Anda di halaman 1dari 1

Elemen 3

Soalan
Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi
pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.
Bagaimanakah modal insane yang patriotik dapat dibentuk melalui aktiviti sukan dan
permainan?

Modal insan yang patriotik sememangnya dapat dibentuk melalui aktiviti sukan.Aktiviti
sukan atau permainan ternyata dapat membentuk insan yang berjiwa cintakan negara dan
bangsanya.Melaui cara in,kami akan lebih cinta akan bangsa dan negara.Ini bukan sahaja
akan menjadikan seorang insan yang sanggup berkorban demi bangsa dan negara,malah
ia akan membuat seseorang itu lebih bertanggungjawab kepada bangsa

Selain itu, seseorang juga akan lebih tokoh menghadapi cabaran. Ini dapat dibuktikan
kerana sememangnya dalam apa jua permainan dan aktiviti sukan terdapat pihak yang
akan mengalami kekalahan. Dengan nilai tokoh, sebuah pasukan dapat menerima
kekalahan dan tidak putus asa.

Tambahan pula,seorang modal insan juga akan bersyukur sebagai warganegara


Malaysia. Dengan adanya tradisi-tradisi, adat resam dan budaya seseorang akan lebih
bersyukur sebagai seorang warganegara Malaysia. Ini kerana penghayatan dan
pempraktikkan amatlah penting bagi seseorang yang ingin mencintai negaranya.

Dengan adanya aktiviti sukan dan permainan juga, seseorang akan lebih hormat-
menghormati antara satu dengan lain. Sekaligus akan melahirkan muhibah dan semangat
masyarakat. Sememangnya kami tinggal di dalam negara yang etnik, budaya dan adat
resam iaitu negara kami Malaysia