Anda di halaman 1dari 52

PENDIDIKAN

SENI VISUAL
TINGKATAN 4 dan
5

BAHAGIAN D KRAF TRADISONAL


DAN DIMENSI BARU
BAB 13 : SENI
TEMBIKAR
a
a rk
s
r d a i an
Be ura an
t
n H ak a a n
r
Su laja i
Pe rkin
Te
Click to edit Master te
Bab 1 : Seni Tembikar
Second level
● Third level
KANDUNGAN
● Fourth level

● Fifth level

PENGENALAN TEKNIK PICIT

FUNGSI TEMBIKAR
TEKNIK LINGKARAN
TRADISI

MOTIF TEMBIKAR
TEKNIK KEPINGAN
TRADISIONAL
HOME
PELBAGAI RUPA DAN
TEKNIK ACUAN
BENTUK TEMBIKAR

MENYEDIAKAN TANAH CARA PEMBAKARAN


LIAT TEMBIKAR EXIT

PROSES MEMBENTUK
SOALAN PENGUKUHAN
TEMBIKAR TRADISIONAL

DIMENSI BARU
PEMBUATAN TEMBIKAR
PENGENALAN
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar
tradisional
1. Tembikar ialah sejenis kraf tangan yang diperbuat daripada tanah liat yang
Pelbagai rupa dan berbentuk tiga dimensi (3D).
bentuk tembikar

Menyediakan tanah 1. Seni tembikar di Malaysia telah wujud sejak zaman dahulu lagi ketika
liat
tembikar masih digunakan sebagai bekas air, bekas memasak atau untuk
Proses membentuk
upacara ritual seperti pengebumian, khususnya oleh sesetengah
tembikar tradisional
masyarakat pribumi di Sarawak.
Dimensi baru
pembuatan tembikar
1. Kebanyakkan tembikar yang dijumpai mempunyai ciri-ciri barangan
Teknik picit
kegunaan harian.

Teknik lingkaran
4. Tempat-Tempat yang terkenal dengan penghasilan seni tembikar
Teknik kepingan adalah seperti Sayong dan Pulau Tiga di Perak, Mambong di Kelantan serta
(Slab) Sarawak.

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
Contoh tembikar zaman neolitik

Bekas minuman dan bekas berkaki • Dari Gua Cha (terdapat kesan-kesan
• Dijumpai di Gua Cha, Hulu Kelantan calaran berhaluan selari dan juga
merupakan barangan kuburan yang menyendeng di bahagian sisi dan
ditanam bersama-sama dengan mayat. bawah)

• Dijumpai di Gua Niah, Sarawak


merupakan barangan kuburan yang • Dijumpai di Gua Niah, Sarawak
ditanam bersama-sama mayat).
Kembali
FUNGSI-FUNGSI TEMBIKAR TRADISI
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar
tradisional
1. Perak
Pelbagai rupa dan
bentuk tembikar - Tempat menyimpan air menggunakan tembikar (labu).

Menyediakan tanah
liat 2. Negeri Sembilan
Proses membentuk - Digunakan sebagai lapik tiang. Contohnya kampung Cernor, Jelebu,
tembikar tradisional Negeri
Dimensi baru Sembilan.
pembuatan tembikar

Teknik picit 3. Melaka


– Masyarakat Baba dan Nyonya menggunakan tembikar yang di beri nama
Teknik lingkaran
‘Nyonya Wares’ ialah tembikar sepuh yang mempunyai banyak warna
Teknik kepingan
(Slab) berasal dari Wilayah Kiangsi. Digunakan untuk acara istimewa seperti pesta
hari jadi, sambutan pesta hari jadi, dan upacara pengebumian.
Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
FUNGSI-FUNGSI TEMBIKAR TRADISI
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar 4. Sarawak


tradisional - Tempayan digunakan untuk upacara memanggil hujan.
Pelbagai rupa dan - Suku kaum Land Dayak membuat pekasam khinzir atau ikan di dalam
bentuk tembikar
tempayan
Menyediakan tanah untuk upacara hari Gawai Topi Merah.
liat
- Tempayan dijaga dengan baik dan perlu membuat upacara tertentu agar
Proses membentuk
tidak
tembikar tradisional
mendatangkan mudarat suku kaum.
Dimensi baru
pembuatan tembikar - Suku kaum Kelabit menyimpan mayat dalam tempayan besar (bengkalai)

Teknik picit 5. Sabah


- Suku Kaum Murud menyimpan air tapai di dalam tempayan, upacara
Teknik lingkaran
minuman,

Teknik kepingan sebagai hantaran perkahwinan, kelahiran bayi dan kematian.


(Slab) - Bagi kaum Kadazan yang kaya kematian keluarga mereka akan disimpan
dalam
Tenik putaran
tempayan, ditutup dan ditanam. Di atas kubur ditanamankan tempayan lain

Teknik acuan yang


lebih mahal.
Terus - Tempayan digunakan untuk menyambut gawai padi baru.
MOTIF TEMBIKAR TRADISIONAL
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar
tradisional

Pelbagai rupa dan


bentuk tembikar

Menyediakan tanah
liat
i) Motif Tembikar Sayong (Perak)
Proses membentuk
tembikar tradisional ii) Motif Tembikar Sarawak

Dimensi baru iii) Motif Tembikar Mambung (Kelantan)


pembuatan tembikar

Teknik picit

Teknik lingkaran

Teknik kepingan
(Slab)

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
MOTIF HIASAN LABU
Kembali SAYONG Terus

Siku Keluang Pucuk Rebung Bunga Tanjung

Bentu ‘S’ Bunga Cakar Ayam Bunga Cengkih

Bunga
Bunga Kedudut Bunga Pecah
Padi
Empat
MOTIF TEMBIKAR
Kembali SARAWAK

Kelinga tabak Gulung bunga Juring Gelung bergaul


tapang bubut

Jangut sikat
Sikat Gelung demam Gelung demam udang

Dilah Buah
Gelung ulu Gelung kelindu
kemumbu semunjing
jempul
PELBAGAI RUPA DAN BENTUK LABU
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar
tradisional

Pelbagai rupa dan


bentuk tembikar

Menyediakan tanah
liat i) Tembikar Labu Sayong (Perak)
ii) Tembikar Sarawak
Proses membentuk
tembikar tradisional iii) Tembikar Mambung (Kelantan)

Dimensi baru
•) Setiap jenis tembikar di atas mempunyai bentuk dan
pembuatan tembikar motif hiasan permukaan yang tersendiri

Teknik picit

Teknik lingkaran

Teknik kepingan
(Slab)

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
RUPA BENTUK
Kembali TEMBIKAR Terus

• Tembikar mempunyai bentuk yang unik dan permukaannya dihias dengan corak-
corak yang menarik.
Sebagai contoh, Labu Sayong di sebelah dihiaskan dengan corak tradisional yang
menarik

Bentuk tembikar tradisional


i) Tembikar Labu Sayong (Perak)

Labu belalai
Labu gelugor Labu gombol gajah Labu tela
Bentuk Tembikar
Kembali
Tradisional

ii) Tembikar Mambong Kelantan

Belanga Periuk Buyung Bekas perasap

ii) Tembikar Mambong Sarawak

Pasu tinggi Pasu tinggi Pasu tinggi Pasu tinggi


bertangkai
MOTIF HIASAN LABU
Kembali SAYONG

Bulan sabit Bentuk ‘V’

Pucak rebung Tulang ikan


MENYEDIAKAN
Menu Utama TANAH LIAT
Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar
tradisional

Pelbagai rupa dan


bentuk tembikar
• Tanah liat yang tulen dinamakan aluminium silikat.
Menyediakan tanah • Tanah liat boleh didapati dari busut, tepi sungai, atau
liat
kawasan paya.
Proses membentuk
tembikar tradisional
• Tanah liat sesuai untuk membentuk tembikar kerana tanah liat
terbentuk daripada zarah-zarah yang seni, mempunyai
Dimensi baru
pembuatan tembikar keupayaan menakung air yang tinggi dan mempunyai
keliatan serta kelikatan yang paling tinggi jika dibanding
Teknik picit
dengan jenis-jenis tanah yang lain.
• Sebelum tanah liat dibentuk menjadi tembikar, tanah liat
Teknik lingkaran
perlu diproses untuk membunag bendasing seperti anak batu
Teknik kepingan dan pasir.
(Slab)

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
MENYEDIAKAN
TANAH LIAT
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar
tradisional

Pelbagai rupa dan


• Proses penyediaan tanah liat adalah seperti yang berikut :
bentuk tembikar a) Tanah liat dijemur sehingga kering.
Menyediakan tanah b) Ketulan-ketulan tanah liat kering dihancurkan sehingga
liat halus menggunakan lesung.
Proses membentuk c) Tanah liat yang halus diayak menggunakan pengayak
tembikar tradisional
untuk mendapat debu tanah liat yang lebih halus.
Dimensi baru d) Debu tanah liat dicampurkan dengan air untuk mendapat
pembuatan tembikar
tanah liat yang likat.
Teknik picit e) Tanah liat kemudian diuli sebanyak kira-kira 40 kali supaya
dimampatkan.
Teknik lingkaran f) Tanah liat yang telah diuli dipotong menjadi kepingan
menggunakan alat pemotong tanah liat supaya gelembung
Teknik kepingan
(Slab) udara dalam tanah liat dapat diasingkan.

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
Kembali PROSES PENYEDIAAN
TANAH LIAT

1 3

Tanah liat yang halus diayak


menggunakan pengayak untuk
mendapat debu tanah liat
Tanah liat kering dihancurkan Debu tanah liat dicampurkan
sehingga halus menggunakan dengan air untuk mendapatkan
lesung. tanah liat yang liuk

5 4

Tanah liat dipotong menjadi


kepingan menggunakan alat
pemotong tanah liat untuk Tanah liat kemudian diuli
menyingkir gelembung udara.
ALAT/ BAHAN UNTUK
Menu Utama MEMBUAT TEMBIKAR

Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar Alat/ Bahan Fungsi


tradisional
Anak batu/ Batu Melicinkan permukaan tembikar
Pelbagai rupa dan sungai
bentuk tembikar
Pengguris Alat yang membantu memperoleh rupa bentuk tembikar
Menyediakan tanah
liat Pinggan atau papan Tempat meletak tanah liat semasa tanah liat dibentuk
Proses membentuk rata
tembikar tradisional Pengukir Mengukir permukaan tembikar atau membuang bahagian
Dimensi baru tanah liat yang berlebihan
pembuatan tembikar Gergaji kecil Untuk memotong bahagian-bahagian tanah liat yang
berlebihan
Teknik picit
Penepek Meratakan permukaan tembikar
Span Melicinkan permukaan tembikar
Teknik lingkaran Meja roda boleh Membantu membentuk tembikar terutamaya bahagian
putar tembikar yang berbentuk selinder atau bulat
Teknik kepingan
(Slab) Alat pemotong tanah Memotong tanah liat yang telah diuli kepada kepingan untuk
liat menyingkirkan gelembung udara dalam tanah liat
Tenik putaran Pengayak Menapis butir-butir tanah liat yang besar daripada debu
tanah liat
Teknik acuan

Terus
Alat dan Bahan membuat
Kembali Tembikar

Batu Sungai Pengguris Pinggan Papan Rata

Pengukir Gergaji kecil Pengukir Penepek

Span Roda pembentuk Pengukir Alat pemotong


tembikar tanah liat
PROSES MEMBENTUK TEMBIKAR
Menu Utama
TARDISIONAL

Fungsi tembikar
tradisi • Proses membentuk labu
Motif tembikar
tradisional
1 • Dimulakan bahagian bawah badan dengan

Pelbagai rupa dan membuat lingkaran di dalam pinggan


bentuk tembikar atau
Menyediakan tanah roda pemutar
liat

Proses membentuk • Bahagian badan dibentuk dari bawah ke


tembikar tradisional 2 atas
Dimensi baru dengan menggunakan kedua-dua belah
pembuatan tembikar
tanagn mengikut tahap demi tahap. Kayu
Teknik picit penepit digunakan untuk mengemaskan
tanah liat.
Teknik lingkaran
3 • Bahagian tapak dipotong supaya rata.
Teknik kepingan
(Slab) Kemudian tapak yang dibuat berasingan
disambung ke badan tembikar.
Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
PROSE MEMBENTUK TEMBIKAR
Kembali TARDISIONAL
4
• Bahagian tengkuk dan muncung disambung
berperingkat-peringkat. Kemudian, diratakan
dengan kayu

5
• Selama beberapa hari tembikar dikeringkan di
tempat redup. Kemudian, dilicinkan dengan
batu sungai. Tembikar dihiasi
ragam hias.

6
• Tembikar yang tekah siap dikeringkan.
Kemudian, dibakar dengan pembakan tanur
dedah cara Sayong atau Pualu Tiga

• Selepas dibakar, tembikar dimasukkan ke


7
dalam sekam padi selama 10 minit sehingga
bewarna hitam. Bahagian bawah tembikar
disapu damar yang bertujuan untuk elak telap
air.
DIMENSI BARU PEMBUATAN
Menu Utama TEMBIKAR
Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar
tradisional

Pelbagai rupa dan


bentuk tembikar

Menyediakan tanah
liat

Proses membentuk
tembikar tradisional

Dimensi baru
pembuatan tembikar

Teknik picit

Teknik lingkaran

Teknik kepingan
(Slab)

Tenik putaran Contoh tembikar dimensi baru

Teknik acuan

Terus
TEKNIK MEMBENTUK TEMBIKAR
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar TEKNIK PICIT


tradisional

Pelbagai rupa dan


bentuk tembikar

Menyediakan tanah
liat

Proses membentuk
tembikar tradisional
• Teknik membentuk tembikar yang paling mudah.
Dimensi baru
pembuatan tembikar
• Tembikar dihasilkan dengan cara menekan dan memicit
ketulan tanah liat daripada bahagian tengah.
Teknik picit • Biasanya tembikar dihasilkan bersaiz kecil

Teknik lingkaran

Teknik kepingan
(Slab)

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
PROSES PENGHASILAN
TEKNIK PICIT Terus
Kembali

1
2

Mengumpal kepingan tanah


liat di tapak tanagan supaya
berbentuk bola
Menekan bahagian tengah
bola tanah liat dengan ibu
3 jari

Memicit secara perlahan-


lahan pada bahagian tengah
dan tepi menggunakan jari
Kembali HASIL TEKNIK PICIT

Contoh hasil seni teknik


Picit.
TEKNIK MEMBENTUK TEMBIKAR
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi
TEKNIK
Motif tembikar LINGKARAN
tradisional

Pelbagai rupa dan


bentuk tembikar

Menyediakan tanah
liat

Proses membentuk
tembikar tradisional • Memerlukan tapak atau papan untuk menguli kepingan dan

Dimensi baru lingkaran.


pembuatan tembikar • Tanah liat digelek dengan tangan sehingga menjadi lingkaran
panjang seperti silinder.
Teknik picit
• Kemudian dilingkar membentuk sebuah tembikar.
• Guriskan dengan jarum pada bahagian cantuman dan
Teknik lingkaran
cantumkan dengan slip (lumpur tanah liat).
Teknik kepingan
(Slab)

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
PROSES
PENGHASILAN TEKNIK
Kembali LIGKARAN Terus

Mengguling tanah liat


Mengguling tanah liat
untuk membentuk
lingkaran
3
PROSES
Kembali PENGHASILAN TEKNIK
Terus
LIGKARAN

5
Menekan lingkaran tanah
liat supaya melekat pada
tapak

Memicit supaya dinding


menjadi rata
HASIL TEKNIK
Kembali
LINGKARAN

Contoh hasil seni teknik


lingkaran.
TEKNIK MEMBENTUK TEMBIKAR
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi
TEKNIK KEPINGAN
Motif tembikar (SLAB)
tradisional

Pelbagai rupa dan


bentuk tembikar

Menyediakan tanah
liat

Proses membentuk
tembikar tradisional
• Tanah liat yang diproses digelek menjadi kepingan dengan
Dimensi baru
pembuatan tembikar penggelek tanah liat.
• Dihasilkan dengan cara mencantumkan kepingan tanah liat
Teknik picit dipotong secara menyerong 45˚ bertujuan penyambungan.
• Bahagian hujung kepingan disapu dengan slip sebagai gam.
Teknik lingkaran

Teknik kepingan
(Slab)

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
PROSES PENGHASILAN
Kembali TEKNIK KEPINGAN Terus
(SLAB)

Menggelek tanah liat


menjadi kepingan yang
rata

Memotong tanah liat


mengikut saiz tertentu

Tanah liat yang telah


siap di potong
PROSES
Kembali
PENGHASILAN TEKNIK Terus
LIGKARAN

Bahagian tepi kepingan


diguriskan menggunakan
jarum

6
Bahagian tepi kepingan
tanah liat dipotong secara
menyerong 45˚ bertujuan
penyambungan

Bahagian hujunh
kepingan disapu dengan
slip sebagai gam
PROSES
PENGHASILAN TEKNIK
Kembali Terus
LIGKARAN

Melekatkan tanah liat di


atas tapak

Bahagian tajam
diratakan
Kembali HASIL TEKNIK
LINGKARAN

Contoh hasil seni teknik


kepingan.
TEKNIK MEMBENTUK TEMBIKAR
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi TEKNIK PUTARAN
Motif tembikar
tradisional

Pelbagai rupa dan


bentuk tembikar

Menyediakan tanah • Menggunakan model atau roda pemutar.


liat
• Tembikar dibentu semasa melakukan putaran.
Proses membentuk
tembikar tradisional
• Terhad kepada bentuk bulat dan silinder sahaja.
• Teknik ini terbahagi kepada dua jenis:
Dimensi baru
pembuatan tembikar i) Teknik permusatan
- Supaya tanah liat berada pada kedudukan di tengah-
Teknik picit
tengah roda permutar bagi memudahkan kerja-kerja
membentuk.
Teknik lingkaran
ii) Teknik membuat pembukaan
Teknik kepingan - Proses ini membentuk tanah liat menjadi bentuk
(Slab)
tembikar yang dikehendaki.

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
PROSES PENGHASILAN
Kembali TEKNIK PUTARAN Terus

2
1

Bahagian tepi kepingan


Ketulan tanah liat di diguriskan menggunakan
letakkan di atas roda jarum
pemutar

4 3

Bahagian tepi kepingan Bahagian tepi kepingan


diguriskan menggunakan diguriskan menggunakan
jarum jarum
HASIL TEKNIK
Kembali
LINGKARAN

Contoh hasil seni teknik


putaran.
TEKNIK MEMBENTUK TEMBIKAR
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi TEKNIK ACUAN
Motif tembikar
tradisional

Pelbagai rupa dan


bentuk tembikar

Menyediakan tanah
liat

Proses membentuk
tembikar tradisional

Dimensi baru
• Dilakukan dengan menenkan tanah ke dalam acuan kayu
pembuatan tembikar atau logam.
• Bagi acuan plaster of paris, slip (tanah liat cair) dituang ke
Teknik picit
dalam acuan.

Teknik lingkaran
• Apabila tanah liat cair itu separuh kering, acuan dibuka.

Teknik kepingan
(Slab)

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
PROSES PENGHASILAN
Kembali TEKNIK ACUAN Terus

Slip (tanah yang cair)


dimasukkan ke dalam
acuan plaster of paris.

Membuat hiasan di atas


permukaan tanah yang
separuh kering
Kembali
HASIL TEKNIK ACUAN

Contoh hasil seni teknik


acuan.
CARA MEMBAKAR TEMBIKAR
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar
tradisional

Pelbagai rupa dan


bentuk tembikar • Tembikar yang telah dibentuk dan dibakar supaya menjadi

Menyediakan tanah keras dan tidak diserapi air.


liat • Terdapat dua jenis pembakaran, iaitu :
Proses membentuk a) Pembakaran biskut – supaya tembikar menjadi keras dan
tembikar tradisional pejal.
Dimensi baru b) Pembakaran sepuh – supaya permukaan tembikar disaluti
pembuatan tembikar
dengan lapisan sepuh atau laca yang licin, lut sinar, dan

Teknik picit tidak diserap air. Sepuh ialah sejeis cecair kaca yang disapu
ke atas permukaan tembikar. Setelah dibakar, sepuh akan
Teknik lingkaran membentuk lapisan kaca pada permukaan tembikar. Suhu
yang diperlukan untuk pembakaran sepuh adalah lebih
Teknik kepingan
(Slab) tinggi daripada pembakaran biskut.

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
CARA MEMBAKAR TEMBIKAR
Menu Utama

Fungsi tembikar
tradisi

Motif tembikar
tradisional

Pelbagai rupa dan


bentuk tembikar

Menyediakan tanah
liat • Kaedah-kaedah membakar tembikar adalah seperti yang
Proses membentuk berikut:
tembikar tradisional a) Kaedah pembakaran tradisional;
Dimensi baru i) Tanur dedah Sayong
pembuatan tembikar
ii) Tanur dedah Pulau Tiga

Teknik picit b) Kaedah pembakaran moden;


i) Tanur gas
Teknik lingkaran ii) Tanur elektrik

Teknik kepingan
(Slab)

Tenik putaran

Teknik acuan

Terus
KAEDAH PEMBAKARAN
TRADISIONAL Terus
Kembali

Pembakaran tanur dedah Pembakaran tanur dedah


Sayong Sayong

Menghitamkan tembikar Tanur tin minyak tanah


dalam sekam padi
KAEDAH PEMBAKARAN
Kembali
MODEN

Tanur elektrik Tanur gas

Kerja menyepuh dilakukan selepas


pembakaran pertama
(pembakaran biskut) dilakukan.
Sepuh dibancuh untuk menyalut
saluran kaca yang cair pada
permukaan tembikar
Soalan pengukuhan
Kembali Terus

Arahan : Pilih satu jawapan yang terbaik daripada soalan-


soalan berikut.

1. Tembikar Labu Sayong berasal dari negeri?

A. Kelantan C. Sarawak

B. Kedah D. Perak

2. Antara yang berikut, negeri yang manakah terkenal


dengan hasil tembikar tradisional?

I Kelantan III Sarawak


II Terengganu IV Perak

A. I dan III C. I, II dan III

B. I dan IV D. I, III dan IV


Kembali
Kembali

B A
CU
LAG I
Soalan pengukuhan
Kembali Terus

3. Apakah fungsi utama tembikar mambong?

C. Sebagai barangan hiasan


A. Sebagai perkakas dapur
dalaman

B. Sebagai bekas makanan D. Sebagai pasu bunga

4. Bahan yang menghasilkan teknik acuan dalam


penghasilan tembikar ialah _________.

A. Kayu C . Bongkah lilin

B. Plaster of paris D. Konkrit


Kembali
Kembali

B A
CU
LAG I
Soalan pengukuhan
Kembali

5. Pembakaran traditional yang biasa dijalankan di negara ini


ialah _________

A. Pembakaran dedah A. Pembakaran tanur


cara sayong raku

B. Pembakaran tanur A. Pembakaran tanur


elektrik gas

6. Berikut adalah ragam hias yang digunakan dalam


tembikar tradisional, kecuali

A. Bunga lawang C. Bunga matahari

B. Bunga tanjung D. Bunga cengkih


Kembali
Kembali

B A
CU
LAG I