Anda di halaman 1dari 2

Bulan Program Minggu Sasaran Personalia kos (RM)

1 Mengemaskini bilik bimbingan Ming. 1 Perkhidmatan GBKSM 500


2 dan kaunseling
Suaikenal muridmenyediakan
Tahun 1 Ming. 1 B&K
Semua murid GBKSM Guru 200
3 Januari borang
Orientasi mata pelajaran murid Ming. 2 Tahun 1murid
Semua Tahun 1
GBKSM/ 100
4 Tahun 4 (sains,
Orientasi KT, Sekolah
Murid Pra PAFA, KH) Ming. 3 Tahun 4murid
Semua KetuaPra-
Guru Panitia 100
5 Penubuhan AJK Unit B&K dan Ming. 3 Pra
AJKSekolah
B&K Sekolah
GBKSM -
6 mesyuarat
Motivasi kali Tahun
murid pertama6. Ming. 4 Semua murid GBKSM/ 1000
7 pengurusan masa dan
Penubuhan Pembimbing Ming. 1 Tahun
Ahli PRS6 Guru
GBKSMTahun (PIBG)
100
8 kemahiran
Rakan
Program belajar
Sebaya (PRS)
Keibu-bapaan Ming. 2 (T4,T5,T6)
Semua murid 6
AJK B&K/ 300 (PIBG)
9 Febuari Pelancaran Program Mentor- Ming. 3 dan ibu murid
Semua bapa Guru
SemuaTahun
Guru 200 (PIBG)
10 mentee/Kaunseling
Pendedahan Berfokus
awal menghadapi Ming. 3 Tahun
Semua6murid 6
GBKSM/ 900
11 UPSR
Kursus Induksi PRS Ming. 4 Tahun
Murid T46 & T5 Guru Tahun
GBKSM/ 200
12 Bengkel Kemahiran Belajar Ming. 1 Semua murid 6
Guru Tahun
GBKSM/ 200
13 Mac Bengkel Kemahiran Belajar Ming. 2 Tahun
Semua5murid 6
Guru Tahun
GBKSM/ 200
14 Kursus Kepimpinan Ming. 3 Tahun 4
Pengawas 5
GuruB&K/
AJK Tahun 200
15 Penerapan Input Psikososial Ming. 1- PSS
Semua danmurid 4
Guru
Semua Guru 200
16 dan Kesejahteraan
Perlantikan PRS Mental 4
Ming. 1 Ketua Darjah
Ahli PRS Pengawas
GBKSM -

17 Teknik Menjawab soalan Ming. 2 Semua murid GBKSM/ 900


18 April UPSR
Program Sekolah Selamat Ming. 3 Tahun
Semua6guru Guru
GBKSM Tahun 200
19 Minggu Sahsiah Tahap 1/2 Ming. 4 Murid Ponteng 6
GBKSM/ 200
20 Penerapan Input Psikososial Ming. 1- Semua murid semua
Semua Guru
Guru -
21 dan Kesejahteraan
Minggu.Sahsiah Mental
Tahap 1 4
Ming. 2 Ponteng/ Tahun
GBKSM/ 4,5,6 200
22 Mei Mesyuarat AJK Unit B&K Bil.2 Ming. 3 murid
Ponteng/ Guru
GBKSM Tahun -
23 Lawatan sambil belajar murid Ming. 4 bermasalah
murid
Murid Tahap 2 1,2,3
AJK B&K 400 B&K
24 Tahun 4 danInput
Penerapan 5 Psikososial Ming. 1- bermasalah
yang
Semuaberminat
murid Semua Guru -
25 dan Kesejahteraan
Laporan Mental
V4 tahun Unit B&K 4
Ming. 1 PPD/JPN Guru Besar -
26 Perkembangan Staff Ming. 2 Semua guru & GBKSM -
27 Jun Input Kerjaya Tahap 2 Ming. 3 staff
Murid Tahun GBKSM 200
28 Kempen Sekolah Selamat Ming. 4 4,5
Semua AJK Sekolah 200
29 Penerapan Input Psikososial Ming. 1- murid
Semua/Guru
murid Selamat
Semua Guru -
30 dan Kesejahteraan
Bengkel KecemerlanganMental 4
Ming. 1 Semua murid GBKSM/ 900
31 Julai UPSR
Kempen Kesihatan Ming. 2 Tahun
Semua6murid Guru Tahun
GBKSM/ AJK 200
32 Kempen Pendidikan Ming.3 Semua murid 6
Kesihatan
GBKSM/ 100
33 Pencegahan
Mesyuarat AJK Dadah
B&K dan
Bil. 3 Ming. 4 Tahap 2
Murid Tahun 6 Guru
GBKSMPPDa -
34 Rokok
Penerapan Input Psikososial Ming 1- Tahun 6 Semua Guru -
35 Ogos dan Kesejahteraan
Perkembangan StafMental 4
Ming. 1 Semua staff Guru Besar
36 Persediaan menghadapi Ming. 2 Semua murid AJK 900
37 UPSR
Kempen Patriotisme Ming. Tahun
Semua6murid,
dan Peperiksaan/
Guru Besar/ 400
38 Penerapan Input Psikososial 2,3,4 1-
Ming. guru
Semua Tahun
dan ibu6
murid Guru Tahun
BTN/NGO
GBKSM -
39 dan Kesejahteraan
Seminar Awal Remaja Mental 4
Ming.1 bapa
Murid Tahun 6 6
GBKSM/ 200
40 MotivasiTahun 5 Ming. 2 Murid Tahun 5 Guru Tahun
GBKSM/ 900
41 September Ceramah kemasukan ke Ming. 3 Murid Tahun 6 6
Guru Tahun
GBKSM/ 100
42 Sekolah Menengah
MesyuaratAJKB&KBil.4 Ming. 4 AJK B&K 5
Guru Tahun
Besar -
43 MotivasiTahun 4 Ming. 4 Murid Tahun 4 6
GBKSM/ 900
44 Penerapan Input Psikososial Ming. 1- Semua murid Guru
SemuaTahun
Guru -
45 dan Kesejahteraan
Lawatan Pembimbing Mental
Rakan 4
Ming. 1 PRS 4
GBKSM 400
46 Oktober Sebaya
Menyediakan laporan B&K Ming. 2 GBKSM Guru Besar -
47 tahun semasa
Laporan Murid berisiko ke Ming. 3 GBKSM Guru Besar -
48 sekolah
November Merancangmenengah
Perkhidmatan B&K Ming. 1- - AJK B&K -
49 tahun berikutnya
Disember Kemaskini Bilikdan Fail Unit 4
Ming. 1- - AJK B&K 100
50 B&K
Mengendalikan Sesi 4
Sepanja Murid dan ibu GBKSM -
51 Januari Bimbingan Individu dan
Khidmat Konsultasi Ibu bapa ng Sesi bapa -
November Kelompok perseko
lahan
52 Lawatan ke rumah -

CATATAN:

1 .KOS - Pengurusan program tertakluk kepada kemampuan sekolah.

2.PENGISIAN PROGRAM - Disesuaikan dengan keperluan sekolah dan cuti persekolahan.