Anda di halaman 1dari 14

m 

CIRI ʹ CIRI
DEFINISI
PENGUMUMAN

m 
KEKUATAN KELEMAHAN
PENGUMUMAN PENGUMUMAN

PENGUMUMAN
PENGUMUMAN LISAN
BERTULIS

PEMBERITAHUAN FORMAT

SEBARAN
Ô Pemberitahuan atau pemakluman kepada orang
ramai (AB. Rahman AB. Rashid & Yap, 2002).
Ô Pengumuman ialah perihal memaklumkan,
pemberitahuan kepada orang ramai,
pemakluman. Pengumuman dibuat sama ada
secara lisan atau tulisan yakni melalui elektronik
atau media cetak (Carian Pusat Rujukan
Persuratan Melayu, 2010).
Kandungan Ú Isi yang tegas dan tepat kepada maksud.

Perkara Ú Satu atau dua.

Sifat Ú Ringkas tetapi padat.

Ú elas, mudah difahami dan diterima umum.


Bahasa Ú Ayat pasif.
Ú Lancar, tidak meleret-leret dan berbalik-balik.

Ú Lancar.
Penyampaian Ú Sebutan, int nasi dan gaya pengucapan yang
baik.
Ô Bergantung kepada situasi tertentu atau situasi
berlainan dan mengikut logik akal.
Ô Mengandungi:
£ Kumpulan sasaran
£ Tujuan atau agenda
£ Tarikh
£ Masa
£ Lokasi/ Tempat pertemuan
Perhatian kepada saudari Nurul
(kumpulan sasaran), anda dikehendaki
berjumpa dengan En. Karim (tujuan),
pada 19 April 2010 (tarikh), pukul 3
petang (masa) bertempat di Makmal
Ilmu (lokasi).
Perhatian kepada orang ramai (kumpulan
sasaran), anda dijemput hadir beramai-ramai
ke pusat jualan peralatan komputer tahunan
(tujuan), pada 21 Oktober 2010 (tarikh), dari
jam 9 pagi hingga 10.30 malam (masa),
bertempat di hadapan kompleks membeli
belah Centre Square, Sungai Petani (lokasi).
Ô Melalui surat pekeliling atau surat pengumuman

Ô Surat pekeliling ʹ dipanjangkan kepada


pihak berkenaan. Senarai nama
dilampirkan dan ditandatangani
Ô Surat pengumuman ʹ pemberitahuan
kepada umum atau pihak tertentu.
Contoh: pengumuman di papan kenyataan
Ô Alamat pengirim
Ô Alamat penerima
Ô Tarikh
Ô Nombor telefon
Ô Rujukan kami/rujukan tuan
Ô Perkataan menghadap surat
Ô Tajuk
Ô Isi surat
Ô Penutup
Ô Tandatangan
Penting kerana dapat memberitahu
khalayak mengenai perkara-perkara
yang berlaku.

KEKUATAN PENGUMUMAN

Dapat disampaikan Bahasanya yang ringkas


dengan pelbagai media dan mudah difahami
elektronik menyenangkan khalayak
untuk memahami
pengumuman.
Keberkesanan pengumuman tidak dapat
diketahui kerana tiada tindakan susulan
pengumuman diberikan.

KELEMAHAN PENGUMUMAN

Pembaca atau pendengar yang tidak


mempunyai kemudahan seperti media
elektronik atau media cetak mungkin tidak
dapat menerima pengumuman.
Ab. Rahman Ab. Rashid, Yap, K.F. (2002). ÷   
  
  Petaling aya: Pearson.
Carian Pusat Rujukan Persuratan Melayu. (2010).
   . Dewan Bahasa dan Pustaka.
Diperoleh pada Mac 28, 2010 dari laman
sesawang:http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k
=pengumuman&d=10
Kamarudin Haji Husin, Siti Hajar Abd. Aziz. (1999).
Bahasa Kebangsaan (A). Kuala Lumpur: Kumpulan
Budiman.