Anda di halaman 1dari 21

Yayasan Pekida Malaysia

( YPM )
( Nombor Daftar 457496-
V)
Yayasan Pekida
Malaysia

Perundangan

Daripada sudut perundangan Yayasan Pekida Malaysia


( YPM ) adalah sebuah badan bukan kerajaan. Ianya adalah
sebuah yayasan yang berperanan sebagai badan kebajikan
dan amal yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
sebagai sebuah Syarikat Awam ( Jaminan ). Lesen YPM
adalah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Dalam
Negeri & Hal Ehwal Pengguna Malaysia.

Perjalanan, pengurusan dan pengawalan YPM adalah


sebagaimana tercatat di dalam :-

( a ) Memoranda YPM,
( b ) Artikel YPM ; dan
( c ) Peraturan Kecil YPM.
Yayasan Pekida
Malaysia

Pejabat Lesen YPM

Yayasan Pekida
Malaysia
No. 33B-1-4 ( Blok B ) ,
Tingkat 1, Unit 4,
Villa Putra Condo,
Jalan Tun Ismail,
50480 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel No. : 03-40416030

Fax No. : 03-40456030


Yayasan Pekida
Malaysia

Yayasan Pekida Malaysia


Pemegang Jawatan pada 1 hb. Mac, 2007

Pengerusi
Datuk Haji Hasbullah L. Isa

Setiausaha Kerja
Musbri Mohamed

Ahli-ahli Lembaga Pengarah lain


Abd. Karim Hassan
Dato` Dr. Halim bin Mansor
Dr. Mohd Fauzi Bin Ismail
Zahari Bin Mohd Yunos
Shahron Bin Abdul Wahab
Haji Daud Bin Haji Wahab
Mohd Fuad Bin Jaapar
Raja Abdul Malek Bin Raja Ahmad Tajudin
Haji Jamaluddin Bin Yusof
Haji Abdul Malek Bin Haji Ranting
Yayasan Pekida
Malaysia

Matlamat penubuhan
Yayasan Pekida Malaysia

Pembangunan Insan

Pembangunan Sosial

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Mampan
Yayasan Pekida
Malaysia

Pembangunan Insan

Menyedari bahawa sebuah negara


dan tamadun hanya dapat
dibangunkan dengan jaya oleh
individu dan kelompok manusia
yang berdisiplin , ikhlas dan mulia
maka YPM akan merancang ,
melaksana dan memantau program
yang melibatkan pembangunan
individu PEKIDA dan masyarakat
Malaysia yang berilmu, beriman,
berakhlak dan bertanggungjawab
bagi kehidupan di dunia dan juga
akhirat.
Yayasan Pekida
Malaysia

Pembangunan Sosial

Menyedari bahawa proses pembangunan


yang memerlukan sistem sosial yang adil,
progresif dan mampan akan dilambatkan
oleh gejala dan penyakit sosial maka YPM
akan merancang dan membentuk ahli
PEKIDA dan keluarga ahli PEKIDA serta
masyarakat Malaysia menjadi sebuah
masyarakat yang bersatu, berdikari,
jatidiri, inovatif , dinamik , pro-aktif dan
progresif ke arah pencapaian menjadi
masyarakat maju menjelang tahun 2025.
Yayasan Pekida
Malaysia

Pembangunan Ekonomi

Menyedari bahawa ahli PEKIDA, keluarga


ahli PEKIDA dan masyarakat Islam
Malaysia masih dibelenggu masalah
kemiskinan maka YPM akan berperanan
dan bertanggungjawab bagi perancangan
membasmi kemiskinan dan mengukuhkan
ekonomi yangmana seterusnya
mengujudkan masyarakat maju yang
berjaya dengan cara mengembeleng tenaga,
kepentingan dan aset masyarakat
Malaysia menjadi entiti yang mampu
bersaing melalui sokongan sistem
maklumat, pengurusan, teknikal dan
kewangan yang sempurna di peringkat
daerah,negeri, kebangsaan , serantau,
benua dan global.
Yayasan Pekida
Malaysia

Pembangunan Mampan.

Menyedari bahawa hari ini lebih baik dari


semalam dan esok perlu lebih baik
berbanding hari ini maka YPM perlu
memastikan bahawa pembangunan yang
dibawa dan dipraktik oleh YPM perlulah
merupakan struktur pembangunan
mampan. Pembangunan mampan adalah
pembangunan yang memenuhi keperluan
semasa tanpa menjejas keperluan generasi
masa depan dan ianya adalah
pembangunan yang mengimbangkan
pembangunan ekonomi dengan keperluan
sosial dan alam sekitar.
Yayasan Pekida
Malaysia

Perancangan, program dan aktiviti YPM adalah


dirangka dan dilaksana melalui :-

( a ) Biro Pendidikan
( b ) Biro Agama
( c ) Biro Sosial
( d ) Biro Kebajikan , Belia & Sukan
( e ) Biro Ekonomi;
( f ) Biro Pelaburan ;
( g ) Biro Undang-undang;
( h ) Biro Penyelidikan dan Pembangunan;
( i ) Biro Keusahawanan; dan
( j ) Biro Alam Sekitar
Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya semua amal itu harus disertai dengan niat (ikhlas karena
Allah), dan setiap orang dinilai menurut niatnya."

(Riwayat Bukhari)
Yayasan Pekida
Malaysia

Datuk Hasbullah L. Isa


Pengerusi Yayasan Pekida Malaysia
Yayasan Pekida
Malaysia
Yayasan Pekida
Malaysia
Yayasan Pekida
Malaysia
Yayasan Pekida
Malaysia
Yayasan Pekida
Malaysia

Eko-Agro pelancungan bagi tujuan


pembangunan mampan
untuk Daerah Lipis
dan Pahang Barat amnya
Yayasan Pekida
Malaysia

YPM akur bahawa di samping


dakwah maka nilai keusahawanan
perlu menebal di dalam jiwa
setiap individu ahli PEKIDA.
Setiap orang perlu mengusahakan
sesuatu berdasarkan kebolehan
terbaik mereka.

Menurut hadis Nabi Muhammad


s.a.w bahawa sembilan daripada
sepuluh rezeki terhasil dari usaha
perniagaan.
Yayasan Pekida
Malaysia

Perjuangan
dahulu dengan
senjata

Perjuangan
sekarang dengan
pengetahuan

K-KNOWLEDGE

Pengetahuan adalah kuasa


Yayasan Pekida
Malaysia

Telah diperingatkan dan


dipesan oleh Allahyarham
Tun Razak apabila beliau
menyatakan:

Kita perlu melakukan sesuatu


agar generasi akan datang
tidak menyalahkan kita di
atas apa yang kita lakukan
hari ini, sebagaimana
sebahagian dari kita
menyalahkan generasi
lampau di atas kesilapan
mereka!
Yayasan Pekida
Malaysia

Orang Melayu masih punya


keupayaan dan segi kekuatan minda,
ekonomi, organisasi untuk mencari
formula-formula bagi menyelesaikan
permasalahan orang Melayu di negara
ini dan peringkat antarabangsa secara
paraktis dan berkesan.

Seandainya kita boleh bersatu, kita


mampu memberikan sumbangan yang
amat bermakna dalam usaha
membangun bangsa ke tahap yang
lebih progresif, kerana gerakan
Melayu boleh mendapat dokongan
dan akar umbi rakyat tempatan dan
saudara Islam serata dunia apabila
perjuangan mereka jujur dan ikhlas.
Yayasan Pekida
Malaysia

Al-Quran; Surah 16 , An-Nahl( Lebah )


Ayat 125, (Terjemahan)

“ Panggillah (dakwah) mereka kepada jalan Tuhan


dengan bijaksana dan pengajaran yang baik, dan
bertukar fikiranlah dengan mereka menurut cara
sebaik-baiknya . Sesungguhnya Tuhan engkau lebih
tahu siapa yang tersesat jalannya, dan Dia lebih tahu
pula orang –orang yang menuruti jalan yang benar. “

Tiada bangsa di dunia yang mengaku golongan bangsa mereka


adalah seratus peratus Islam melainkan Melayu di Malaysia.