Anda di halaman 1dari 1

Peluang Pekerjaan

Kegiatan ekonomi dapat mewujudkan dan menambah pelbagai peluang pekerjaan


kepada penduduk Mentakab dan Jepun. Pertambahan peluang pekerjaan ini dapat
meningkatkan taraf hidup penduduk dan menurunkan kadar pengangguran.

Pertambahan peluang pekerjaan dalam Negara membolehkan penduduk memperoleh


pendapatan. Ini membolehkan penduduk menggunakan pendapatannya untuk membeli
barangan dan perkhidmatan. Keadaan ini seterusnya dapat menjana ekonomi Negara.

Sektor perkhimatan paling banyak menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk


diikuti oleh sektor perindustrian dan pertanian. Hal yang demikian, telah menurnkan
kadar pengangguran kerana pertambahan kegiatan ekonomi yang menyediakan peluang
pekerjaan.