Anda di halaman 1dari 3

KEPENTINGAN AMALAN BERBUDI BAHASA DALAM

KALANGAN MASYARAKAT

Dalam mengharungi era ledakan sains dan teknologi, budaya


berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat semakin lenyap dalam sanubari
dewasa dan remaja. Berita tentang remaja bertindak liar di luar batas-batas
kehidupan dengan terlibat dalam aktiviti-aktiviti jenayah seperti
gengsterisme, vandalisme dan pornografi sering terpapar di dada akhbar dan
kaca televisyen. Hal ini jelas menunjukkan betapa kroniknya masalah
kelunturan amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat.
Sememangnya, tidak dapat dinafikan bahawa kebejatan amalan mulia ini
adalah disebabkan oleh pengaruh budaya kuning dari negara-negara barat
seperti Amerika Syarikat, Belanda dan United Kingdom yang terkenal dengan
sikap keterbukaan. Malaysia merupakan sebuah negara yang demokratik dan
mengamalkan dasar buka pintu bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi
negara. Justeru, masyarakat kita tidak dapat lari dari pengaruh dunia luar dan
pengaruh budaya kuning dengan mudahnya dapat bersarang di kotak fikiran
masyarakat.

Budaya berbudi bahasa perlulah dijadikan sebagai amalan dalam


kehidupan seharian kita kerana seribu satu manfaat boleh diperolehi. Salah
satu kepentingan amalan ini adalah dapat mewujudkan perpaduan antara
masyarakat berbilang kaum di negara kita. Masyarakat yang berbudi bahasa
akan saling menghormati tidak kira apa jua warna kulit, taraf dan umur
individu tersebut. Apabila wujud sikap saling menghormati, masyarakat akan
dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan gembira walaupun hidup
dengan masyarakat yang berbeza budaya, adat dan kepercayaan. Dalam
pada itu, perselisihan faham antara kaum atau rusuhan kaum seperti
peristiwa 13 Mei 1969 dapat dielakkan. Ulang tahun kemerdekaan negara
yang ke-51 iaitu pada tahun 2008 yang bertemakan Perpaduan Teras
Kejayaan jelas menunjukkan pentingnya perpaduan kaum dalam negara kita
yang terdiri daripada rencaman bangsa. Pepatah ada mengatakan bersatu
teguh, bercerai roboh. Justeru, apabila masyarakat bersatu, negara dapat
berkembang dengan maju dan anasir-anasir luar tidak dapat menggugat
kestabilan negara dengan mudah.

Meninjau dari skop yang lebih luas, amalan berbudi bahasa dapat
melahirkan masyarakat yang lebih bertamadun. Menurut konteks sejarah,
masyarakat yang bertamadun merupakan masyarakat yang memiliki tahap
tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur selain pencapaian lahiriah.
Oleh itu, masyarakat pada masa tersebut dapat membina empayar dan
kerajaan yang kuat dan hebat seperti ketika tamadun Mesopotamia.
Tamadun Mesir Purba, tamadun Indus dan tamadun Hwang He walaupun
pada masa itu teknologi masih belum berkembang dengan sepenuhnya.
Namun begitu, scenario hari ini yang menyaksikan masyarakat yang biadap
dan kasar sikapnya seperti mengeluarkan kata-kata kesat amatlah
memilukan hati bagai duri dalam daging. Hal ini seolah-olah masyarakat kita
masih hidup dalam Zaman Jahiliah yang mana akhlak dan nilai hidup
masyarakat pada masa tersebut adalah sangat rendah. Perkara seumpama
itu tidak sepatutnya wujud dalam masyarakat kkit lagi memandangkan
negara kita telah lima dekad mencapai kemerdekaan. Untuk mendapatkan
kemerdekaan bukanlah suatu perkara yang mudah tetapo untuk
mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan merupakan perkara yang
lebih sukar untuk dilakukan. Justeru, negara amat memerlukan masyarakat
yang berfikiran matang dan bijak untuk mengelakkan penjajahan semula oleh
kuasa-kuasa asing.

Dari kaca mata yang lain, industri pelancongan juga turut meningkat.
Masyarakat yang berbudi bahasa akan mempamerkan nilai-nilai yang positif
seperti memberi layanan yang sopan dan bersikap lemah lembut terhadap
pelancong asing. Hal ini penting agar dapat meninggalkan imej yang positif
terhadap negara kita dalam diri pelancong. Pelancong juga akan mempunyai
percutian yang menyeronokkan kerana beranggapan bahawa kedatangan
mereka adaalah dialu-alukan dan dihargai oleh masyarakat tempatan. Dalam
pada itu, pekerja-pekerja dalam Jabatan Kastam dan Imigresen, pemandu
pelancong dan pemandu pengangkutan awam perlulah memainkan pereanan
yang lebih penting dengan senantiasa melemparkan senyuman dan bertutur
dengan nada yang lembut ketika berurusan dengan pelancong asing. Negara
Jepun sayugia dijadikan teladan kerana masyarakatnya sememangnya kaya
dengan budi bahasa. Contohnya, ucapan irasshaimase yang bermaksud
selamat datang dalam bahasa Jepun pasti akan menusuk ke gegendang
telinga tidak kira apa-apa kedai yang dikunjungi. Amalan berterima kasih
juga merupakan sesuatu yang biasa dalam masyarakat Jepun. Justeru,
budaya murni ini perlulah diserapkan dalam jiwa dan raga setiap individu
terutamanya golongan yang berurusan dengan pelancong asing agar mereka
dapat menikmati percutian yang menyeronokkan di negara kita.

Di samping itu, pemimpin yang berdedikasi juga dapat dilahirkan.


Pemimpin yang baik akan dapat mmentadbir negara dengan lancer kerana
mendapat sokongan padu daripada rakyat. Dalam pada itu, golongan remaja
merupakan asset yang sangat bernilai kepada negara kerana mereka adalah
generasi pelapis yang bakal menerajui tampuk kepimpinan negara. Oleh itu,
budi bahasa perlulah dijadikan panduan kepada kehidupan mereka supaya
mereka dapat menjauhkan diri daripada kancah gejala social serta dapat
membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Pemimpin yang berbudi
bahasa juga dapat meningkatkan imej negara kerana pemimpin dari negara
lain akan kagum dan nmenghormati negara kita. Ironinya, hubungan
diplomatik bagi menjamin kemajuan dan keselamatan nbegara dapat
dijalainkan dengan mudah. Dengan itu, negara kita akan dapat duduk sama
rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Selain itu, negara
kita akan terkenal di persada dunia kerana sifat budi bahasa kita dan ini akan
menjadi kebanggaan masyarakat kita.

Individu yang berbudi bahasa juga akan memperolehi pelbagai


kemaslahatan, antaranya mudah didampingi oleh orang lain,. Hal ini kerana
individu yang berbudi bahasa sentiasa lemah lembut dan bersopan santun
dalam pertuturan dan perlakuan. Mereka juga tidak akan mengeluarkan kata-
kata yang kesat atau kata-kata yang menyakitkan hati. Justeru, mereka tida
akan menyinggung perasaan orang lain. Sebaliknya, mereka akan dihormati
dan disenangi oleh orang lain. Hal ini akan turut menjaga nama baik dan
maruah individu tersebut dan keluargannya kerana sifat-sifatnya yang mulia
itu. Konklusinya, budaya berbudi bahasa perlulah digarapkan oleh ibubapa
dalam diri anak-anak sejak dari kecil lagi bagai melentur buluh biarlah dari
rebungnya. Dengan ini, hasrat negara untuk melahirkan masyarkat yang
berbudi bahasa menjelang tahun 2020 akan dapat direalisasikan.

Kesimpulannya, sifat-sifat luhur dan amalan berbudi bahasa yang


dahulunya menjadi kebanggaan masyarakat timur tetapi kian terhakis ini
wajarlah dipulihkan dan dihidupkan semula. Mantan Perdana Menteri, Datuk
Seri Abdullah Ahmad Badawi pernah menyatakan yang negara kita akkan
mudah dikalahkan jika kita mempunyai infrastruktur kelas pertama tetapi
mentali kelas ketiga. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa pembangunan
nilai dan budaya yang betul amat mustahak untuk negara mencapai cita-
citanya yakni untuk mencapai taraf negara maju yang duduk sama rendah
dan berdiri sama tinggi dengan negar-negara gergasi lain di dunia. Dalam
pada itu, semua pihak haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing dan
mengelakkan sikap bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-
masing. Dalam menanam amalan berbudi bahasa dalam diri setiap individu.
Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni perlulah diimplementasikan dari
semasa ke semasa untuk meningkatkan kesedaran rakyat. Kita
mengharapkan agar menjelang tahun 2020, tabiat buruk seperti
gengsterisme, dan bercakap kesat sudah lupus dari memori setiap rakyat
Malaysia supaya negara akan lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.