RUJUKAN

LAMAN WEB Jabatan Alam Sekitar,ht t p: / / www. do e. go v. my/ ms Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam,ht t p: / / www. sisa. my Kitar Semula,ht t p: // ms. w ik iped ia. o r g/ wik i/ Kit ar _s e mu la

Buku Teks Abdul Rahim Md Nor,2004,Geografi Alam,Cerdik Publications Tingkatan 3,Shah

Buku Rujukan Piara Singh, 2005 Siri Teks Referens SPM Geografi Tingkatan 4 dan 5 Petaling Jaya, Pearson Malay Sdn. Bhd