembiakan terumbu
 Kesannya ialah
karang di Malaysia supaya haiwan tersebut tidak
 Puncanya ialah
mengalami kepupusan.
 Peranannya ialah

- Kemudian salin perenggan petikan kedua@


Peribahasa: Untung sabut timbul, untung batu
ketiga @ keempat
tenggelam bermaksud kalau nasib seseorang itu
baik, dia akan mendapat keuntungan tetapi kalau
tidak dia akan kerugian.

Disediakan oleh Cikgu Md Hasrul (UPSI)

Anda mungkin juga menyukai