Anda di halaman 1dari 8

KUJDES!

MOS DMTO BARKODIN Matematik Sesioni I


Gjimnazi drejtimi i prgjithshm Varianti B
_______________________________________________________________________________________________________________________________
BARKODI

REPUBLIKA E SHQIPRIS
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCS
AGJENCIA QENDRORE E VLERSIMIT T ARRITJEVE T NXNSVE

PROVIMI I MATURS SHTETRORE 2010


SESIONI I
(I DETYRUAR)

VARIANTI B
E mart, 15 qershor 2010 Ora 10.00

Lnda: Matematik
Gjimnazi drejtimi i prgjithshm

Udhzime pr nxnsin
Testi n total ka 25 pyetje.
Trembdhjet pyetjet e para jan me zgjedhje, ku do t rrethoni vetm shkronjn prbri prgjigjes
s sakt.
Pyetjet e tjera kan krkesa q jan me zgjidhje dhe arsyetim. Pran secils pyetje ka hapsir pr
t kryer veprimet e nevojshme.
Koha pr zhvillimin e testit sht 2 or e 30 minuta.
Pikt pr seciln krkes jan dhn prbri saj.

Pr prdorim nga komisioni i vlersimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Krkesa

Pikt
14 15a 15b 16 17 18 19 20 21a 21b 22a 22b 23a
Krkesa

Pikt
23b 24 25
Krkesa

Pikt

Totali i pikve KOMISIONI I VLERSIMIT

1........Antar
2. ......Antar
_____________________________________________________________________________________
AVA 1 15 qershor 2010
Matematik Sesioni I
Gjimnazi drejtimi i prgjithshm Varianti B
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Pr pyetjet 1 - 13 rrethoni vetm shkronjn q i prgjigjet alternativs s sakt.

1. Prerja e bashksive t shkronjave t fjalve AGRON dhe DRIN ka: 1 pik


A) 1 element
B) 2 elemente
C) 3 elemente
D) 4 elemente

2. Prodhimi i rrnjve reale t ekuacionit x 2 3x + 2 = 0 sht: 1 pik


A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

3. Nse x 2 = 5 , ather x 2 4 sht: 1 pik


A) 15
B) 25
C) 35
D) 45

4. Ekuacioni 4 x 2 = 0 sht i njvlershm me: 1 pik

A) x = 2
B) x = 2
C) ( x 2)( x + 2) = 0
D) x + 2 = 2 x

5. Numri (32 )0,5 sht: 1 pik

A) 3
B) 1
1
C)
3
1
D)
9

6. Pika ku drejtza 2 x y = 4 pret boshtin Oy sht: 1 pik

A) ( 4;0 )
B) ( 4;0 )
C) ( 0; 4 )
D) ( 0; 4 )

_____________________________________________________________________________________
AVA 2 15 qershor 2010
Matematik Sesioni I
Gjimnazi drejtimi i prgjithshm Varianti B
_______________________________________________________________________________________________________________________________

G 2 G 2
7. Vektort a = b = jan: 1 pik
4 1
A) t barabart
B) t kundrt
C) bashkvizor
D) pingul

8. Bashksia e vlerave t x-it pr t cilat ka kuptim shprehja 4 2 x sht: 1 pik

A) R
B) ], 2]
C) ]2, +[
D) [ 2, 2]
1
9. Numri 2 log 3 + log( ) sht i barabart me: 1 pik
9
A) 0
B) 1
C) 3
D) 9

10. Me segmentet me gjatsi 2cm, 2cm, 4cm mund t ndrtohet: 1 pik


A) trekndsh knddrejt
B) trekndsh barabrinjs
C) trekndsh dybrinjnjshm
D) asnj trekndsh
11. N nj progresion aritmetik me kufiz t par 2 dhe kufiz t dyt 7, kufiza e gjasht sht:
1 pik
A) 23
B) 25
C) 27
D) 29

12. Koeficienti kndor i tangjentes ndaj grafikut t funksionit y = x 2 x n pikn x = 2 sht:


1 pik
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
13. N cilin nga funksionet e mposhtme sht i barabart funksioni y = x ? 1 pik
x2
A) y=
x
( x)
2
B) y=

C) y = 3 x3
D) y= x

_____________________________________________________________________________________
AVA 3 15 qershor 2010
Matematik Sesioni I
Gjimnazi drejtimi i prgjithshm Varianti B
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Pyetjet 14 25 jan me zgjidhje dhe arsyetim.

2x 1 3

14. Zgjidhni sistemin e inekuacioneve 7 x 2 pik
5 > 1

15. sht dhn funksioni y = 4 x x 2

a) Studioni monotonin dhe gjeni pikat ku funksioni ka ekstremum. 2 pik

b) Gjeni siprfaqen e figurs q kufizohet nga grafiku dhe boshti Ox . 3 pik

_____________________________________________________________________________________
AVA 4 15 qershor 2010
Matematik Sesioni I
Gjimnazi drejtimi i prgjithshm Varianti B
_______________________________________________________________________________________________________________________________

1
16. Gjeni bashksin e prcaktimit t funksionit y = x . 3 pik
x

17. Gjeni vlern e shprehjes 5 18 3 50 2 pik

18. Pes numra t plot ift t njpasnjshm e kan mesataren aritmetike 8. 2 pik
Gjeni numrin m t vogl.

19. Hidhen dy zare kubik. Gjeni probabilitetin e ngjarjes q shuma e pikve t rna t jet
shumfish i pess. 2 pik

_____________________________________________________________________________________
AVA 5 15 qershor 2010
Matematik Sesioni I
Gjimnazi drejtimi i prgjithshm Varianti B
_______________________________________________________________________________________________________________________________

20. Jepen pikat A( 5;0 ) B(5;0) dhe C(3;4). 3 pik


Tregoni se trekndshi ABC sht kndrejt n C.

21. sht dhn rrethi x 2 + y 2 4 x + 6 y = 3 .

a) Gjeni qendrn dhe rrezen. 2 pik

b) Shkruani ekuacionin e rrethit simetrik t tij ndaj origjins. 2 pik

22.

a) Gjeni sin 2xdx . 2 pik
0

_____________________________________________________________________________________
AVA 6 15 qershor 2010
Matematik Sesioni I
Gjimnazi drejtimi i prgjithshm Varianti B
_______________________________________________________________________________________________________________________________

x x
b) Gjeni vlern m t madhe t funksionit y = sin cos . 2 pik
2 2

23. sht dhn funksioni y = 5 x 2 .

a) Gjeni abshisat e pikave t prerjes s grafikut t funksionit me drejtzn y = 2. 2 pik

b) Gjeni vlern m t madhe t funksionit. 2 pik

_____________________________________________________________________________________
AVA 7 15 qershor 2010
Matematik Sesioni I
Gjimnazi drejtimi i prgjithshm Varianti B
_______________________________________________________________________________________________________________________________

24. Skiconi grafikun e funksionit y = ( x ) 4 2 pik

25. Brinjt ansore t piramids katrkndore formojn knde t barabarta me 60o me planin e
bazs. Baza sht katror me siprfaqe 100 cm2. Gjeni vllimin e piramids.
4 pik

_____________________________________________________________________________________
AVA 8 15 qershor 2010