Peningkatan Taraf Hidup

Kemajuan kegiatan ekonomi juga meningkatan taraf hidup penduduk. Kemajuan kegiatan ekonomi Malaysia juga meningkatkan taraf hidup penduduk. Antara petunjuk taraf hidup termasuklah jumlah pendapatan keluarga, kos hidup, perumahan, pendidikan, kesihatan, dan kemudahan-kemudahan lain. Secara anbya, taraf hidup oenduduk Malaysia adalah tinggi. Peningkatan taraf hidup penduduk dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan per kapita. Dengan adanya kegiatan ekonomi, penduduk di Mentakab mahupun di jepun dapat menikmati pelbagai kemudahan yang moden bagi menjamin keselesaan dan kesejahteraan. Ini termasuklah bekalan elektrik, bekalan air yang bersih. Sistem pengangkutan dan perhubungan serta sistem pembetungan yang bersepadu. Kerajaan juga boleh menyediakan rumah mampu milik untuk rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah. Perkembangan kegiatan ekonomi juga telah berjaya meningkatkan taraf pendidikan di Mentakab. Semua penduduk yang berumur tujuh tahun ke atas diberi peluang untuk mendapat pendidikan di sekolah rendah. Pembinaan sekolah , pusat latihan dan kemahiran, serta universiti telah meningkatkan taraf pendidikan rakyat dan mengurangkan kadar buta huruf di kalangan masyarakat. Selain itu, kemajuan ekonomi juga meningkatkan taraf kesihatan penduduk Mentakab. Ini berlaku kerana penduduk Mentakab mampu untuk menikmati lebih banyak makanan berkhasiat dan mendapat rawatan perubatan yang sempurna. Sistem kesihatan awam yang baik dan murah di Mentakab juga dapat meningkatkan tahap kesihatan rakyat setaraf dengan negara maju.

Agensi kerajaan -Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM)

Sistem Kesihatan -Klinik Kesihatan Mentakab -Kedai Ubat Kwong Yik Sang -Klinik Jaya Mentakab -Klinik Lim -Mentakab Specialist Klinik -Ming Khong Medical (Mentakab) Sdn Bhd -Remedi Pharmaceuticals (M) Sdn Bhd, Hospital Mentakab -VK Pharmacy -Klinik Sulaiman