PANDAI PENGAYAAN KELAS BIASA SEDERHANA PEMULIHAN DALAM DARJAH KEMAHIRAN BARU

LEMAH

PEMULIHAN KHAS
KELAS KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

SEKOLAH KHAS

JKM / PDK

PERINGKAT PENILAIAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KELAS BIASA

PENCALONAN /UJIAN SARINGAN (UJIAN PELEPASAN II KIA 2M) PENERIMAAN DAN UJIAN DIAGNOSTIK / PENGAMATAN OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MENILAI PENCAPAIAN

JENISJENIS-JENIS UJIAN / PENGUJIAN
UJIAN SARINGAN UJIAN DIAGNOSTIK

PELEPASAN II KIA 2M LISAN BERTULIS SUMATIF FORMATIF

UJIAN PENCAPAIAN- BM

UJIAN PENGAMATAN

UJIAN SARINGAN
Ujian saringan adalah satu instrumen pengukuran yang menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas oleh murid secara individu untuk mengikuti program pemulihan khas. Ianya dapat mengenalpasti murid-murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan.

TUJUAN UJIAN SARINGAN
UNTUK MENENTUKAN BILANGAN MURID YANG LAYAK MEMASUKI PROGRAM PEMULIHAN KHAS JIKA PENCALONANNYA RAMAI

Topik ujian saringan hanya merangkumi kemahirankemahiran-kemahiran yang telah diajar .

Semasa ujian dijalankan pastikan: 
Keadaan murid sihat.  Fizikalnya baik.  Murid bersedia untuk ujian.  Suasana kondusif.  Persekitaran yang baik.

BILA UJIAN SARINGAN DIJALANKAN? Ujian ini dijalankan sebaik saja pencalonan diterima. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan kecil bergantung kepada bentuk item dan keputusan direkodkan sebagai rujukan. Tempoh masa ditentukan mengikut kesesuaian.

Faktor kemasukan murid ke dalam program pemulihan khas * * Skor yang lemah. Jumlah murid yang dapat dikendalikan oleh guru pemulihan khas bergantung kpd. enrolmen murid sesebuah sekolah. * Jenis masalah yang dihadapi oleh murid. * Ruang yang ada di kelas pemulihan khas.

UJIAN PELEPASAN II KIA 2M

-DIJALANKAN OLEH GURU KELAS KIA 2M PADA BULAN OKTOBER BAGI THN 1 - DIJALANKAN KEPADA MURID PEMULIHAN KHAS TAHUN 3 - 6 OLEH GURU PEMULIHAN KHAS PADA BULAN JANUARI

SKOR WAJARAN UJIAN PELEPASAN II KIA 2M 0 HINGGA 9 ± MURID PENDIDIKAN KHAS DGN PENGESAHAN DOKTOR 10 HINGGA 45 -GAGAL ± MASUK KE KELAS PEMULIHAN KHAS 46 HINGGA 60 -LULUS ± MASUK KE KELAS PERDANA MURID KIA 2M TAHUN 1 DAN MURID PEMULIHAN KHAS TAHUN 3 - 6 YANG MENDAPAT SKOR 0 HINGGA 45 ± ADALAH MURID PEMULIHAN KHAS

KAEDAH PELAKSANAAN UJIAN PELEPASAN II KIA 2M
UJIAN INI MENGANDUNGI DUA BAHAGIAN - LISAN - BERTULIS MURID KIA 2M TAHUN 1 MENJALANI UJIAN PADA BULAN OKTOBER MURID PEMULIHAN TAHUN 3 - 6 MENJALANI UJIAN PADA AWAL BULAN JANUARI 2007

CARTA ALIRAN
MURID TAHUN 1-6 PELEPASAN II KIA 2M K SKOR 10-45 SKOR 0-9 P E M U.TAPISAN II KIA 2M- JUN SKOR 10-45 SKOR 46-60 DIAGNOSTIK- P & P K H A S MURID PEND KHAS DNG. PENGESAHAN DOKTOR U.TAPISAN II KIA 2M- OKT SKOR 10-45 SKOR 0-9 SKOR 46-60 K B S R SKOR 46-60 DIAGNOSTIK- P&P K E L A S

UJIAN DIAGNOSTIK DEFINISI
ADALAH SATU INSTRUMEN PENGUKURAN YANG MEMBOLEHKAN GURU PEMULIHAN KHAS MENGESAN PUNCA DAN KAWASAN KELEMAHAN SECARA SPESIFIK YANG DIHADAPI OLEH SESEORANG MURID PEMULIHAN KHAS.

UJIAN DIAGNOSTIK
Ujian diagnostik Bahasa Melayu: Ujian Lisan Ujian Bertulis Ujian Pengamatan

TUJUAN
- MENGENALPASTI SECARA KHUSUS KESULITAN-KESULITAN YANG DIHADAPI OLEH MURID. -MENGENAL PASTI PUNCA KEGAGALAN MURID UNTUK MENGUASAI SESUATU KEMAHIRAN. -MENGENAL PASTI KUMPULAN TERTENTU MENGIKUT KEBOLEHAN DAN KAWASAN-KAWASAN KESUKARAN YANG DIHADAPI OLEH MURID. -MEMBANTU GURU MERANCANG SATU PROGRAM PENGAJARAN YANG KHUSUS - INDIVIDU ATAU KUMPULAN DENGAN LEBIH TEPAT DAN SISTEMATIK. -MEMBANTU GURU MERANCANG OBJEKTIF PENGAJARAN -MEMBOLEHKAN GURU MERANCANG DAN MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR YANG BERSESUAIAN MENGIKUT TAHAP MURID.

MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK
-DILAKSANAKAN KEPADA MURID YANG DIPILIH UNTUK MENGIKUTI KELAS PEMULIHAN KHAS -UJIAN LISAN DIJALANKAN SECARA INDIVIDU. UJIAN BERTULIS DIJALANKAN SECARA KUMPULAN TIDAK MELEBIHI 4 ORANG DLM SATU MASA -UJIAN DISEDIAKAN MENGIKUT TURUTAN KOGNITIF ± PENGETAHUAN- PEMAHAMAN- PENGGUNAAN. DIMULAKAN DENGAN UJIAN LISAN DAN DIIKUTI UJIAN BERTULIS. TIDAK TERIKAT DENGAN TEMPOH MASA. -SETIAP JAWAPAN MURID DIREKODKAN DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK

ANALISIS UJIAN DIAGNOSTIK

-KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MURID DIREKODKAN KE DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK/ BORANG ANALISIS UJIAN

-MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANMENENTUKAN KAEDAH- RPK
1 2 3 4 7 6 5

-MERANCANG BAHAN BANTU MENGAJAR

UJIAN PENCAPAIAN

UJIAN SUMATIF  Merupakan ujian untuk menilai kemahiran murid secara keseluruhan.  Instrumen pengujian untuk menentukan status murid sama ada kekal di kelas Pemulihan Khas atau sebaliknya.  Ujian ini boleh dilaksanakan secara arahan berpusat atau berdasarkan kepada keperluan semasa.

UJIAN FORMATIF 

Dijalankan secara individu atau kumpulan selepas satu-satu kemahiran diajar. satu Untuk menilai penguasaan murid dalam satusatu-satu kemahiran yang diajar.  Dijadikan asas kepada peningkatan kemahiran yang lebih tinggi.  Satu bentuk pembuktian / kesahan kemahiran murid.  Keputusan ujian direkod dan bahan ujian difailkan.

UJIAN PENCAPAIAN

MURID YANG BERJAYA MENCAPAI TAHAP YANG DITENTUKAN - LAYAK BALIK KE KELAS BIASA. GURU PEMULIHAN KHAS PERLU MEMBERI KHIDMAT BANTU KEPADA GURU B.MELAYU MELAKSANAKAN PROGRAM PEMULIHAN DALAM KELAS KBSR

SEKIAN

Soalan 2

Soalan 3

Soalan 4

Soalan 5

Soalan 6

Soalan 7

bil 1 2 3 4 5

kemahiran Suku kata kv di awal melibatkan konsonan ²b,d Suku kata kv di awal melibatkan konsonan ²b,p Suku kata kv di awal melibatkan konsonan ²s,h Perkataan vkv Perkataan kvkv

skor 4/5 3/5 4/5 3/5 3/5

Analisis/ catatan
Keliru konsonan konsonan b-d bKeliru konsonan konsonan b-p bKeliru bunyi s/k kv-h,s kvKeliru menulis huruf b,d dlm s/k kv 1-Menulis huruf g,j terbalik dlm s/k kv 2-Keliru s/k konsonsn s,r 1-Keliru hurf p 2-Gagal menulis s/k kv ² dlm perkataan kvkvkv Gagal menulis perkataan kvkvkvkvkvkv-bergambar

6 7

Perkataan kvkvkv Perkataan kvkvkv

4/5 5/5

KUMP & NAMA

KEMAHIRAN YG AKAN DIJARS

OBJEKTIF

KAEDAH P & P

BAHAN

KUMP A 1 2 3 4

1- Mengecam huruf b & d dalam perk. kvkv 2- Membatang perkataan kvkvkvkvkonsonan b & d 3- Membaca perkataan / rangkaikata ± kvkvk ± konsonan b & d

1- Dpt mengecam huruf b & d yg ditunjukkan 2-Dpt membatang perk kvkv ± huruf b & d 3-Dpt membaca perkataan/ rangkaikata yang ditunjukkan

Menggunakan pendekataan µA¶ dalam KBSR

kad huruf, kad suku kata,kad perkataan,carta perkataan, carta r kata,slaid p point dll

TAMAT