Anda di halaman 1dari 9
LAPORAN KHAS antara Kaum di Malaysia Mengelak Bom Jangka PROFESOR Dotuk. Dr. Ismail Md. Salleh merupakan bbekas Timbalan Pengarah testi Kajion Siraiegik don Antarabangsa Uenuoti 1993 hinaga Ogos 1994). Beliay berkelulusan fjazah Doktor Fal dalam bidang ekonomi dari University of Ilinois, Amerika Syarikat. Beliau merypaken pakor dalam bidong ekonomi fiskal, ekonomi mokro, dan pentafsian pembangunan ekonomi perindustran. Beliay juga metupokan chli Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN], Majlis Perundingan Ekonomi Negora (MAPEN), peregang omanah Yayasan Amandh Pembinaan Insan (YAPI), Pengerusi Persatuan Orang Buta Malaysia, dan Naib Canselor Kole Universi Antarobangsa Twinteach Foda 22 Disember 2006, Devan Bahasa don Pustaka (DBP] mengundang beeliau menyampaikon syarahan perdane dalam Wocana Bulanan DBP Profesor Datuk Dr. lsmail Md. Salleh tkutiloh syarahan p KONOML orang Melayu dan bumiputera sekarang sedangmengalamikrisis. Pencapaian ekonomi dari pelbagai_dimensi; agihan —pendapatan, —_pemilikan ekuiti, dan keusahawanan, semua- nya menunjukkan penurunan akibat tekanan globalisasi dan kegagalan negara ini melaksenakan strategi tindakan serta pemantauan. Sekiranya tidak dibendung, keadaan ini boleh mengancam kestabilan sosial, malah boleh menjadi bom jangka yang akan meletup pada bila-bila masa Dalam konteks ini, dasar dan fono betiou yang meneatk in strategi Rancangan Malaysia Ke- sembilan (RMK-9) yang memberikan penekanan kembali kepada semangat Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan meletakkan sasaran kuantitatif yang tinggi untuk dicapai menjelang 2020, amat dialu-alukan, Namun pembuat