Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rahman Putra Sungai Buloh,47000, Selangor Darul Ehsan.

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN TINGKATAN DUA

KEPENTINGAN JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN TERHADAP PEMBANGUNAN DI KAWASAN BUKIT RAHMAN PUTRA SUNGAI BULOH, SELANGOR DARUL EHSAN

NAMA PELAJAR TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN NAMA GURU

: : 2 KAA : 960305-06-5541 : PN. NOOR FADILAH BINTI HASSAN

TANDATANGAN PELAJAR

TANDATANGAN GURU

—————————-

—————————

TAJUK 1) 2) 3) 4) 5) 6) Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian 1. Kepentingan Sistem Jalan Raya 2. Fungsi Jalan Raya 3. Kepentingan Sistem Komuter 4. Fungsi Komuter 5. Masalah Jalan Raya 6. Masalah Komuter 7. Langkah Mengatasi Masalah Jalan Raya Dan Komuter 7) 8) 9) Rumusan Rujukan Lampiran

HALAMAN

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru Geografi saya, Puan Fadilah Binti Hassan kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya untuk menyiapkan projek Kajian Geografi Tempatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Puan Pengetua SMK Bukit Rahman Putra iaitu Puan Ho Chee Lean yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan. Ribuan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada kedua ibu bapa saya iaitu Encik Shaharuddin Bin Ahmad dan Puan Siti Zubaidah Binti Muhd Sari yang telah banyak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan daalam menyiapkan projek ini. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada respondan yang telah memberikan kerjasama kepada saya semasa menjalankan kajian ini. Hanya Allah sahaja yang dapat jasa dan budi baik kalian semua.

Bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajaran untuk mata pelajaran Geografi, muridmurid Tingkatan 2 diberikan peluang menjalankan kerja amali di lapangan. Hal ini dilaksanakan melalui tema Kajian Geografi Tempatan. Murid-murid diberi pilihan untuk memilih tajuk kajian masing-masing. Saya telah memilih tajuk Kepentingan Jaringan Sistem Pengangkutan terhadap Pembangunan di sekitar kawasan Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor. Kajian dijalankan di sekitar kawasan Bukit Rahman Putra dan stesen komuter Sungai Buloh. Setiap pelajar perlu menulis laporan lengkap tentang kajian yang telah dijalankan.

Berikut adalah objektif-objektif yang ditentukan dalam melaksanakan kerja kursus ini: (a) mengenal pasti bagaimana jaringan sistem pengangkutan iaitu kawasan Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan. (b) mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan jaringan sistem jalan raya dan sistem pengangkutan komuter. (c) mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. (d) mengetahui kesan akibat daripada masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem jaringan pengangkutan di kawasan kajian.

Bukit Rahman Putra terletak di negeri Selangor, iaitu di Daerah Gombak, Mukim Batu. Lihat peta lakar 1. Kawasan ini di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Selayang. Kawasan ini telah dimajukan sejak tahun 70-an. Kawasan ini terletak di sebelah barat laut pusat bandar. Kedudukannya ialah kira-kira 22 kilometer dari pusat bandar. Perjalanan dengan menaiki bas awam dari Bukit Rahman Putra ke pusat bandar mengambil masa kira-kira 27 minit jika melalui Lebuh Raya Utara-Selatan dan jika tiada kesesakan lalu lintas. Peta Lakar 1: Kedudukan Bukit Rahman Putra, di Mukim Batu, daerah Gombak.

Saya telah memilih kawasan ini kerana ia berdekatan dengan rumah saya dan ia juga berhampiran dengan sekolah saya iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor. Jarak sekolah dari rumah saya ialah kira-kira 4 kilometer. Bentuk muka bumi yang bertanah rata, beralun dan berkaki bukit menjadikan kawasan ini sesuai untuk petempatan, pengangkutan dan perkhidmatan. Kawasan ini juga telah dihubungkan dengan beberapa jalan raya untuk ke kawasan lain seperti Kepong, Shah Alam, Klang dan Subang Jaya.Antara lebuh raya tersebut ialah Lebuhraya NKVE untuk ke Pusat Bandaraya, Lebuh raya Guthrie untuk ke Shah Alam dan Lebuhraya MRRII untuk ke Kepong dan ke Kuala Lumpur.

Selepas memilih tajuk kepentingan jaringan sistem pengangkutan terhadap pembangunan di kawasan sekitar Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor, saya memilih kaedah kajian yang akan digunakan semasa menjalankan kajian ini. Berikut adalah kaedah yang digunakan: (a) Pemerhatian: ~ Pemerhatian dibuat terhadap bentuk muka bumi, jenis kegiatan ekonomi penduduk, jenis kemudahan sosial yang ada, dan jenis kemudahan lain yang terdapat di situ. ~ Saya juga memerhatikan ciri kawasan kajian dan tempat sekitarnya dari segi kemajuan dan pembangunannya. (b) Temu bual: ~ Sesi temu bual dijalankan di stesen komuter Sungai Buloh. Seramai 20 orang penumpang ditemu bual untuk mendapatkan maklumat tentang jenis pekerjaan, keselesaan menggunakan komuter, dan tujuan menggunakan komuter serta soalan-soalan lain yang berkaitan. (c) Rujukan: ~ Saya mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian seperti peta kawasan kajian dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan. ~ Saya mendapatkan maklumat melalui risalah, majalah, keratan akhbar, serta melalui laman web.

HASIL KAJIAN 1. KEPENTINGAN SISTEM JALAN RAYA. Jalan raya merupakan sistem yang menghubungkan penduduk Bukit Rahman Putra dengan kawasan sekitarnya seperti Kepong, Shah Alam, Klang dan Subang Jaya.Antara lebuhraya tersebut ialah Lebuh raya NKVE untuk ke Pusat Bandaraya, Lebuhraya Guthrie untuk ke Shah Alam dan Lebuh raya MRRII untuk ke Kepong dan ke Kuala Lumpur. Berikut merupakan jadual jenis pekerjaan penduduk di kawasan Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor yang menggunakan jalan raya dan lebuh raya.

JENIS PEKERJAAN PENDUDUK

BILANGAN PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN JALAN RAYA DAN LEBUH RAYA

Sektor awam Sektor swasta Bekerja sendiri Lain-lain JUMLAH

7

2. FUNGSI JALAN RAYA Jalan raya merupakan alat yang penting untuk penduduk Bukit Rahman Putra ke tempat 8 kerja, ke sekolah dan untuk penduduk pergi ke pusat beli-belah. Antara fungsi jalan raya yang lain ialah:

Cepat sampai

Fungsi jalan raya

Lebih selamat

Jimat wang Lebih selesa Jimat masa

Daripada kajian yang saya jalankan, sebahagian besar penduduk di sekitar Bukit Rahman Putra lebih suka memilih jalan raya sebagai pengangkutan utama. Mereka memilih kemudahan jalan raya untuk pergi ke tempat yang dituju kerana ia lebih selesa dan selamat. Selain itu, pengangkutan jalan raya juga dapat menjimatkan wang dan masa kerana mereka terutamanya pelajar yang menggunakan bas untuk ke sekolah.

3. SISTEM KOMUTER Terdapat dua stesen komuter yang terdapat di kawasan kajian iaitu Stesen Komuter 9 Kuang dan Stesen Komuter Sungai Buloh. Antara kedua-dua stesen tersebut, Stesen Komuter Sungai Buloh menjadi pilihan penduduk kerana lokasinya berhampiran dengan jalan raya utama iaitu dari Shah Alam dan Kuala Lumpur. Selain itu, ianya terdapat banyak kemudahan yang disediakan di Stesen Komuter Sungai Buloh. Antara kemudahan yang disediakan ialah:-

i) Mempunyai perkhidmatan bas mini dan teksi. • Kemudahan ini disediakan supaya orang yang menggunakan perkhidmatan komuter boleh pergi dan balik dari stesen komuter ke rumah dengan cepat. Tambahan pula, tambang perkhidmatan bas mini sangat murah iaitu hanya RM 2.00 dari stesen komuter ke sekitar kawasan Bukit Rahman Putra. ii) Kemudahan meletak kenderaan dan surau. • Kemudahan ini disediakan supaya penumpang komuter boleh meletak kenderaan seperti motosikal dan kereta dengan selamat. Kemudahan surau yang terdapat di Stesen Komuter Sungai Buloh diadakan untuk kemudahan

pengguna komuter yang beragama Islam menunaikan ibadah solat dengan senang. iii) Jejantas. • Kemudahan ini disediakan untuk memastikan keselamatan pengguna melintas jalan untuk ke Stesen Komuter Sungai Buloh.

4. FUNGSI KOMUTER Sistem Komuter merupakan alat yang penting untuk penduduk Bukit Rahman Putra ke 1 tempat kerja, ke sekolah dan ke tempat lain dengan cepat. Antara fungsi jalan raya yang 0 lain ialah: Fungsi Komuter

Selamat Kos murah

Tidak sesak Jimat masa

Mesra Alam

Daripada kajian yang saya jalankan, beberapa orang penduduk Bukit Rahman Putra memilih komuter untuk pergi ke tempat kerja atau ke tempat-tempat lain kerana ianya menjimatkan wang dan tidak perlu menggunakan tenaga yang banyak. Selain itu, ianya juga menjimatkan masa kerana mereka dapat mengelak daripada kesesakan lalu lintas. Seterusnya, kurang berlaku kemalangan dan ia lebih selamat.

5. MASALAH JALAN RAYA 1 1 Masalahmasalah jalan raya

Jalan berlubang

Kesesakan lalu lintas

Kerosakan lampu isyarat Jalan dibaiki Kemalangan

Jalan ditutup

Terdapat beberapa masalah yang sering berlaku kepada pengguna jalan raya. Kebanyakan daripada mereka sering merungut mengenai kesesakan jalan raya yang sering berlaku pada waktu pagi dan petang. Hal ini disebabkan kerana, ramai pekerja yang menggunakan jalan raya pada waktu pagi untuk ke tempat kerja dan pada waktu petang, pekerja menggunakan jalan raya untuk pulang ke rumah. Selain itu, kebanyakan jalan raya sering ditutup untuk diselenggara kerana jalan berlubang. Akhir sekali, masalah yang sering berlaku kepada pengguna jalan raya ialah masalah kerosakan lampu isyarat dan banjir jika hujan lebat.

6. MASALAH SISTEM KOMUTER 1 Masalah 2 sistem komuter

Sering berlaku kecurian Tidak tepati masa Kekurangan tempat

Ramai pengguna

Perbuatan sumbang

Bau busuk

Terdapat beberapa masalah yang sering berlaku kepada pengguna komuter. Kebanyakan daripada mereka sering merungut mengenai komuter yang sering sesak dengan penumpang. Hal ini menyebabkan pengguna komuter berasa kurang selesa. Selain itu, masalah yang sering berlaku dikalangan pengguna komuter ialah masalah komuter tidak sampai tepat pada masanya kerana mereka tidak mengikut jadual perjalanan. Akhir sekali, perbuatan sumbang yang sering berlaku kepada pengguna komuter juga menjadi masalah kepada mereka yang menggunakan perkhidmatan komuter.

7. LANGKAH MENGATASI MASALAH JALAN RAYA 1 3 Langkah-langkah mengatasi masalah jalan raya

Baiki jalan berlubang

Naik kenderaan awam

Keluar awal

Berkongsi kereta

Baiki lampu isyarat rosak

Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi masalah jalan raya. Antaranya ialah, pengguna jalan raya haruslah keluar awal dari rumah untuk mengelak daripada terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Selain itu, pengguna jalan raya juga boleh menaiki kenderaan awam seperti bas,keretapi dan komuter supaya cepat sampai ke tempat kerja. Seterusnya, pengguna jalan raya boleh berkongsi kereta dengan kawan supaya tidak terlalu banyak kenderaan di jalan raya sekaligus boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas. Selanjutnya, pihak bertanggungjawab haruslah membaiki jalan yang berlubang dan lampu isyarat yang rosak untuk menggelakkan kesesakan lalu lintas.

1 4 8. LANGKAH MENGATASI MASALAH KOMUTER

Keluar awal

Langkah Mengatasi Masalah Komuter

Tepati masa

Asingkan pengguna lelaki dan perempuan

Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi masalah komuter. Antaranya ialah, pengguna komuter haruslah pergi ke stesen awal untuk mengelak daripada sesak dengan orang ramai. Selain itu, pengguna kerajaan haruslah mengasingkan pengguna lelaki dan perempuan untuk mengelakkan perkara sumbang dan kes kecurian. Akhir sekali, pemandu komuter mestilah menepati masa perjalanan dengan tepat supaya pengguna komuter cepat sampai ke destinasi yang ingin dituju.

1 5

Di kawasan kajian ini iaitu Bukit Rahman Putra, terdapat peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan sistem pengangkutan jalan raya dan sistem pengangkutan komuter. Walaupun terdapat perkhidmatan seperti bas dan teksi, tetapi penduduk lebih suka menggunakan kenderaan sendiri dan menggunakan komuter sebagai salah satu alat pembinaan jalan raya dan sistem komuter telah memberi kesan terhadap perkembangan kawasan kajian di Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor. Dapatlah dirumuskan bahawa sistem penggunaan jalan raya dan komuter sangat penting di kawasan ini.

1. Azizan bin Hj. Abu Samah, 2003. Buku teks Geografi Tingkatan Dua, Percetakan Saufi. 2. Laman web file://scribd.asterpix.com