Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN

Mata Pelajaran : Kajian Tempatan


Kelas : 5 Hijjaz
Bil Murid : 21 orang
Masa : 11.15 pagi – 12.50 pagi
Tarikh : 8 Dis 2009
Tema : Sejarah Negara Kita
Tajuk : Latarbelakang Parameswara dan Sejarah Pembukaan
Melaka

Latar Belakang Parameswara

1. Hasil Pembelajaran
Selepas pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1) Menceritakan latarbelakang Parameswara sebagai pengasas Melaka


2) Menjelaskan sebab Parameswara melarikan diri dari Palembang
3) Menyatakan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka
4) Menceritakan peristiwa pembukaan Melaka

2. Unsur Patriotisme
a) berbangga dengan sejarah negara
b) menghargai jasa pengasas Kesultanan Melayu Melaka

3. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

1) Pedagogi
a) Kecerdasan pelbagai
b) Kemahiran berfikir
c) Kaedah koperatif
d) Sumbang saran
e) Inkuiri penemuan
f) Kaedah pemerhatian
g) Kaedah kontekstual
h) Kemahiran belajar
i) Kaedah konstruktivisme

Penerapan Nilai- menghargai negara kita


- menyayangi negara kita

Unsur Patriotisme - Berbangga dengan negara kita

Pengetahuan Perlu ada :


- Beberapa orang murid pernah mendengar, melihat atau pernah melawat negeri
Melaka Bandar Bersejarah.

Bahan Sumber P & P: - Gambar


- Buku teks Kajian Tempatan Tahun 5
- kad arahan / kad tugasan
- Lembaran kerja
- LCD/ lap top (Microsoft Power Point)
Elemen Pengurusan
Catatan
Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Bestari /
Kemahiran Generik

SET INDUKSI (5 minit)

1. Guru menunjukkan gambar Kota A Farmosa yang INKUIRI PENEMUAN: SPP :


terdapat di negeri Melaka. Menjana idea Gambar
2. Berdasarkan gambar, guru menanyakan soalan
kepada murid. KB : Berfikir,melihat ,
• Contoh soalan mendengar
a) Pernahkah murid melihat
gambar ini?
b) Apakah yang dapat dilihat
melalui gambar ini?
c) Di negeri manakah
terdapatnya kota A
Farmosa ini?
3. Guru mengaitkan topik pelajaran hari ini, iaitu
pengasasan Melaka

LANGKAH 1 (10 minit)

1. Guru meminta murid merujuk buku teks KT Tahun 5 KB : berfikir, mendapatkan SPP:
maklumat, memproses Buku teks ms 51-52
halaman 51-52.
maklumat, menyampaikan petikan
2. Murid diminta membaca petikan ”Pengasasan maklumat ”Pengasasan
Melaka”
Melaka” yang terdapat pada halaman tersebut.
Lembaran kerja
3. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap Slide power point
murid yang mengandungi soalan berkaitan latar
Nilai : bersyukur
belakang Parameswara dan sebab Parameswara dan berbangga
melarikan diri dari Palembang.
4. Guru bersoal jawab dengan murid jawapan bagi
lembaran kerja yang diberikan.
5. Guru membincangkan jawapan murid dan memberi
penjelasan lanjut tentang latarbelakang Parameswara
dan sebab-sebab Parameswara berhijrah.

Langkah 2 (10 minit)

1. Murid diminta merujuk petikan ”Pengasasan TKP: SPP :


Verbal-linguistik Buku teks KT
Melaka”di dalam buku teks KT Tahun 5 ms 52 .
Tahun 5 petikan
2. Secara berpasangan murid diminta menanda dan BCB : ”Pengasasan
Membuat rujukan Melaka”
melabel perjalanan Parameswara dari Palembang ke
Peta Asia Tenggara
Melaka pada peta Asia Tenggara berdasarkan Slide Power point
maklumat dalam petikan tersebut.
Nilai Murni :
3. Guru memilih murid secara rawak untuk Kerjasama
membentangkan peta perjalanan Parameswara.
4. Guru membincangkan jawapan murid dan
menerangkan dengan lebih lanjut peta perjalanan
Parameswara.

LANGKAH 3 (15 minit)


SPP :
1. Guru menayangkan sajak perjuangan dan sedutan Koperatif , kolaboratif Kad arahan
Skrip ”Bagaimana
animasi kepada semua murid.
TKP – Verbal linguistik, Melaka mendapat
2. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. visual ruang, interpersonal, nama”
kecerdasan muzik, naturalis
3. Setiap kumpulan diagihkan satu tugasan iaitu
melakonkan peristiwa pembukaan Melaka KB:
Pemerhatian
berdasarkan skrip yang diberi.
4.Murid perlu menggunakan kreativiti sendiri bagi
melakonkan watak yang diberikan.

LANGKAH 4 (15 minit)

1. Pembentangan / persembahan hasil kerja Koperatif , kolaboratif Nilai murni :


kumpulan Bekerjasama
2. Guru merumuskan hasil lakonan tadi dengan TKP – Verbal linguistik,
peristiwa pembukaan Melaka. visual ruang, interpersonal,
kecerdasan muzik, naturalis

PENUTUP (5 minit ) KBKK :


Menjana idea
1. Guru merumuskan kembali pelajaran hari ini KB :
dengan mengimbas kembali pengasas Melaka dan Merumus Strategi :
peristiwa yang membawa kepada pembukaan Melaka. Penerapan

2. Guru memberi pengukuhan dengan soalan kuiz


ringkas menggunakan multimedia.

Aktiviti susulan :
Murid diminta membuat sebuah laporan pendek
tentang peristiwa Pembukaan Melaka sebagai kerja
rumah. Mereka juga diminta melakar semula peta
perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka
Dalam laporan tersebut.