RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN Mata Pelajaran : Kajian Tempatan Kelas : 5 Hijjaz Bil Murid : 21 orang Masa

: 11.15 pagi – 12.50 pagi Tarikh : 8 Dis 2009 Tema : Sejarah Negara Kita Tajuk : Latarbelakang Parameswara dan Sejarah Pembukaan Melaka Latar Belakang Parameswara 1. Hasil Pembelajaran Selepas pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1) 2) 3) 4) Menceritakan latarbelakang Parameswara sebagai pengasas Melaka Menjelaskan sebab Parameswara melarikan diri dari Palembang Menyatakan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka

2. Unsur Patriotisme
a) berbangga dengan sejarah negara b) menghargai jasa pengasas Kesultanan Melayu Melaka 3. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 1) Pedagogi a) Kecerdasan pelbagai b) Kemahiran berfikir c) Kaedah koperatif d) Sumbang saran e) Inkuiri penemuan f) Kaedah pemerhatian g) Kaedah kontekstual h) Kemahiran belajar i) Kaedah konstruktivisme Penerapan Nilai- menghargai negara kita - menyayangi negara kita Unsur Patriotisme - Berbangga dengan negara kita

Pengetahuan Perlu ada : - Beberapa orang murid pernah mendengar, melihat atau pernah melawat negeri Melaka Bandar Bersejarah. Bahan Sumber P & P: - Gambar - Buku teks Kajian Tempatan Tahun 5 - kad arahan / kad tugasan - Lembaran kerja - LCD/ lap top (Microsoft Power Point)

Prosedur Pelaksanaan SET INDUKSI (5 minit) 1. Guru menunjukkan gambar Kota A Farmosa yang terdapat di negeri Melaka. 2. Berdasarkan gambar, guru menanyakan soalan kepada murid. • Contoh soalan a) Pernahkah murid melihat gambar ini? b) Apakah yang dapat dilihat melalui gambar ini? c) Di negeri manakah terdapatnya kota A Farmosa ini? 3. Guru mengaitkan topik pelajaran hari ini, iaitu pengasasan Melaka LANGKAH 1 (10 minit) 1. Guru meminta murid merujuk buku teks KT Tahun 5 halaman 51-52. 2. Murid diminta membaca petikan ”Pengasasan Melaka” yang terdapat pada halaman tersebut. 3. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid yang mengandungi soalan berkaitan latar belakang Parameswara dan sebab Parameswara melarikan diri dari Palembang. 4. Guru bersoal jawab dengan murid jawapan bagi lembaran kerja yang diberikan. 5. Guru membincangkan jawapan murid dan memberi penjelasan lanjut tentang latarbelakang Parameswara dan sebab-sebab Parameswara berhijrah. Langkah 2 (10 minit) 1. Murid diminta merujuk petikan ”Pengasasan Melaka”di dalam buku teks KT Tahun 5 ms 52 . 2. Secara berpasangan murid diminta menanda dan melabel perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka pada peta Asia Tenggara berdasarkan maklumat dalam petikan tersebut. 3. Guru memilih murid secara rawak untuk membentangkan peta perjalanan Parameswara. 4. Guru membincangkan jawapan murid dan

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik

Catatan

INKUIRI PENEMUAN: Menjana idea KB : Berfikir,melihat , mendengar

SPP : Gambar

KB : berfikir, mendapatkan maklumat, memproses maklumat, menyampaikan maklumat

SPP: Buku teks ms 51-52 petikan ”Pengasasan Melaka” Lembaran kerja Slide power point Nilai : bersyukur dan berbangga

TKP: Verbal-linguistik BCB : Membuat rujukan

SPP : Buku teks KT Tahun 5 petikan ”Pengasasan Melaka” Peta Asia Tenggara Slide Power point Nilai Murni : Kerjasama

menerangkan dengan lebih lanjut peta perjalanan Parameswara.

LANGKAH 3 (15 minit) 1. Guru menayangkan sajak perjuangan dan sedutan animasi kepada semua murid. 2. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. 3. Setiap kumpulan diagihkan satu tugasan iaitu melakonkan peristiwa pembukaan Melaka berdasarkan skrip yang diberi. 4.Murid perlu menggunakan kreativiti sendiri bagi melakonkan watak yang diberikan. Koperatif , kolaboratif TKP – Verbal linguistik, visual ruang, interpersonal, kecerdasan muzik, naturalis KB: Pemerhatian SPP : Kad arahan Skrip ”Bagaimana Melaka mendapat nama”

LANGKAH 4 (15 minit) 1. Pembentangan / persembahan hasil kerja kumpulan 2. Guru merumuskan hasil lakonan tadi dengan peristiwa pembukaan Melaka. Koperatif , kolaboratif TKP – Verbal linguistik, visual ruang, interpersonal, kecerdasan muzik, naturalis Nilai murni : Bekerjasama

PENUTUP (5 minit ) 1. Guru merumuskan kembali pelajaran hari ini dengan mengimbas kembali pengasas Melaka dan peristiwa yang membawa kepada pembukaan Melaka. 2. Guru memberi pengukuhan dengan soalan kuiz ringkas menggunakan multimedia. Aktiviti susulan : Murid diminta membuat sebuah laporan pendek tentang peristiwa Pembukaan Melaka sebagai kerja rumah. Mereka juga diminta melakar semula peta perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka Dalam laporan tersebut. KB : Merumus

KBKK : Menjana idea Strategi : Penerapan