Tajuk 6

‹ Apakah motivasi intrinsik dan ektrinsik ‹ Tiga konsep asas mengkaji

motivasi ekstrinsik External Regulation of Motivation
‹ Kos tersembunyi disebalik ganjaran/

Insentif/Incentives Peneguhan/Consequences Ganjaran/Rewards

Hidden Costs of Rewards
‹ Cognitive Evaluation Theory

Types of Extrinsic Motivation
‹ Motivating Others To Do Uninteresting Activities ‹ Building Interest

External Regulation Introjected Regulation Identified Regulation Integrated Regulation

Intrinsic Motivation
The inherent desire to engage one s interests and to exercise and develop one s capacities.

I am doing this because it is . type of motivation
engaged activity interesting, fun, enjoyable, Satisfying psychological needs (i.e., autonomy, competence, relatedness)

Motivasi Intrinsik
Motivasi inrinsik adalah kecenderungan dalaman untuk menumpukan perhatian kepada minat, membuat latihan kepada keupayaan, mencari dan menjadi pakar di dalam cabaran optimal (Reeve, 2001).
Motivasi intrinsik akan wujud secara spontan daripada keperluan psikologi organismik (autonomi/penentuan-diri, kecekapan, perhubungan, sifat ingin tahu dan daya usaha untuk pertumbuhan.

Motivasi intrinsik akan wujud di dalam diri individu apabila ia melakukan sesuatu aktiviti, ia tidak mengharapkan apa-apa ganjaran tetapi menikmati keseronokan.

Origins of Intrinsic Motivation
Intrinsic Motivation

Psychological Need Satisfaction

Autonomy
Autonomy Support from the Environment and One¶s Relationships

Competence
Competence Support from the Environment and One¶s Relationships

Relatedness
Relatedness Support from the Environment and One¶s Relationships

Benefits of Intrinsic Motivation
Persistence Creativity
The higher a person¶s intrinsic motivation, the greater will be his or her persistence on that task. The greater people experience interest, enjoyment, satisfaction, and challenge of the work itself, the higher people being creative.

Conceptual Understanding/ High-Quality Learning

Flexible thinking, Active information processing, Learning in conceptual way« Greater self-actualization, Greater subjective vitality, Less anxiety and depression, Greater self-esteem«.

Optimal Functioning & Well-Being

Extrinsic Motivation
An environmentally created reason (e.g., incentives or consequences) to engage in an action or activity.

Do this in order to get that
requested behavior

type of motivation

extrinsic incentive or consequence

³What¶s in it for me?´ type of motivation

o Sebagai elemen yg terkandung di
bawah persekitaran luaran

o ME wujud drp insentif yg diterima drp
persekitaran dan juga bergantung kpd konsekuan drp insentif tersebut

o ME ini berlandaskan prinsip pelaziman
operan 

PO ialah satu proses pembelajaran ind untuk mengetahui bagaimana beroperasi secara efektif dgn persekitaran  Pengoperasian yg efektif membawa maksud pembelajaran tingkahlaku yg menghasilkan akibat menarik dan mengelak drp akibat tidak menarik

‹ Operan pula bermaksud tindakan daripada

subjek (cth, makan, senyum,menonton, berborak). ‹ Operan dikuasai oleh organisma dan konsekuen. ‹ konsekuen ialah akibat yang kita terima daripada tindakan kita tadi, jika ia menyeronokkan tindakan akan diteruskan dan jika ia menyakitkan tindakan akan diberhentikan (samaada secara perlahan atau segera).

S:R

C

S = isyarat situasi R = t/balas tingkah laku C = konsekuan : = isyarat situasi = t/balas t/laku
Lihat m/s 135

‡ Kajian motivasi ektrinsik melibatkan tiga konsep utama iaitu 
Insentif  Peneguhan  Hukuman  Lihat

m/s 136 -137

External Regulation of Motivation: Incentives, Consequences, & Punishers
Insentif/ Incentives peneguhan/ Consequences Dendaan punishers

Peristiwa luaran yg menarik atau menolak individu untuk melakukan sesuatu tindakan (e.g., S: R)

1. Peneguhan positif Vs. peneguhan negatif 2. Hukuman

Sebrg rangsangan persekitaran yg bila dikenakan kurangkan kemungkinan perlakuan yg x diingini

o ialah peristiwa luaran yg menarik ind terhadap sesuatu tindakan o insentif mendahului t/laku (S:R) o Insentif mencipta ekspektasi samada konsekuan itu menarik atau tidak o Insentif bukan cipta t/laku tetapi ´cueµ (isyarat) situasi yg memberikan petanda (ganjaran VS dendaan )kpd t/laku o Nilai kpd rangsangan insentif dipelajari drp pengalaman

‡ Ialah apa sahaja peristiwa
ekstrinsik yang boleh meningkatkan t/laku

‡ T/laku mendahului peneguhan ‡ 6 perkara yg harus di ambil kira
utk menjamin keberkesanan penggunaan peneguhan iaitu

‡ Kualiti ‡ Kesegeraan ‡ Individu ‡ Masa ‡ Intensiti ‡ Nilai

1. Kualiti ‹ peneguhan berbeza dari segi kualiti, sebagai contoh wang lebih berpengaruh daripada pujian 2. Kesegeraan ‹ Peneguhan akan lebih berkesan sekiranya diberikan segera setiap kali individu selesai menjalankan sesuatu tingkah laku (kerja ).
‹

3. Individu ‹ Keberkesanan peneguhan juga bergantung kepada individu. Peneguhan berbentuk ganjaran wang mungkin lebih berkesan kepada pekerja yang mempunyai pendapatan yang rendah tetapi kurang berkesan kepada golongan pekerja atasan (cth, jusa, profesor, ahli perniagaan)

4. Masa ‹ Peneguhan akan lebih berkesan sekiranya masa yang diberikan peneguhan itu bertepatan dengan tingkah laku individu ketika itu. Pemberian bonus di musimmusim perayaan akan lebih meningkatkan produktiviti pekerja berbanding dengan waktu lain.

5. Intensiti ‹ Intensiti (keamatan) peneguhan yang digunakan juga menjamin kerberkesanan peneguhan. Nilai wang sebanyak RM10 sebulan untuk elaun kedatangan mungkin tidak akan mengurangkan masalah ponteng kerja, berbanding dengan nilai wang RM50 sebulan

6. Nilai ‹ Peneguhan yang hendak diberikan kepada individu juga bergantung kepada nilai yang diberikan oleh penerima peneguhan. Nilai kasih sayang mungkin lebih bermakna kepada anak-anak daripada golongan berada berbanding dengan nilai materialistik.

‡ Peneguhan positif
Apa sahaja peristiwa persekitaran apabila diubah ia akan meningkatkan tingkah laku di masa akan datang

‡ Peneguhan negatif
apa sahaja peristiwa persekitaran apabila di ubahakan meningkat kan t/laku cuma peneguhan negatif adalah rangsangan yang menyakitkan.

‹ Di antara bentuk peneguhan positif yang

dianggap paling bermakna adalah seperti wang, pujian, gred, biasiswa, pengesahan, hadiah, makanan, anugerah, trofi, pengiktirafan daripada awam, dan keistimewaan (privileges).

‹ Peneguh negatif juga boleh digunakan

untuk mengggalakkan individu menggunakan tali pinggang kaledar. Caranya bunyi loceng yang kuat akan kedengaran selagi individu tidak mengenakan tali pinggang kaledar. Bunyi yang kuat (peneguh negatif), tidak mahu memakai tali pinggang keledar kepada mahu memakai tali pinggang keledar adalah (tingkah laku/peristiwa persekitaran yang hendak diubah).

‹ Sebrg rangsangan persekitaran yg bila dikenakan

kurangkan kemungkinan perlakuan yg x diingini ‹ Di antara bentuk dendaan adalah seperti kritikan, penjara, ejekan, pukulan dan apa jua perkara yang akan memberi kesan tidak menyeronokkan (aversif) kepada individu. 2 jenis hukuman iaitu hukuman positif dan hukuman negatif. ‹ Hukuman negatif, yg bila dikenakan sbbkan pengurangan t/l x diingini, manakala hukuman positif melibatkan pengalihan (removing) kesan positif utk kurangkan t/l x diingini.

‹ 1. Utk mencegah t/l x diingini pd masa dpn. ‹ 2. Utk dptkan kepatuhan serta merta utk bg

hentikan t/l x diingini ‹ 3. Utk berikan pengadilan yg wajar ‹ 4. Utk lahirkan emosi yg negatif ‹ 5. Utk lakukan sesuatu ke atas t/l x diingini. * Namun diketahui hukuman x selalunya berkesan

Do Punishers Work? Do They Suppress Undesirable Behavior?
Research shows that punishment is an ineffective motivational strategy (popular but ineffective nonetheless)

³side effects´

Negative Emotionality
(e.g.), ‡ crying, ‡ screaming, ‡ feeling afraid

Impaired/spoil relationship
between punisher and punishee.

Negative modeling
of how to cope with undesirable behavior in others.

‹ Kesan semerta kepatuhan pd ibubapa ‹ Kesan j/pjg agresif, t/laku anti sosial,

kesihatan mental yg lemah, internalisasi moral kurang, hbgan I/bapa anak <, mangsa penderaan fizikal (bg anak2); bagi dewasa agresif, kesihatan mental lemah, penderaan pd anak sendiri, jenayah & t/laku anti sosial.

Figure 5. 4 Immediate and Long-Term Consequences of

Corporal Punishment (Spanking)

A purnisher is any environmental stimulus that, when presented, decreases the future probability of the undesired behavior

Hidden Cost of Rewards:

Figure 5.5

the unexpected, unintended, and adverse effects that extrinsic rewards sometimes have on intrinsic motivation, high-quality learning, and autonomous self-regulation.

Using A Reward To Engage Someone In An Activity

Intended Primary Effect 
Promotes Compliance (Behavioral Engagement in the Activity)

Unintended Primary Effect 
Undermines Intrinsic Motivation 
Interferes with the Quality and Process of Learning  Interferes with the Capacity for Autonomous Self-Regulation

‡ Kesan j/pjg akan menurunkan

nilai-nilai intrinsik ‡ Melemahkan kualiti pencapaian dan m/ganggu proses pembelajaran ‡ Melemahkan keupayaan autonomi dlm j/panjang ‡ Lemahkan motivasi individu di masa hadapan

1. kesan motivasi ekstrinsik dalam jangka masa panjang akan menurunkan nilai-nilai intrinsik yang ada di dalam diri individu seperti ikhlas, minat, rasa kerja sebagai tanggungjawab, jujur, amanah dan sebagainya. 2. motivasi ekstrinsik juga akan melemahkan kualiti pencapaian dan mengganggu proses pembelajaran seseorang.

3. motivasi ekstrinsik juga boleh melemahkan keupayaan autonomi (penentuan diri) individu di dalam jangka masa panjang 4.motivasi ekstrinsik juga akan melemahkan motivasi individu di masa hadapan, sekiranya ganjaran yang diterima tidak setimpal dengan apa yang diharapkan.

Benefits of Incentives, Consequences, and Rewards
When there is intrinsic motivation to be undermined (uninteresting tasks), rewards can make an otherwise uninteresting task seem suddenly worth pursuing.

no

Improving children s reading fluency Preventing Undesirable behaviors such as biting Preventing drunk driving

Participating in recycling Increasing older adults participating in physical activity Getting motorists to stop at stop signs

‹ Andaian asas_ semua kejadian luaran

menyediakan aspek kawalan & maklumat bg t/l ind. ‹ 3 proposi diutarakan iaitu: ‹ 1. Kejadian luaran memberi kesan pd motivasi intrinsik ind jika ianya pengaruhi PLOC dlm bert/l. Jika ind PLOC kejadian luaran itu eksternal akan <kan motivasi intrinsik & tingkatkan motivasi ekstrinsik & sebaliknya.(kwlan)

Four Reasons Not to Use
Extrinsic Motivation (even for uninteresting endeavors)

Extrinsic motivators still undermine the quality of performance
and interfere with the process of learning.

Using rewards distracts attention away from asking the hard question of
why another person is being asked to do an uninteresting task in the first place.

There are better ways to encourage participation than extrinsic
bribery/corruption.

Extrinsic motivators still undermine the individual s longterm capacity for autonomous self-regulation.

Cognitive Evaluation Theory 
Cognitive evaluation theory provides a way for predicting the effects that any extrinsic event will have on motivation.  The theory explains how an extrinsic event (e.g., money, grade, deadline) affects intrinsic and extrinsic motivations, as mediated by the event¶s effect on the psychological needs for competence and autonomy.

All external events have two functions:

Control behavior inform competence
Which functions more salient/releven determines how the external event will affect intrinsic and extrinsic motivation.

Table 5.1

Cognitive Evaluation Theory

Any External Event (Rewards)

Controlling Function If you do X, then you get Y.

Informational Function
Because you were able to do X, that means you are effective, competent.

1. 2. 3.

Decreases intrinsic motivation Interferes with quality of learning. External regulation increases; Self-regulation undermined

1. Increases intrinsic motivation 2. Enhances high-quality learning. 3. Enhances self-regulation.

Types of Extrinsic Motivation
Self-determination theory posits that different types of motivation can be organized along a continuum of self-determination or perceived locus of causality.

Extrinsic Motivation

External Regulation

Introjected Regulation

Identified Regulation

Integrated Regulation

‹ Kontinum ketentuan kendiri berubah2

drp 1. amotivasi (ketidakinginan) kepada 2. kepatuhan pasif kepada 3. komitmen aktif personel akhirnya kepadaminat & keseronokan.

‹ Jenis-jenis motivasi ekstrinsik: ‹ 1. Regulasi luaran prototaip bg motivasi

ekstrinsik yg bukan ketentuan kendiri. T/laku yg diaturkan secara luaran dilakukan utk dptkan ganjaran atau utk puaskan tuntutan luaran. Ind x akan bert/l sehinggalah ada suatu luaran yg cetuskannya bert/l. Tiada internalisasi.

‹ 2. Introjected regulation melibatkan ind

menerima tpi x sepenuhnya tuntutan org lain (fikiran, t/l). Ind bert/l krn utk elakkan rasa bersalah (patut lakukan). Sebhgian internalisasi tlh berlaku, tpi x diserap dlm kendiri. ‹ 3. Identified regulation ind secara sukarela terima kelebihan & faedah t/l atas kepercayaan bah ianya dilihat ptg & berguna. Berkaitan dgn nilai yg dikaitkan. Ind internalisasikan pemikiran & t/l jadi ketentuan kendiri.

‹ 4. Integrated regulation mewakili motivasi

ekstrinsik yg paling berketentuan kendiri. Merupakan proses perkbgan yg libatkan keperluan penelitian semula diri bg membolehkan pemikiran, perasaan & t/l baru selaras dgn keadaan sedia ada dlm diri. Kesannya ind mengalami perkbgan prososial & kesejahteraan psikologikal.