Anda di halaman 1dari 6

MASALAH TINGKAH LAKU MURID PRASEKOLAH

Oleh Hj Zulkiply bin Hj Yaakob IPG Kampus THO


En Muhammad bin Sulaiman IPG Kampus RM

TINGKAH LAKU NEGATIF:


a) Tingkah laku hiperaktif – keadaan murid yang tidak boleh duduk
diam, bergerak ke sana ke
mari tanpa tujuan, dan sukar dikawal.

b) Tingkah laku bimbang – murid yang berkeadaan tidak tenteram


atau kurang senang atau
takut disebabkan kepercayaan bahaawa sesuatu yang tidak
diingini akan berlaku

c) Tingkah laku bergantung – murid yang bergantung secara


berlebihan kepada orang lain
seperti ibu / bapa, guru, rakan sebaya daan tidak dapat berdikari
atau membuat keputusan
sendiri.

d) Tingkah laku pengunduran diri – keadaan murid yang menarik


diri daripada sesuatu situasi
atau aktiviti kerana rasa rendah diri ,rasa tidak selamat ,rasa
terancam, kurang kemahiran, atau
malu.

e) Tingkah laku permusuhan nyata – murid yang menampilkan


pelakuan fizikal atau lisan yang
bertujuan untuk menyakiti atau melukai hati seseorang.

f) Tingkah laku murung – keadaan murid yang amat sedih , diam


tak mahu bercakap dan pasif
sebab masalah keluarga atau kurang penerimaan atau gagal
memperoleh sesuatu

g) Tingkah laku pengasingan diri – keadaan murid yang rasa


rendah diri , tidak mahu bergaul,
suka menyendiri kerana kurang mahir berkomunikasi/interpersonal

h) Tingkah laku merosakkan – keadaan murid yang menunjukkan


tingkah laku agresif untuk
melihat orang lain mengalami kesusahan atau menderita ataau
merasa seronok orang lain
mendapat malang seperti merosakan sesuatu alatan atau benda ,
mematahkan, menconteng

1
dan lain-lain.

i ) Tingkah laku mengganggu – pelakuan yang melampau yang


mengganggu ketenteraman
orang lain atau pengajaran seperti membuat bising, pergerakan
yang tak perlu, mengganggu
rakan, menolak-nolak, bertumbuk dan lain-lain.

MODEL-MODEL PENGURUSAN TINGKAH LAKU

a) Model disiplin asertif ( Assertive Discipline Model)


b) Model Glaser
c) Model Ginott
d) Model Driekurs

a) Model disiplin tegas ( Assertive Discipline Model)

- diperkenalkan oleh Lee Canter (1976)


- sistem yang peraturan bilik darjah yang dibentuk oleh guru dan
diamalkan dalam bilik darjah.
- Perkara-perkara yang melanggar peraturan bilik darjah juga
nyatakan
- Jika murid melanggar peraturan namanya akan dicatat sama ada
di papan kapur, di klip board atau buku catatan. Murid yang
namanya dicatat lebih daripada sekali akan di hantar ke bilik
Guru Besar atau atau ibu/bapanya dipanggil berjumpa guru.
- Canter percaya sistem disiplin tegas membolehkan guru
menguruskan bilik darjah dengan lebih berkesan.
- Canter mendasari sistem disiplin tegasnya dengan tanggapan
bahawa murid hendak mengganggu guru dan mengelak belajar
atau supaya guru tidak mengajar.
- Guru yang percaya murid mempunyai keinginan berbeza untuk
belajar menyatakan tanggapan itu tidak wajar. Satu masalah lagi
dengan disiplin tegas ialah menganggap murid boleh melakukan
sesuatu mengikut disiplin.
- Guru yang berpengalaman menganggap murid boleh belajar
bahawa sesetengah tingkah laku boleh diterima di sekolah dan
sebahagiannya tidak.
- Guru yang percaya bahawa murid mempunyai keinginan kuat
untuk belajar beranggapan bahawa tanggapan ini tidak wajar.

2
Mereka tahu bahawa belajar biasanya mengambil masa, perlu
bimbingan, dan ulangan pengalaman.
- Sistem disiplin tegas beranggapan apabila murid diberi tahu
peraturan dan menghukum mereka yang melanggarnya akan
mengelakkan pelakuan yang tidak diingini. Pendekatan ini akan
mengawal tingkah laku murid pada waktu itu, tetapi murid tidak
tahu mengapa sesuatu pelakuan itu tidak diterima ataupun
adakah mereka belajar untuk menyesuaikan diri pada situasi
yang lain.
- Sistem pengurusan tingkah laku yang menguatkuasakan
peraturan oleh golongan dewasa yang berautoriti tidak akan
membantu murid belajar bertanggungjawab.
- Walau bagaimanapun sistem ini mengajar murid untuk
mematuhi peraturan yang diamalkan melalui kuasa yang tegas.
Ada masanya orang dewasa perlu tegas dan
dan menuntut kepatuhan semerta. Misalnya, untuk mengelakkan
kecederaan atau semasa kecemasan seperti kebakaran. Orang
dewasa perlu mengawal disiplin sehingga murid memahami
rasionalnya mereka perlu mengawal tingkah laku dalam keadaan
demikian.
- Walau bagaimanapun , mengawal tingkah laku murid dengan
kuasa dan menuntut kepatuhan semerta tidak semestinya
sebagai cara pengurusan tingkah laku.
- Pada pandangan Gartrell (1987a) menegaskan disiplin tegas
akan merosakkan konsep kendiri murid dan menjadikan guru
‘pengurus teknikal’. Malahan ia menyebabkan murid tidak dapat
memastikan tingkah laku yang sesuai dan tidak membina rasa
tanggungjawab dalam diri mereka.
- Model disiplin tegas gagal memastikan sebab berlakunya tingkah
laku mengganggu. Sistem ini diaplikasikan tanpa mengambilkira
kurikulum, susun atur bilik darjah atau jadual waktu. Sistem
disiplin perlu mengambil kira semua faktor dan individu yang
terlibat dalam situasi pengajaran.
- Jones dan Jones(1990) melaporkan sesetengah sekolah yang
mengamalkan program disiplin tegas selama ini telah tidak lagi
mengamalkannya sebab:
- ramai guru kecewa kerana murid bermasalah kurang berkait
dengan prosedur itu
- murid yang tidak memerlukan kaedah disiplin tegas merasa aib
atau bimbang
- guru yang sering melaungkan “duduk!”, “diam!” “keluar!”
semasa di bilik darjah adalah
gagal memenuhi keperluan asas dan akademik murid
- guru lebih banyak menggunakan disiplin tegas untuk
mengelakkan tingkah laku
mengganggu daripada menilai kaedah pengajarannya

3
b) Model Glasser

- berdasarkan penyediaan banyak pilihan yang baik untuk murid


dan menguruskan gangguan yang berlaku secara tenang dan
logik.
- Glasser percaya pilihan yang baik menghasilkan tingkah laku
yang baik dan pilihan yang tidak baik menyebabkan tingkah laku
tidak baik.
- Tingkah laku individu menggambarkan keinginannya memenuhi
keperluannya . Jika Sekolah mempunyai disiplin yang baik ia
akan menjadi tempat di mana kurang terdapat murid atau guru
yang kecewa dalam nenenuhi keperluan masing-masing.
- Antara keperluan yang dikenal pasti ialah keperluan dimiliki,
keperluan kebebasan dan keperluan untuk berjenaka atau
gembira.
- Sekolah yang muridnya tidak mempunyai perasaan memiliki
( sense of belonging) atau tiada peluang membuat pilihan
merupakan sekolah yang sering mengalami masalah disiplin.
- Glasser mencadangkan guru menstruktur pengalaman
pembalejaran murid supaya mereka mempunyai motivasi yang
tinggi bekerja dalam kumpulan dan murid yang pandai
membantu murid yang lemah. Ini memberi peluang kepada
murid yangpandai memenuhi keperluan memimpin/kuasa dan
yang lemah untuk menyumbang kepada kumpulannya.
- Dalam model glasser, mesyuarat kelas antara murid akan
membincangkan peraturan dan tingkah laku dalam bilik darjah.
- Walau bagaimanapun, model Glasser sering digunakan untuk
murid menengah, tetapi
model ini berfokus kepada penyelesaian masalah, pilihan yang
disediakan guru dan cara guru membantu murid bermasalah
dengan cara yang bersesuaian.

-
c) Model Ginott

- berdasarkan pengelolaan iklim bilik darjah yang kondusif untuk


disiplin yang baik melalui komunikasi berkesan antara guru dan
murid.
- Beliau percaya , disiplin adalah proses berterusan yang perlu
dicapai sepanjang masa.
- Prinsip model ini ialah sebagai mesej membaiki kepada murid
dalam menangani masalah.

4
- Ginott menggunakan istilah komunikasi kongruen (setimpal)
untuk menerangkan tindak balas yang harmoni dengan
perasaan murid tentang sesuatu situasi atau diri mereka.
- Ginott menggalakkan kerjasama bukan memaksanya.
- Guru yang menggunakan cadangan Ginott tidak melabel murid
dan berkomunikasi berdasarkan kerelaan mereka untuk
membantu murid menyelesaikan masalah.
- Laporan Charles dan Barr (1989), guru yang gunakan pandangan
Ginott merasa perlu pengurusan yang berstruktur dalam situasi
pengajaran.
- Ginott menegaskan tentang kebolehan komunikasi berkesan
dengan murid amat perlu kepada guru prasekolah.
- Beliau juga menegaskan perlunya guru meningkatkan keyakinan
murid dan tingkah laku guru sebagai contoh/model.

d) Model Driekurs

- Dreikurs mendifinisikan disiplin sebagai mengajar murid


peraturan yang membataskan mereka.
- Beliau percaya semua murid ingin rasa dimiliki , dan tingkah laku
mereka menggambarkan usaha untuk dimiliki, Masalah salah
laku berpunca daripada matlamat yang tidak jelas atau silap
,seperti untuk mendapat perhatian atau kuasa, dendam dan
mendedahkan kelemahan orang lain.
- Dreikurs mencadangkan kaedah mendisiplin yang baik ialah
menggalakkan tingkah laku positif.
- Untuk mengatasi masalah tingkah laku, Dreikurs mencadangkan
guru menjelaskan kepada murid secara logik tindakan mereka
ambil terhadap mereka.
- Penjelasan secara logic tehadap dendaan adalah berbeza
dengan hukuman. Hukuman (punishment) ialah aksi yang
diambil oleh guru kepada masalah tingkah laku dan untuk
menunjukkan siapa berkuasa. Hukuman menyebabkan ingin
melawan . Penjelasan ini mengajar mrid memahami bahawa
setiap tingkah laku ada implikasinya. Tingkah laku yang baik
mendapat ganjaran yang baik dan menggembirakan, begitulah
sebaliknya.
- Charles dan Barr (1989) berpendapat kaedah Dreikurs memberi
peluang kepada murid membina tingkah laku secara asli kerana
murid mengamalkan tingkah laku yang baik kerana murid
beranggapan mereka wajar berbuat demikian.

CIRI-CIRI INTELEKTUAL PENYAYANG GURU PRASEKOLAH

5
a) Menyedari kepelbagaian murid : murid berbeza JERIS dan
budaya. Cara menangani dan melayani murid akan berbeza.
b) Penghayatan kurikulum: guru perlu mahir dalam subjek dari segi
ilmu dan cara menyampaikannya supaya pengajaran lebih
berkesan.
c) Kemahiran pedagogi: menggunakan pelbagai strategi , teknik
pemudahcaraan dan BBM untuk pembelajaran murid
d) Amalan budaya penyayang : Budaya guru penyayang
dipraktikkan semasa mengajar dan melayani murid di dalam dan
di luar kelas.
e) Kemahiran isi kandungan: Guru mahir merancang isi dan
komponen pembelajaran serta dapat menyampaikannya dengan
berkesan
f) Kemahiran menilai : memahami dan mengamalkan teknik-teknik
penilaian yang sesuai untuk mengesan perkembangan dan
kemajuan murid.
g) Membantu pembelajaran: Guru membantu pembelajaran murid
dengan melibatkan pelbagai deria , menggalakkan berfikir,
membuat penerokaan dan membuat perkaitan. Mempelajari
pelbagai konsep secara bersepadu dan menyeronokkan.
h) Mengamalkan sisat-sifat guru yang wajib mengikut Islam:
seperti zuhud, bersih, ikhlas, halim, berilmu dan lain-lain.
i) Mengamalkan sifat-sifat yang disukai oleh murid: emosi stabil
dan sabar, ceria, suara dan tingkah laku beradab, bersimpati dan
berempati, tegas dan lain-lain lagi.
j) Guru yang reflektif: sentiasa muhasabah diri untuk menilai
kekurangan dan membuat pembolehbaikan atau
memperbaikinya.