( Isikan Alamat Peminjam) ________________________________________________________________________ Bahagian Tajaan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 1, Blok 2251, Jalan Usahawan

1, 63 000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan Tuan, Permohonan Pengurangan Balik Bayaran Pinjaman Pelajaran (Boleh Ubah) Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuki. 2. Untuk perhatian pihak tuan, saya telah menghabiskan pengajian di Universiti Terbuka Malaysia secara Pendidikan Jarak Jauh di bawah program PJJKPM-OUM pada 31 Mei 2010, dengan memperolehi CGPA (isikan CGPA). Berdasarkan lampiran A, (Syarat-syarat Tawaran Pinjaman Pelajaran Boleh Ubah), saya layak untuk membayar balik 25% dari jumlah pinjaman sebenar sekiranya: a) Lulus Cemerlang dengan pencapaian akademik CGPA 2.75% ke atas. b) Tamat pengajian dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebarang perlanjutan. c) Diluluskan oleh Jawatankuasa Pinjaman Pelajaran, KPM. 3. Berikut adalah maklumat mengenai diri saya: Nama No Kad Pengenalan Universiti Program No Rujukan CGPA Jumlah Pinjaman Tempoh Tawaran : (isikan nama) : (isikan no kad pengenalan) : Universiti Terbuka Malaysia : PJJKPM-OUM Kursus Ijazah Pertama- Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) Dengan Kepujian : KP (BB) ( isikan nombor rujukan – rujuk surat ) : (isikan CGPA) : (isikan jumlah pinjaman- rujuk surat) : (nyatakan tempoh tawaran – rujuk surat).

(tarikh)

4.

Bersama ini saya lampirkan salinan i. Sijil Ijazah. ii. Transkrip Akademik iii. Surat Tawaran Kemasukan ke Universiti Terbuka Malaysia iv. Kelulusan Permohonan Mengikuti Kursus Secara Pendidikan Jarak Jauh dan Sambilan v. Surat Tawaran Pinjaman Pelajaran Boleh Ubah Untuk Pengajian di Universiti Terbuka Malaysia vi. Surat sokongan tamat pengajian

5. Saya berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan saya ini. Kerjasama pihak tuan saya dahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang Benar,

……………………………. (isikan nama)