Anda di halaman 1dari 2

REKOD PENGESAHAN PENCAPAIAN (RPP)

Nama murid :………………………………..

Kelas : ………… Umur :………

Sek. Men. Keb Tunku Abdul Rahaman Putra Sabak Bernam.

Item Pengesahan yang diambilkira untuk memberi Sudah Belum


wajaran. menguasai menguasai

A. Bacaan Mekanis

1. sebutan jelas dan tepat


2. lancar (tidak tersekat-sekat / teragak-agak
3. intonasi
4. tidak mengeja
5. tidak mengulang-ulang perkataan dan ayat
6. tidak menambah perkataan.
7. tidak mengubah perkataan atau struktur ayat.
8. tidak meninggalkan perkataan dan ayat
9. tidak melebih dari 2 minit
Sudah Belum
B. Pemahaman ( Lisan ) menguasai menguasai

1. Ini sekolah siapa?


2. setiap hari mereka belajar apa?
3. Cantik lawannya hodoh/buruk
4. bersih lawannya kotor
5. Rajin lawan malas
6. ayat lengkap
7. sebutan jelas
8. intonasi betul
9. tidak mengulang-ulang perkataan
Sudah Belum
c. Pemahaman (bertulis) menguasai menguasai

1. Sekolah ini baru dibuka


2. Sekolah Liza cantik dan bersih
3. Setiap hari mereka belajar komputer

.Jumlah item pengesahan yang telah dikuasai ialah ________


Dengan ini adalah disahkan bahawa murid ini telah / belum celik huruf

Tandatangan:…………………..
Tarikh:…………………………