Anda di halaman 1dari 31

PANDAI

KEMAHIRAN
PENGAYAAN BARU
KELAS BIASA SEDERHANA

LEMAH PEMULIHAN
DALAM DARJAH

PEMULIHAN KHAS

KELAS KHAS
MASALAH
PEMBELAJARAN

SEKOLAH KHAS

JKM / PDK
 
  
 à
 

 à 
  

   

  
 
à

 

  à 

   
  

 

 
  

 
à

 

   
 
à 
 
 
„ 

Ujian saringan adalah satu instrumen


pengukuran yang menyeluruh terhadap
kekuatan dan kelemahan dalam
penguasaan kemahiran-kemahiran asas
oleh murid secara individu untuk
mengikuti program pemulihan khas. Ianya
dapat mengenalpasti murid-murid yang
lemah dan memerlukan bantuan
pemulihan.
„ „„ 

UNUK MENENUKAN BILANGAN


MURID YANG LAYAK MEMASUKI
PROGRAM PEMULIHAN KHAS JIKA
PENCALONANNYA RAMAI

opik ujian saringan hanya merangkumi


kemahiran--kemahiran yang telah diajar .
kemahiran


 
h Keadaan murid sihat.


h Fizikalnya baik.
h Murid bersedia untuk ujian.
h Suasana kondusif.
h Persekitaran yang baik.
Ú„ 
 

Ujian ini dijalankan sebaik saja


pencalonan diterima.
Boleh dijalankan secara individu atau
kumpulan kecil bergantung kepada
bentuk item dan keputusan direkodkan
sebagai rujukan.
empoh masa ditentukan mengikut
kesesuaian.
a


  


^ Skor yang lemah.
^ Jumlah murid yang dapat
dikendalikan oleh guru pemulihan
khas bergantung kpd. enrolmen
murid sesebuah sekolah.
^ Jenis masalah yang dihadapi oleh
murid.
^ Ruang yang ada di kelas pemulihan
khas.
  

-DIJALANKAN OLEH GURU KELAS KIA 2M


PADA BULAN OKOBER BAGI HN 1

- DIJALANKAN KEPADA MURID PEMULIHAN


KHAS AHUN 3 - 6 OLEH GURU PEMULIHAN
KHAS PADA BULAN JANUARI
SKOR WAJARAN UJIAN PELEPASAN II KIA 2M

0 HINGGA 9 ± MURID PENDIDIKAN KHAS


DGN PENGESAHAN DOKOR

10 HINGGA 45 -GAGAL ± MASUK KE KELAS


PEMULIHAN KHAS

46 HINGGA 60 -LULUS ± MASUK KE KELAS


PERDANA

MURID KIA 2M AHUN 1 DAN MURID


PEMULIHAN KHAS AHUN 3 - 6 YANG
MENDAPA SKOR 0 HINGGA 45 ± ADALAH
MURID PEMULIHAN KHAS
 „ 
 !"

UJIAN INI MENGANDUNGI DUA BAHAGIAN


- LISAN
- BERULIS

MURID KIA 2M AHUN 1 MENJALANI


UJIAN PADA BULAN OKOBER

MURID PEMULIHAN AHUN 3 - 6


MENJALANI UJIAN PADA AWAL BULAN
JANUARI 2007


MURID AHUN 1-6

PELEPASAN II KIA 2M
K SKOR 46-60 K
SKOR 10-45
DIAGNOSIK- P&P E
SKOR 0-9
P L
E U.APISAN II KIA 2M- JUN A
SKOR 10-45 SKOR 46-60
M S
DIAGNOSIK- P & P

K U.APISAN II KIA 2M- OK K


H SKOR 10-45 SKOR 46-60 B
A SKOR 0-9 S
S R
MURID PEND KHAS DNG. PENGESAHAN DOKOR
„ #

DEFINISI

ADALAH SAU INSRUMEN PENGUKURAN YANG


MEMBOLEHKAN GURU PEMULIHAN KHAS
MENGESAN PUNCA DAN KAWASAN
KELEMAHAN SECARA SPESIFIK YANG
DIHADAPI OLEH SESEORANG MURID
PEMULIHAN KHAS.
„ #

Ujian diagnostik Bahasa


Melayu:
- Ujian Lisan
- Ujian Bertulis
- Ujian Pengamatan
UJUAN
- MENGENALPASI SECARA KHUSUS
KESULIAN-KESULIAN YANG DIHADAPI OLEH MURID.
2MENGENAL PASI PUNCA KEGAGALAN MURID
UNUK MENGUASAI SESUAU KEMAHIRAN.
2MENGENAL PASI KUMPULAN ERENU MENGIKU
KEBOLEHAN DAN KAWASAN-KAWASAN KESUKARAN
YANG DIHADAPI OLEH MURID.
-MEMBANU GURU MERANCANG SAU PROGRAM
PENGAJARAN YANG KHUSUS - INDIVIDU AAU
KUMPULAN DENGAN LEBIH EPA DAN SISEMAIK.
-MEMBANU GURU MERANCANG OBJEKIF PENGAJARAN
2MEMBOLEHKAN GURU MERANCANG DAN MEMBINA
BAHAN BANU MENGAJAR YANG
BERSESUAIAN MENGIKU AHAP MURID.
"Ú„ #

-DILAKSANAKAN KEPADA MURID YANG DIPILIH UNUK


MENGIKUI KELAS PEMULIHAN KHAS
-UJIAN LISAN DIJALANKAN SECARA INDIVIDU. UJIAN
BERULIS DIJALANKAN SECARA KUMPULAN IDAK
MELEBIHI 4 ORANG DLM SAU MASA

-UJIAN DISEDIAKAN MENGIKU URUAN KOGNIIF ±


PENGEAHUAN- PEMAHAMAN- PENGGUNAAN.
DIMULAKAN DENGAN UJIAN LISAN DAN DIIKUI UJIAN
BERULIS. IDAK ERIKA DENGAN EMPOH MASA.

-SEIAP JAWAPAN MURID DIREKODKAN DALAM BORANG


REKOD UJIAN DIAGNOSIK
„ #

-KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MURID


DIREKODKAN KE DALAM BORANG REKOD UJIAN
DIAGNOSIK/ BORANG ANALISIS UJIAN

-MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN-


MENENUKAN KAEDAH- RPK-MERANCANG BAHAN BANU MENGAJAR

 
„  

UJIAN SUMAIF

‰ Merupakan ujian untuk menilai


kemahiran murid secara keseluruhan.
‰ Instrumen pengujian untuk menentukan
status murid sama ada kekal di kelas
Pemulihan Khas atau sebaliknya.
‰ Ujian ini boleh dilaksanakan secara
arahan berpusat atau berdasarkan kepada
keperluan semasa.
UJIAN FORMAIF

‰ Dijalankan secara individu atau kumpulan


selepas satu-
satu-satu kemahiran diajar.
‰ Untuk menilai penguasaan murid dalam
satu--satu kemahiran yang diajar.
satu
‰ Dijadikan asas kepada peningkatan
kemahiran yang lebih tinggi.
‰ Satu bentuk pembuktian / kesahan
kemahiran murid.
‰ Keputusan ujian direkod dan bahan ujian
difailkan.
„  

MURID YANG BERJAYA MENCAPAI AHAP YANG


DIENUKAN - LAYAK BALIK KE KELAS BIASA.

GURU PEMULIHAN KHAS PERLU MEMBERI


KHIDMA BANU KEPADA GURU B.MELAYU
MELAKSANAKAN PROGRAM PEMULIHAN DALAM
KELAS KBSR

§ 
Soalan 2
Soalan 3
Soalan 4
Soalan 5
Soalan 6
Soalan 7
þ  
 
  
 þ 

 
þ 

 þ   

 

 þ
 

 

 þ
    

 

 þ
 

 

 þ
 þ 

 
þ 

 þ 
  
 þ 

 
þ 

    þ 
 

  ! þ 


  
 
" ! #$ þ 
   
  

 
 ! 
%   &#  
  
 
 &# 
' 
þ#þ

KUMP & KEMAHIRAN YG
OBJEKIF KAEDAH P & P BAHAN
NAMA AKAN DIJARS

1- Dpt
1- Mengecam mengecam
huruf b & d huruf b & d yg
dalam perk. ditunjukkan
kvkv kad huruf, kad
2-Dpt suku kata,kad
KUMP A
2- Membatang membatang Menggunakan perkataan,carta
1
perkataan kvkv-
kvkv- perk kvkv ± pendekataan perkataan,
2
3
konsonan b & d huruf b & d µA¶ dalam
KBSR carta r
4 3- Membaca 3-Dpt kata,slaid p
perkataan / membaca point dll
rangkaikata ± perkataan/
kvkvk ± rangkaikata
konsonan b & d yang
ditunjukkan
"