Anda di halaman 1dari 1

Ilh"lflfr

Diplom

Ambassador for kvinnors


fii retagande 2007-2009

Herbozo
Susana

om foretagande
Spriderkunskap
Ar forebildochinspirerar
Berdttarsinhistoriasomforetagare

Tackfiir en god insats!

/ha ffiKf
MaudOlofsson
Sveriges och vicestatsminister
niiringsminister

ilrhvjilr KVINNORS
FORETAGANDE
STARKER
Niringsdepartementet SVERIGE