Sekolah Menengah Kebangsaan Felcra Bukit Kepong, Peti Surat 4, 85300 Labis, No. Telefon: 07-9237767 No.

Faks: 07-9237864 : Rujukan Kami: Rujukan Tuan: SMKFBK/B/HEB/029/10(01) Tarikh: 7 Julai 2010 Pegawai Pelajaran Daerah Muar, JKR 242, Jalan Arab, 84000 Muar. (u.p: Unit Pengurusan Sekolah) Tuan, Permohonan Melancong Peraturan (Pelancongan) Sekolah 1957. Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk membawa murid-murid dari sekolah saya untuk melancong ke beberapa tempat luar Negeri Johor. 2. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan di atas. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

Tandatangan Pengetua: ……………………………………….. Nama Pengetua: Cop Rasmi Sekolah:
*potong mana yang tidak berkenaan.

1.0 2.0

Tujuan 2.1

: Lawatan Ke Batu Pahat

Guru- Guru Yang Dipertanggungjawabkan Ketua Rombongan Nama Penuh : No. K/P : Alamat Rumah: 2.2 Guru- Guru Yang Membantu Nama Penuh : No. K/P 2.3 : Alamat Rumah: Asmadi B. Adnan 770506- 08- 7125 61, Felda Chemplak, 85300 Labis, Johor Sila rujuk kepada Lampiran 1 Muhamad Hafizhuddin b. Abdul Rahman 811220- 02- 5023 27 Jalan Kemuning 2, Tmn Perling, 85300, Labis

Maklumat Peserta Rombongan:

3.0 1) 2) 3) 4)

Anggaran Perbelanjaan PERBELANJAAN Bayaran Bowling Makanan Bas Lain-lain Jumlah RM 12 X 40 orang RM 5 X 40 org = RM 480 = RM 320 = RM 600 = RM 100 RM 1500

PENDAPATAN 1) 2) 3) Yuran Pelajar & Guru Penajaan ii) PIBG SMK Felcra Bkt Kepong ii) Koperasi SMKFBK Berhad = RM 200 = RM 100 RM 25 X 40 org = RM 1000 = RM 200

Unit Kokurikulum SMK Felcra Bkt Kepong

Jumlah

RM 1500

4.0

Aturcara aktiviti 18 Julai 2010 8.30 pg 10.00 pg 10.30 pg 11.00 pg 12.00 tgh 1.00 ptg 2.00 tgh 2.30 ptg 3.00 ptg Bertolak dari SMK Felcra Bkt Kepong. Tiba di BP Mall. Lawatan ke Pacific Bowl Batu Pahat. Pertandingan Bowling. Lawatan ke PC Fair Makan Tengahari Solat Zohor Bertolak pulang. Tiba di SMKFBK.

5.0

Perakuan Pengetua i. ii. iii. Persetujuan bertulis ibu bapa atau penjaga murid telah diperolehi. Murid- murid dan guru- guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah keselamatan. Alat- alat pertolongan cemas disediakan.

Dengan ini saya memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. Saya yang benar, ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

……………………………….