Anda di halaman 1dari 9

HASIL KAJIAN

Pengenalan perayaan Hari Deepavali

Hari Deepavali (bahasa Hindi: दिपावली, bahasa Tamil: தீபாவளி) juga dikenali
sebagai Diwali dan Divali (bahasa Hindi: दीवाली) merupakan perayaan yang
disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia dan
merupakan hari cuti di Malaysia. Perkataan Deepavali merupakan gabungan
perkataan "Dipa" yang beerti cahaya dan perkataan "Gavali" yang beerti barisan.
Perayaan Deepavali ini disambut pada hari ke 14 bulan Aipasi dalam kalendar
Tamil (antara bulan Oktober dan November) dan juga dikenali sebagai pesta
cahaya.

Menurut lagenda, Raja Naragasura yang kejam dan selalu memeras rakyatnya,
telah dikalahkan dan dibunuh oleh Maha Krishnan. Sebelum mati, Raja Naragasura
meminta semua manusia agar mereka merayai hari kemenangan itu sebagai
peringatan kepada yang mereka yang baik tentang godaan hantu dan syaitan,
peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi daripada
membuat kejahatan sesama manusia.

Pelita yang dipasang dalam barisan dapat dilihat dinyalakan di rumah penganut
Hindu bagi melambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan yang dirayakan
sebagai perayaan Deepavali.

Kepentingan dalam agama Hindu

Perayaan ini menandakan kemenangan kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan,


serta penanggalan kegelapan rohani. Secara simbolik, Deepavali menandakan
kembalinya semangat muhibah dan kepercayaan setelah lama menyepi, seperti
yang diceritakan dalam Ramayana.

Perkataan Sanskrit "Deepavali" bermaksud satu pameran pelita-pelita yang


menandakan kemenangan cahaya ke atas kegelapan. Oleh sebab pengetahuan
bahasa Sanskrit merosot, nama perayaan ini sering diubah menjadi Divali,
terutamanya di India utara.

Pada hari Deepavali, ramai yang memakai pakaian baru, berkongsi gula-gula dan
makanan ringan. Beberapa komuniti niaga India utara memulakan tahun kewangan
pada hari Divali, maka buku akaun baru akan dibuka pada hari ini.
Cerita berkaitan Deepavali

Orang Hindu memperingati beberapa peristiwa mitos penting yang berkaitan


dengan Deepavali:

 Kembalinya Lord Rama ke Ayodhya: Deepavali juga meraikan


kembalinya Rama, Raja Ayodhya, bersama ratunya Sita dan adindanya
Lakshmana ke Ayodhya setelah 14 tahun hidup dalam buangan, disusuli satu
perang yang menyaksikan Rama membunuh raja syaitan Ravana. Adalah
dipercayai bahawa rakyat Ayodhya menyala pelita sepanjang jalan untuk
menerangi laluan mereka dalam kegelapan. Oleh sebab Rama pergi dari
India Selatan ke kerajaannya di India Utara, maka baginda merentasi
bahagian selatan terlebih dahulu. Inilah sebabnya perayaan ini disambut
sehari lebih awal di India Selatan. Di India Utara, perayaan ini disambut
pada hari terakhir kalendar Vikram. Hari berikutnya menandakan tahun baru
India Utara yang bergelar Annakut.
 Pembunuhan Narakasura: Disambut sebagai Naraka Chaturdasi, dua hari
sebelum hari Deepavali, hari ini memperingati pembunuhan Narakasura
(Naragasuri dalam bahasa Tamil), seekor syaitan durjana yang mencetus
huru-hara, oleh Satyabhama, isteri Raja Krishna (Maha Krishnan). ini
berlaku di Dwapar Yuga ketika detik ini dalam avatar (jelmaan) Raja
Krishna ini. Sebelum kematian Narakasura, dia meminta rahmat dari ibunya,
Satyabhama (dipercayai sebagai satu avatar Bhudevi - ibu Narakasura),
bahawa semua orang patut menyambut kematiannya dengan chaaya
berwarna-warni.
 Kezahidan Shakti: Menurut Skanda Purana, dewi Shakti mematuhi 21 hari
kezahidan bermula daripada ashtami shukla paksha (hari kelapan tempoh
pencerahan bulan) untuk memperoleh separuh jasad Raja Shiva. Vrata
(kezahidan) ini dikenali sebagai kedhara vrata. Deepavali ialah hari
pelengkapan kezahidan ini. Inilah harinya Raja Shiva menerima Shakti ke
dalam separuh kiri jasadnya lalu menjelma sebagai Ardhanarishvara.
Penganut-penganut yang kuat pegangan agamanya mematuhi vrata 21 hari
ini dengan melakukan kalasha dengan 21 benang dalamnya dan 21 jenis
persembahan selama 35 hari. Hari terakhirnya disambut sebagai kedhara
gauri vrata.
 Krishna menewaskan Indra: Govardhan Puja disambut sehari selepas
Deepavali. Inilah harinya Raja Krishna menewaskan Indra, dewa petir dan
hujan. Alkisah, Krishna memantau persediaan besar-besaran untuk
persembahan tahunan kepada Dewa Indra dan menyoal ayahandanya Nanda
mengenai ini. Krishna berbincang dengan para penduduk kampung
mengenai apa sebenarnya 'dharma' mereka. Mereka adalah golongan petani,
maka mereka patut menjalankan tugas mereka dan menumpu perhatian
kepada pertanian dan perlindungan lembu-lembu mereka. Krishna terus
mengatakan bahawa semua insan sepatutnya hanya mengerjakan 'karma'
diri, dengan sebaik mana yang boleh dan bukannya berdoa untuk fenomena
alam. Para penduduk kampung mempercayai Krishna, maka tidak
meneruskan puja (prayer) istimewa itu. Maka itu, Indra murka lalu
membanjiri kampung. Krishna kemudiannya mengangkat Gunung
Govardhan dan mengangkatnya sebagai perlindungan kepada rakyatnya dan
lembu-lembu mereka dari hujan. Indra akhirnya mengaku kalah dan
memperakui keagungna Krishna. Aspek riwayat Krishna ini sungguhpun
tidak diketahui ramai, namun sebenarnya menyediakan asas kepada falsafah
'karma' yang diterangkan secara terperinci dalam Bhagavad Gita.
 Kembalinya Bali ke neraka:Dalam Bhavishyottara dan Brahma Vaivarta
Purana, Deepavali dikaitkan dengan Raja Daitya, Bali, yang dibenarkan
kembali ke bumi setahun sekali. Bagaimanapun, di Kerala inilah sebab
'Onam' disambut. Perayaan 'Onam' jatuh sekitar Ogos-September

Kepentingan esoterik

Bunga merupakan hiasan yang tidak dapat dipisahkan dari Divali seperti juga
hiasan yang lain.

Walaupun Deepavali dikenali ramai sebagai "perayaan cahaya", namun erti


esoteriknya yang terpenting ialah "kesedaran akan cahaya dalaman".

Yang penting dalam falsafah Hindu ialah penegasan bahawa terdapat sesuatu yang
menjangkaui jasad dan minda jasmani yang tulen, abadi dan tak terhingga, iaitu
Atman. Seperti mana kita menyambut kelahiran jasmani kita, Deepavali ialah
sambutan Cahaya Dalaman, khususnya kesedaran akan cahaya ini yang mengatasi
segala kegelapan (menanggalkan segala halangan dan melenyapkan segala
kejahilan), menyedarkan individu akan sifat sejati dirinya, bukan dalam bentuk
jasmani, sebaliknya dalm kenyataan yang abadi, tidak terhingga dan unggul.
Dengan realisasi Atman, datangnya belas kasihan, kasih sayang sejagat, dad
kesedaran seseorang akan segalanya (peningkatan pengetahuan), lalu membawa
kepada Ananda (Kebahagiaan atau Keamanan Kedalaman).

Deepavali meraikannya melalui mercun, pelita, bunga, perkongsian gula-gula, dan


sembahyang. Walaupun cerita di sebalik Deepavali berbeza dari tempat ke
setempat, namun intipatinya tetap sama - untuk bergembira dalam Cahaya
Dalaman (Atman) atau the realiti yang mendasari segalanya (Brahman).

Sambutan Deepavali di Malaysia

Di Malaysia, hari Deepavali disambut pada bulan ketujuh kalendar suria Hindu dan
dijadikan cuti umum persekutuan di seluruh Malaysia. Pada pagi Deepavali,
penganut Hindu akan menjalani mandi minyak yang melambangkan penyucian
badan dan semangat. Selepas upucara penyucian yang melambangkan permulaan
yang baru, penganut Hindu akan mengunjungi kuil dimana patung dewa Hindu
akan dikalungkan dengan kalungan bunga.

Pada pintu masuk rumah penganut Hindu hiasan "kolam", hiasan bungaan halus
yang dilakarkan di atas tanah yang biasanya diperbuat daripaja bijiran pelbagai
warna akan diletakkan. Hiasan "kolam" ini merupakan lambang penyembahan
dewa Lakshmi, Dewi Kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah
mereka yang mempunyai hiasan "kolam" di pintu masuk rumah mereka.

"Kolam" merupakan upacara keagamaan bagi penganut Hindu dan orang


Islam adalah dilarang mengikutnyaRujukan

1. ↑ Dhanvantri Jayanti
PENGHARGAAN
Seinfiniti perhargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada En.
Balasingam selaku guru sejarah saya yang terlalu banyak membantu, membimbing
dan juga sebagai pemudahcara saya sepanjang proses menyiapkan kerja kursus
sejarah ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana
mungkin saya akan dapat menghasilkan satu kerja kursus yang baik.

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu sayaPn. Chandra
Kanda dan bapa saya En Jayaraman yang telah banyak membantu dan sentiasa
memberi dorongan, galakan dan bantuan kewangan sepanjang saya menjalankan
tugas ini .

Tidak lupa juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan

yang banyak memberi sokongan dan dorongan disamping idea-idea yang bernas

pada masa saya ketandusan idea seperti Anthony Adams,Harshween,Arvind dan

juga mana-mana nama lagi yang mungkin terlibat. Terima kasih sekalung budi.

OBJEKTIF KAJIAN

Tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui dengan lebih lajut tentang perayaan

Kaum India di Malaysia serta cara mereka merayakan.Terdapat beberapa objektif

dalam menyempurnakan kajian ini.


Pertamanya saya ingin ,mengenal pasti jenis -jenis perayaan yang diraikan oleh
masyarakat Malaysia yang berbilang kaum .sebagai contoh ,masyarakat India
bukan sahaja merayakan Hari Deepavali malah merka juga merayakan perayaaan
Thaipusam. Selain itu , saya juga ingin mengetahui ciri-ciri dan keunikan setiap
perayaan .hal ini ,kerana lain agama lain pula cara mereka menyambut perayaan.
Di samping itu ,saya juga ingin memupuk semangat perpaduan dalam diri saya
dan dapat melahirkan semangat 1 Malaysia yang dilaungkan oleh perdana menteri
kita ,Datuk Seri Najib Tun Razak
Akhir sekali,saya dapat menerapkan nilai pratiotisme terhadap diri saya dan
generasi muda dan lebih penting kita dapat menjalinkan hubungan yang lebih erat
dan akrab antara kaum .
KAEDAH KAJIAN
Saya telah menggunakan beberapa kaedah dalam kajian perayaan tradisi kaum
India di
Malaysia.
Antara beberapa kaedah yang saya menggunakan antaranya ialah
a.Kaedah rujukan
saya menggunakan kaedah ini dengan merujuk buku buku ilmiah ,surat
khabar,majalah
b. Kaedah menemuramah

saya telah menemu ramah Encik Karthik yang

beralamat di Jalan Bungor 6,Bandar Botanic . Kaedah ini dilakukan untuk

memperoleh

maklumat berkaitan latar belakang sejarah Hari Deepavali dengan lebih terperinci .
c. Pemerhatian
Kaedah ini dilakukan sekitar rumah jiran saya yang berbangsa India. Kaedah ini
dipilih
bertujuan melihat keadaan dan suasana sambutan Hari Deepavali.
d. Penyelidikan perpustakaan

Saya telah menjalankan penyelidikan di perpustakaan sekolah, melawat laman web

yang berkaitan Hari Deepavali dan merujuk majalah yang berkaitan. Semua

maklumat ini saya analisis agar ia bersesuaian dengan kajian yang dijalankan
KEKELUARGAAN

Orang yang tinggal di tempat lain tidak kira orang dewasa atau kanak-kanak

dengan sedaya upaya berkumpul dengan keluarganya pada hari perayaan itu.

Sambutan Hari Deepavali merapatkan lagi hubungan silaturrahim yang sedia ada.
PERPADUAN

melalui kepelbagaian perayaan di Malaysia, ramai orang yang akan pergi kunjung

mengunjung tanpa mengira bangsa dan agama. Melalui aktiviti seperti ini kita

boleh memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat seperti mana saranan

perdana menteri kita untuk bersama-sama menyokong gagasan 1 Malaysia.


PELANCONGAN

kepelbagaian perayaan ini telah menambah keunikkan seni budaya di Malaysia

yang mana boleh menarik minat pelancong untuk mengunjungi kegiatan perayaan

di Malaysia. Semakin banyak pelancong yang akan mengunjungi tanah air kita ini

akan menambah pendapatan negara yang digunakan untuk membangunkan negara

kita ini.
PELUANG PERNIAGAAN

kepada para peniaga untuk menjual alat-alat yang diperlukan untuk persiapan

sambutan Hari Deepavali seperti mercun, tanglung, sampul merah ataupun angpau

termasuklah juga bahan-bahan makanan yang digunakan ketika perayaan ini.


PEDIDIKAN/PENGETAHUAN

perayaan juga boleh dijadikan sebagai pendidikan dan pengetahuan am untuk

individu itu sendiri. Pendidikan amat penting dan juga di ambil berat oleh kerajaan

mengenainya. Oleh itu pengetahuan mengenai sesuatu perayaan kaum lain penting

untuk seseorang itu sendiri.


RUMUSAN

Saya amat bersyukur kerana telah menyelesaikan Kerja Kursus Sejarah dalam

tempoh masa yang ditetapkan.Ketika menjalankan kerja kursus ini,banyak

pengetahuan, pengajaran dan nilai yang telah saya pelajari.


Selepas menjalankan Kerja Kursus Sejarah Hari Deepavali, saya rasa amat
bersyukur
sebagai seorang warganegara Malaysia kerana pelbagai perayaan tradisi kaum
terdapat

di negara yang tercinta ini. Selain itu, saya juga telah mempelajari tentang

keistimewaan dan keunikan perayaan tradisi ini yang dapat menarik minat ramai

pelancong asing. Selepas melakukan kerja kursus ini, saya juga dapat menguasai

kemahiran membuat penyeledikan dengan tatacara yang betul serta dapat

meningkatkan kemahiran berkomunikasi.


Disamping itu,saya juga dapat menghayati nilai kesabaran,ketabahan,kejujuran,

memupuk semangat patriotisme dan kerjasama antara rakan - rakan semasa

menjalankan dan menyelesaikan kerja kursus ini dengan sempurna. Nilai kerjasama

telah membuatkan saya bersama rakan-rakan berganding bahu untuk mencari

maklumat tentang kerja kursus ini.


FOLIO SEJARAH TINGKATAN 3 PMR
2010

PERAYAAN TRADISI KAUM DI


MALAYSIA

NAMA:TARVIND A/L JAYARAMAN