Anda di halaman 1dari 1

Kajian ini dilakukan secara amnya ialah untuk mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang

sahih.Ini akan dapat membantu saya membuat satu kajian ilmiah dengan tatacara yang betul,
jelas dan tepat.

Kajian ini dapat menambah pengetahuan saya tentang permainan tradisional di kalangan
masyarakat mengikut adat Melayu.

Kajian ini dilakukan untuk memenuhi kehendak sukatan pelajaran Peperiksaan Penilaian
Menengah Rendah (PMR).

Kajian ini juga dapat menyedarkan orang melayu betapa pentingnya permainan tradisional di
kalangan masyarakat melayu di Negara kita kerana ia melambangkan
setiap kaum dan adat tradisinya yang tersendiri.

Akhir kata, saya berterima kasih kepada cikgu sejarah saya, En.Ismail kerana bagi saya
peluang untuk membuat kerja kursus ini. Saya juga berasa bangga kerana dapat menyiapkan
kerja kursus ini.