Anda di halaman 1dari 6

  

  

Berdiri di atas batu-batu Bukit Safa menghadap ke Ka’bah • Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak)

Niat Sa’I Umrah

• Selepas tiang hijau ke Marwah

Melambai Ka’bah (di Safa)


Angkat kedua-dua tangan dengan lurus hingga ke paras telinga:

Doa Sa’i pertama (Safake Marwah)

• Safa ke tiang-tiang hijau

• Ketika menaiki Bukit Marwah

  

Melambai Ka’bah (di Marwah)


Angkat kedua-dua tangan dengan lurus hingga ke paras telinga:

Doa Sa’i kedua (Marwah ke Safa)


• Marwah ke tiang-tiang hijau • Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak)

• Ketika menaiki Bukit Safa


  


Melambai Ka’bah (di Safa) • Selepas tiang hijau ke Marwah


Angkat kedua-dua tangan dengan lurus hingga ke paras telinga:

Doa Sa’i ketiga (Safake Marwah)

• Safa ke tiang-tiang hijau

• Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak)

• Ketika menaiki Bukit Marwah

   


Melambai Ka’bah (di Marwah)
Angkat kedua-dua tangan dengan lurus hingga ke paras telinga:

Doa Sa’i keempat (Marwah ke Safa)


• Marwah ke tiang-tiang hijau • Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak)

• Ketika menaiki Bukit Safa


   
  
Melambai Ka’bah (di Safa)
Angkat kedua-dua tangan dengan lurus hingga ke paras telinga: • Selepas tiang hijau ke Marwah

Doa Sa’i kelima (Safake Marwah)

• Safa ke tiang-tiang hijau

• Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak)

• Ketika menaiki Bukit Marwah

Melambai Ka’bah (di Marwah) Sa’i keenam (sambunagan)


Angkat kedua-dua tangan dengan lurus hingga ke paras telinga: • Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak)

Doa Sa’i keenam (Marwah ke Safa)


• Marwah ke tiang-tiang hijau • Ketika menaiki Bukit Safa
Melambai Ka’bah (di Safa) Sa’i ketujuh (sambunagan)
Angkat kedua-dua tangan dengan lurus hingga ke paras telinga: • Selepas tiang hijau ke Marwah

Doa Sa’i ketujuh (Safake Marwah)

• Safa ke tiang-tiang hijau

• Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak)

• Ketika menaiki Bukit Marwah

DOA KETIKA TAMAT SA’I BERTAHALUL (BERCUKUR)

Ya Tuhan kami, kami memohon dariMu agar menerima doa kami, afiatkanlah dan
ampunkanlah kami. Berilah pertolongan kepada kami untuk taat dan bersyukur
kepadaMu. Jangan membiarkan kami bergantung kepada yang lain selain dariMu.
Matikanlah kami di dalam Iman dan Islam yang sempurna, sedang Engkau redha
kepada kami. Wahai Allah, peliharalah diriku dengan meninggalkan segala kejahatan
selama hidupku dan peliharalah aku supaya tidak membuat perkara yang tidak
memberi manfaat dan kurniakanlah kepada ku keelokan pandangan pada perkara-
perkara yang membawa keredhaan Engkau wahai Tuhan yang bersifat amat belas
kasihan.

Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, segala puji-pujian tertentu
bagi Allah. Wahai Allah, inilah hujung rambutku di tanganMu, maka jadikanlah tiap-tiap sehelai
rambut itu cahaya bagiku pada hari kiamat dan ampunkanlah dosaku, wahai Tuhan Yang Amat Luas
PengampunanNua. Amin.
Segala puji-pujian tertentu bagi Allah yang telah menyempurnakan ibadah-ibahaku, hapuskanlah
dengannya (sehelai rambut) satu kejahatan, angkatlah aku dengannya (sehelai rambut) satu darjat,
ampunilah aku dan orang-orang yang bercukur, bergunting dan sekalian orang-orang Islam. Wahai
Allah, tambahkanlah iman, yakin, berilah taufik dan pertolongan kepadaku dan ampunilah kami
serta ibu bapa kami. Selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad s.a.w, keluarganya
dan shabat-sahabatnya sekalian. Amin.
MAKNA : Doa Sa’i pertama (Safa ke Marwah) MAKNA : Doa Sa’i kedua (Marwah ke Safa)
• Safa ke tiang-tiang hijau • Marwah ke tiang-tiang hijau
Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, segala puji-
pujian yang banyak untuk Allah, Maha Suci Allah Yang Maha Agung dengan puji-pujian Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, segala puji-pujian
yang mulia pagi dan petang. Di sebahagian malam hendaklah kamu sujud untukNya tertentu bagi Allah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan
dan bertasbihlah mensucikanNya waktu malam yang panjang. Tiada ada Tuhan yang Allah, Tuhan Yang Esa, tidak mempunyai isteri dan anak dan tiada baigNya sekutu di dalam
disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Tuhan yang telah menunaikan urusan kerajaanNya. Tiada bagiNya penolong disebabkan sesuatu kelemahan dan
segala janji-janjiNya, Tuhan yang telah menolong hambaNya dan menghancurkan bertakbirlah membesarkanNya dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Engkau telah
berfirman di dalam kitabMu al-Quran yang diturunkan yang bermaksud “Pohonlah kepada
musduh-musuh dengan keagunganNya. Tidak ada sesuatu yang terdahulu sebelumNya
ku, Aku akan tunaikan permintaanmu”. Oelh yang demikian kami bermohon kepadaMu
dan tidak ada sesuatu yang terkemudian sesudahNya. Tuhan yang telah menghidupkan
wahai Tuhan kami, maka ampunilah kami sepertimana Engkau tidak pernah memungikir
sesuatu dan mematikannya. Dialah Tuhan yang sentiasa hidup tidak mati dan tidak
janji. Hai Tuhan kami, kami telah mendengar seruan yang menyeru kami untuk beriman
binasa selama-lamanya. Segala kebaikan dan kebajikan di dalam genggamanNya, denganMu, maka kami telah pun beriman. Wahai Tuhan kami, diampunkanlah dosa kami,
kepadaNya kembalinya setiap sesuatu dan Dialah Yang Maha Berkuasa ke atas tiap-tiap hapuskanlah segala kejahtan kami dan matikanlah kami bersama-sama orang yang baik. Hai
sesuatu Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan dengan perantaraan Rasul-
rasulMu, janganlah Engkau kecewakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak
• Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak) pernah memungkiri janji. Wahai Tuhan kami berserah, kepada Engkau kami kembali dan
Wahai Tuhanku, ampunilah, rahmatilah, maafkanlah, kurniakan aku kemurahanMu dan hanya kempadaMu sahaja tempat kembali. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami
ampunilah kami segala apa yang Engkau ketahui dan Engkaulah Allah Yang Maha Mulia dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang terdahulu beriman, janganlah Enkau jadikan kami
lagi Maha Pemurah daripada golongan orang yang menaruh dengki terhadap saidara-saudara kami yang
beriman, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Lembut Lagi Maha Mengasihani.
• Selepas tiang hijau ke Marwah
Ya Tuhan kami, selamatkan kami dari azab api neraka dengan beroleh kesejahteraan, • Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak)
kemenangan, kesukaan bersama-sama hamba Engkau yang soleh, bersama-=sama Wahai Tuhanku, ampunilah, rahmatilah, maafkanlah, kurniakan aku kemurahanMu dan
mereka yang Engkau anugerahkan nikmat-nikmatMu yang banyak yang terdiri daripada ampunilah kami segala apa yang Engkau ketahui dan Engkaulah Allah Yang Maha Mulia
golongan nabi-nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang lagi Maha Pemurah
soleh, sesungguhnya mereka itu adalah sebaik-baik teman. Yang demikian itu adalah
limpah kurnia dari Allah yang amat mengetahui (akan pahala balsannya). Tidak ada • Ketika menaiki Bukit Safa
Tuhan yand disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, kepada Alla kami Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada siar-syiar agama Allah,
memperhambakan diri kami dengan penuh keikhlasan dan kejujuran walaupun orang maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah maka
kafir marah dan membenci. tidaklah salah ia bersa’I (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya dan sesiapa
• Ketika menaiki Bukit Marwah yang bersukarela mengerjakan perkara-perkara kebajikan maka sesungguhnya Allah
Maha Pemberi balasan lagi Maha Mengetahui.
Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada siar-syiar agama Allah,
maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah maka
tidaklah salah ia bersa’I (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya dan sesiapa
yang bersukarela mengerjakan perkara-perkara kebajikan maka sesungguhnya Allah
Maha Pemberi balasan lagi Maha Mengetahui.

MAKNA : Doa Sa’i ketiga (Safa ke Marwah) MAKNA : Doa Sa’i keempat (Marwah ke Safa)
• Safa ke tiang-tiang hijau • Marwah ke tiang-tiang hijau
Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, segala puji- Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, segala puji-
pujian tertentu bagi Allah. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya keimanan kami pujian tertentu bagi Allah. Ya Allah Ya Tuhanku, aku memohon kepadaMu sebaik-baik
dan ampunkanlah dosa kami, sesungguhnya Engkaulah yang amat berkuasa ke atas perkara yang Engkau mengetahuinya, aku berlindung denganMu dari seburuk-buruk
sesuatu. Ya Allah Ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau kebajikan dan kebiakan perkara yang Engkau mengetahuinya, aku memohon ampun dari tiap-tiap kejahatan
sama ada segera atau terlewat. Aku meminta keampunan bagi dosaku di samping yang Engkau mengetahuinya, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui segala perkara
memohon rahmat Engkau, wahai Tuhan kami Yang Paling Mengasihi di kalangan yang tersembunyi dan ghaib. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-
mereka yang mengasihi. benarnya melainkan Allah, Tuhan yang Benar yang memerintah alam maya yang
sebenar dan nyata. Nabi Muhammad s.a.w adaalh pesuruh Allay yang bersifat benar
• Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak) dan amanah. Wahai Allah Ya Tuhan, sebagaimana Engkau memberi petunjuk kepadaku
Wahai Tuhanku, ampunilah, rahmatilah, maafkanlah, kurniakan aku kemurahanMu dan memilih agama Islam, maka aku memohon Engkau supaya cahaya Islam itu tidak
ampunilah kami segala apa yang Engkau ketahui dan Engkaulah Allah Yang Maha Mulia dihapuskan dariku sehingga Engkau mematikan aku dalam keadaan sebagai Islam
lagi Maha Pemurah sejati. Ya Allah Ya Tuhan, kurniakanlah cahaya keimanan ke dalam hati, pendengaran
dan penglihatanku, mudahkanlah pekerjaanku. Aku minta berlindung denganMu
• Selepas tiang hijau ke Marwah daripada was-was dan urusan yang bercelaru dan juga dari fitnah kubur.
Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuanku, janganlah Engkau palingkan hatiku Wahai Allah, aku berlindung denganMu dari segala kejahatan yang datang pada waktu
malam dan yang datang pada waktu siang, juga dari segala kejahatan tiupan angina, wahai
(ke arah kesesatan) selepas Engkau memberikan hidayat petunjukMu, berilah akan
Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
daku rahmat di sisiMu, sesungguhnya Engkau Tuhan Yang Maha Pemberi kurnia. Wahai
Maha Suci Engkau Ya Allah, sesungguhnya kami tidak menunaikan ibadah kepada Engkau
Allah Ya Tuhan, berilah kesejahteraan pada pendengaran dan penglihatanku, tidak ada
sebagaimana yang sewajarnya. Maha Suci Engkau Ya Allah, sesungguhnya kami tidak
Tuhan yangdisembah dengan sebenar-benarnya melainkan Engkau. Ya Allah Ya Tuhan, menyebut namaMu sebagaimana yang selayak dengan kebesaranMu.
aku berlindung denganMu daripada seksa kubur, tidak ada Tuhan yang disembah
dengan sebenar-benarnya melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku • Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak)
adalah daripada golongan orang yang zalim. Wahai Allah, aku berlindung denganmu
Wahai Tuhanku, ampunilah, rahmatilah, maafkanlah, kurniakan aku kemurahanMu dan
dari kafir dan kemiskinan. Wahai Allah Ya Tuhan, aku berlindung dengan keredhaanMu
ampunilah kami segala apa yang Engkau ketahui dan Engkaulah Allah Yang Maha Mulia
dari kemurkaanMu, dengan keampunanMu dari seksaMu, tidak upaya akau
lagi Maha Pemurah
menghitung segala puji-pujian sehingga Engkau redhakan kepadaku.
• Ketika menaiki Bukit Safa
• Ketika menaiki Bukit Marwah Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada siar-syiar agama Allah,
Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada siar-syiar agama Allah, maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah maka
maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah maka tidaklah salah ia bersa’I (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya dan sesiapa
tidaklah salah ia bersa’I (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara-perkara kebajikan maka sesungguhnya Allah
yang bersukarela mengerjakan perkara-perkara kebajikan maka sesungguhnya Allah Maha Pemberi balasan lagi Maha Mengetahui.
Maha Pemberi balasan lagi Maha Mengetahui.
MAKNA : Doa Sa’i kelima (Safa ke Marwah) MAKNA : Doa Sa’i keenam (Marwah ke Safa)
• Safa ke tiang-tiang hijau • Marwah ke tiang-tiang hijau
Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, segala puji- Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, segala puji-
pujian tertentu bagi Allah. Maha Suci Engkau Ya Allah, seusngguhnya kami tidak dapat pujian tertentu bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya
bersyukur kepada Engkau di atas segala nikmatMu sebagaiman yang sepatunya. Maha melainkan Allah, Tuhan yang telah menepati segala janji-janji, telah menolong
Suci Engkau Ya Allah, kemuliaanMu tidak ada tolok banding sama sekali. Ya Allah, hambaNya dan telah menghancurkan segala musuh-musuhNya dengan keagunganNya.
kasihkanlah kami dengan keimanan dan hiaskanlah keimanan itu di dalam hati-hati Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, tidak kami
kami, jadikanlah kami dari golongan orang yang mendapt petunjuk. memperhambakan diri melainkan kepadaNya dengan jujur dan ikhlas walalupun
dibenci oleh orang-orang kafir. Wahai Allah, aku memohon kepada Engkau petunjuk
• Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak) dan taqwa, kebersiahan hati dan kejayaan. Ya Allah Ya Tuhan, kepada Engkaulah segala
Wahai Tuhanku, ampunilah, rahmatilah, maafkanlah, kurniakan aku kemurahanMu dan pujian sebagaimana yang kami perkatakan dan sebaik-baik perkataan kami ialah
ampunilah kami segala apa yang Engkau ketahui dan Engkaulah Allah Yang Maha Mulia memuji-muji kebesaranMu. Ya Allah Ya Tuhanku, aku pohon keredhaanMu dan syurga,
lagi Maha Pemurah aku berlidung denganMu dari kemurkaanMu dan neraka, juga aku berlindung
denganMu dari segala perkataan, perbuatan dan iktikad yang boleh menjerumuskan
• Selepas tiang hijau ke Marwah aku ke dalam neraka. Wahai Allah, dengan cahayaMu kami dapat petunjuk ke jalan
Ya Allah, peliharalah daku dari azabMu di hari Engkau bangkitan hamba-hambaMu. benar. Dengan kelebihanMu kami dapt kemewahan. Di dalam pemeliharaan,
Wahai Allah berilah petunjuk kepadaku dan bersihkanlah jiwaku dengan bertaqwa pemberian dan ihsanMu kami berpagi-pagi dan berpetang-petang. Engkaulah Yang
kepadaMu, ampunkanlah dosaku di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, cucurilah berkat, Awal, tiada sesuatupun sebelumMu, dan Yang Akhir, tiada sesuatu pun sesudahMu.
rahmat dan kurniaanMu kepadaku. Wahai Allah, aku memohon kepadaMu nikmat yang Engkau Yang Zahir, tidak ada yang mengatasiMu, Engkaulah Yang Batin, tidak ada selain
kekal abadi. Wahai Allah, selubungi cahaya keimanan di hatiku, pendengaranku, dariMu. Kami berlindung denganMu dari kepapaan, kemalapan, juga daripada azab
penglihatanku, di lifdahku, di kananku, di atasku dan jadikan dalam hatiku cahaya kubur dan fitnah kekayaan. Kami memohon kepadaMu kemenangan dengan mendapat
keimanan. Dan agungkan cahaya bagiku Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan syurga.
mudahkanlah segala pekerjaanku.
• Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak)
• Ketika menaiki Bukit Marwah Wahai Tuhanku, ampunilah, rahmatilah, maafkanlah, kurniakan aku kemurahanMu dan
Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada siar-syiar agama Allah, ampunilah kami segala apa yang Engkau ketahui dan Engkaulah Allah Yang Maha Mulia
maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah maka lagi Maha Pemurah
tidaklah salah ia bersa’I (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya dan sesiapa
yang bersukarela mengerjakan perkara-perkara kebajikan maka sesungguhnya Allah • Ketika menaiki Bukit Safa
Maha Pemberi balasan lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada siar-syiar agama Allah,
maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah maka
tidaklah salah ia bersa’I (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya dan sesiapa
yang bersukarela mengerjakan perkara-perkara kebajikan maka sesungguhnya Allah
Maha Pemberi balasan lagi Maha Mengetahui.

MAKNA : Doa Sa’i ketujuh (Safa ke Marwah)


• Safa ke tiang-tiang hijau
Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, Allah Yang Maha Besar, segala puji-
pujian yang banyak tertentu bagi Allah. Ya Allah Ya Tuhanku, tanamkanlah di dalam
jiwaku rasa kasih saying kepada iman dan jadikanlah ia perhiasan di dalam hatiku,
tanamkanlah rasa benci kepada kufur, fasik dan derhaka di dalam hatiku, jadikanlah
aku daripada golongan yang mendapat petunjuk.
• Di antara tiang-tiang hijau (berlari-lari anak)
Wahai Tuhanku, ampunilah, rahmatilah, maafkanlah, kurniakan aku kemurahanMu dan
ampunilah kami segala apa yang Engkau ketahui dan Engkaulah Allah Yang Maha Mulia
lagi Maha Pemurah
• Selepas tiang hijau ke Marwah
Wahai Allah, sempurnakanlah ajalku dengan segala kebajikan, samapikanlah cita-citaku
dengan limpah kurniaanMu, dan permudahkanlah segala jalan yang boleh
menyampaikan ku kepada keredhaanMu, perelokkan segala amalanku di dalam semua
keadaan wahai Tuhan yang menolong mereka yang tenggelam, Tuhan yang
melepaskan orang binasa, Tuhan yang mendengar segala bisikan hati, Tuhan yang
menjadi tumpuan segala rayuan. Wahai Tuhan yang sentiasa bersifat ihsan, yang
sentiasa melihat kebajikan, wahai Tuhan tiada sesuatu pun yang akan terkaya (cukup)
daripadaNya, dan tiap-tiap sesuatu itu tidak terkaya daripadaNya, dan tiap-tiap sesuatu
yang berlaku adalah dengan kehendakNya, Tuhan yang menetukan segala rezeki
kepada tiap-tiap sesuatu dan kepadaNya tempat kembali.
Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dari sejahat-jahat perkara yang
Engkau kurniakan kepada kami dan dari sejahat-jahat perkara yang Engkau tegahkan
kami.
Wahai Allah, matikanlah aku di dalam agama Islam dan dampingkanlah kami dengan
rang-orang yang soleh di dalam keadaan tidak terhina dan tidak terfitnah, Ya Allah
berikanlah kepada kami segala kemudahan, janganlah menyusahkan. Ya Allah
sempurnakanlah kami dengan kebajikan.
• Ketika menaiki Bukit Marwah
Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada siar-syiar agama Allah,
maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah maka
tidaklah salah ia bersa’I (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya dan sesiapa
yang bersukarela mengerjakan perkara-perkara kebajikan maka sesungguhnya Allah
Maha Pemberi balasan lagi Maha Mengetahui.