Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN

LAMAN WEB

Jabatan Alam Sekitar,ht t p: / / www. do e. go v. my/ ms

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan


Awam,ht t p: / / www. sisa. my

Kitar Semula,ht t p: // ms. w ik iped ia. o r g/ wik i/ Kit ar _s e


mu la

Buku Teks

Abdul Rahim Md Nor,2004,Geografi Tingkatan 3,Shah


Alam,Cerdik Publications

Buku Rujukan

Piara Singh, 2005 Siri Teks Referens SPM Geografi Tingkatan


4 dan 5

Petaling Jaya, Pearson Malay Sdn. Bhd